cơ chế sư việt nam » thông tin » Đời sống - làng hội » chú ý ra nhân loại » Tin trái đất » làm hồ sơ - bốn liệu » hồ sơ - bốn liệu
Sau phi vu1ee5 tru1ed9m cu1eafp suu00fdt chu00fat nu1eefa phu1ea3i u201cxu1ed9 khu00e1mu201d lu1ea7n 2, Nu0103m Cam cu1ea1ch hu1eb3n u0111u00e1m lu01b0u manh tru1ed9m cu1eafp mu00e0 vu1ec1 canh su00f2ng đến Bu1ea3y Xi hu1ecdc nghu1ec1 cu1edd bu1ea1c.

Bạn đang xem: Tướng nguyễn cao kỳ muốn thu phục đại cathay

Mu1ed9t tu00ean thu00e2n tu00edn hu1ed9c tu1ed1c qua tu00ecm Nu0103m Cam vu1ec1 su00f2ng cu1ee7a Bu1ea3y Xi, Nu0103m Cam thu1ea5y hu00e0ng lou1ea1t gu01b0u01a1ng mu1eb7t du1eef du1eb1n nhu1ea5t cu1ee7a giu1edbi giang hu1ed3, vào u0111u00f3 cu00f3 u0110u1ea1i Cathay. Bu1ea3y Xi chu1eadm ru00e3i nu00f3i: u201cChu00fa u0110u1ea1i nu00f3i anh ku00eau em vu1ec1u201d. Nu0103m Cam hu1ed3i hu1ed9p xem diu1ec5n biu1ebfn tiu1ebfp theo.
Nu0103m Cam nu00e2ng u201csu1ed1u201d trong giu1edbi giang hu1ed3 nhu1edd u0110u1ea1i Cathay. Nu00e2ng u201csu1ed1u201d u0110u1ea1i Cathay vu1edbi nu00e9t mu1eb7t khu00f4ng chu00fat biu1ec3u cu1ea3m tuyu00ean bu1ed1 su1ebd cho Nu0103m Cam giu1eef tiu1ec1n phu00e2n phu00e1t u201cchu1ee3 bu00faau201d hu1eb1ng ngu00e0y đến u201canh emu201d. Nu0103m Cam vày du1ef1, vu1ec1 vai vu1ebf giang hu1ed3 cu00f2n ku00e9m cu1ea3 hu00e0ng u0111u00e0n em cu1ea5p thu1ea5p cu1ee7a u0110u1ea1i Cathay, viu1ec7c giu1eef tiu1ec1n su00f2ng vu01b0u1ee3t ngou00e0i khu1ea3 nu0103ng cu1ee7a y. Tru01b0u1edbc cơ mu1ecdi chuyu1ec7n tiu1ec1n bu1ea1c u1edf su00f2ng, u0110u1ea1i Cathay giao cho một u0111u1ec7 tu1eed khu00e1c, nhu01b0ng ngu01b0u1eddi u0111u01b0u1ee3c u0110u1ea1i tin tu01b0u1edfng u1ea5y nhị lu1ea7n bu1ea1o gan lu1ea5y tiu1ec1n xu00e2u cu1ee7a cu1ea3 su00f2ng u0111i u0111u00e1nh bu1ea1c vu00e0 u0111u00e3 biu1ebfn mu1ea5t. Nu0103m Cam lu00ed nhu00ed tru1ea3 lu1eddi: u201cDu1ea1 em chu1ec9 su1ee3 em lu00e0m khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c viu1ec7c ru1ed3i mu1ea5y anh buu1ed3n!u201d. u0110u1ea1i xua tay, giu1ecdng tin tu01b0u1edfng: u201cCu00f3 gu00ec mu00e0 khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c, u1edf u0111u00e2y cu00f2n cu00f3 anh Bu1ea3y Xi mu00e0u201d. Nu0103m Cam u0111u01b0u1ee3c nu00e2ng u201csu1ed1 mu00e1u201d trong hu00e0ng ngu0169 anh chu1ecb giang hu1ed3 sau cu00e1i gu1eadt u0111u1ea7u cu1ee7a y vu1edbi u0110u1ea1i Cathay. Nu0103m Cam lu00e0m y lu1ec7nh cu1ee7a u0110u1ea1i Cathay, viu1ec7c u0111u00f3 giu00fap gu00e3 tu00edch luu1ef9 u0111u01b0u1ee3c tou00e0n bu1ed9 phu01b0u01a1ng phu00e1p tu1ed5 chu1ee9c mu1ed9t su00f2ng bu1ea1c cu00f3 qui mu00f4 vu00e0 cu00e1ch đưa ra tiu00eau cu1ee7a nu00f3. u0110u1ea1i Cathay khu00f4ng ghu00e9 su00f2ng thu01b0u1eddng xuyu00ean, suu1ed1t ngu00e0y rong ruu1ed5i tru00ean chiu1ebfc Ford Falcon mu1edbi cu00e1u cu1ea1nh, u0111u1ebfn tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c su00f2ng bu1ea1c khu00e1c u0111u1ec3 thu tiu1ec1n hu1ee5i chu1ebft. Tu00e0i xu1ebf lu00e0 Tu01b0 Gu00e1o, vu1ed1n lu00e0 u0111u1ec7 tu1eed cu1ee7a thiu1ebfu tu01b0u1edbng Tru1ea7n Tu1eed oai (viu00ean tu01b0u1edbng du01b0u1edbi thu1eddi Viu1ec7t nam Cu1ed9ng hu00f2a), vì chưng khou00e1i u0111i chu01a1i vu1edbi giang hu1ed3 hu01a1n lu00e0 lu00e0m ngu01b0u1eddi nhu00e0 mang lại u00f4ng lu1edbn, tu00ecnh nguyu1ec7n lu00e1i xe mang đến u0110u1ea1i Cathay. Do phu1ea3i giu1eef tiu1ec1n su00f2ng đến u0110u1ea1i Cathay, khu00f4ng thâm nhập nhu1eefng cuu1ed9c chinh phu1ea1t cu1ee7a u0110u1ea1i Cathay nhu1eb1m mu1ee5c u0111u00edch thu00e2u tu00f3m tou00e0n bu1ed9 u0111u1ecba bu00e0n Su00e0i Gu00f2n vu1ec1 mu1ed9t mu1ed1i, nhu01b0ng Nu0103m Cam cu0169ng biu1ebft u0111u01b0u1ee3c khu00e1 tu01b0u1eddng tu1eadn hu1ecdat u0111u1ed9ng cu1ee7a u0111u00e0n anh vu00e0 tu1ea5t cu1ea3 u0111u00e3 gieo vu00e0o u0111u1ea7u y tu01b0 tu01b0u1edfng bu00e1 chu1ee7 giang hu1ed3. Bu00e0i hu1ecdc u0111u1ed1i nhu00e2n xu1eed thu1ebf u0110u1ea1i Cathay cu00f3 vu1ee3 tu00ean Tu00e2n, con gu00e1i ru01b0u1ee3u cu1ee7a hu00e3ng u0111u1ed3 gu1ed7 u0110u00f4ng Nhan, vu1eeba cu00f3 hu1ecdc vu1eeba u0111u1eb9p cu00e1ch mu1eb7n mu00e0. Ngou00e0i Tu00e2n, u0110u1ea1i Cathay cu00f2n cu1eb7p bu1ed3 vu1edbi Kim u00d3, mu1ed9t cu00f4 gu00e1i trong u201cu0111u1ed9ngu201d, nhan su1eafc thuu1ed9c hu00e0ng u0111u1eb9p hiu1ebfm cu00f3 trong giu1edbi u201cbu00e1n phu1ea5n buu00f4n hu01b0u01a1ngu201d Su00e0i Gu00f2n. Nu0103m Cam cu0169ng vu1eady, vu1ed1n lu00e0 ngu01b0u1eddi u0111a tu00ecnh, hiu1ebfu su1eafc, thu1ea5y u0110u1ea1i Cathay vu1edbi nhu1eefng quyu1ec1n lu1ee3i cu00f3 thu1ec3 thu1ea5y ru00f5 lu00e0 gu00e1i u0111u1eb9p, tiu1ec1n bu1ea1c vu00e0 su1ef1 cung phu1ee5ng cu1ee7a mu1ecdi ngu01b0u1eddi xung quanh, Nu0103m Cam cu1ea3m thu1ea5y thu00e8m muu1ed1n u0111u1ecba vu1ecb giang hu1ed3 tu1ea7m cu1ee1 nhu01b0 u0110u1ea1i Cathay, hou1eb7c Tu00edn Mu00e3 Nu00e0m, cu00f2n gu1ecdi lu00e0 Mu00e3 Thu1ea7u Du1eadu u0111ang lu00e0m bu00e1 chu1ee7 su00f2ng bu1ea1c lu1edbn u1edf u0110u1ea1i Thu1ebf Giu1edbi. Khu u0110u1ea1i Thu1ebf Giu1edbi vào Chu1ee3 Lu1edbn, nay lu00e0 Trung tu00e2m Vu0103n hu00f3a quu1eadn 5, ngay ngu00e3 tía Tru1ea7n Hu01b0ng u0110u1ea1o-Tru1ea7n Phu00fa lu00e0 nu01a1i tu01b0u1edbng cu01b0u1edbp Bu1ea3y Viu1ec5n hu00f9ng cu1ee9 mu1ed9t thu1eddi ru1ed3i u0111u1ebfn Tu00edn Mu00e3 Nu00e0m tu1eeb giu1eefa thu1eadp niu00ean 1960. Thu1ea5y u0110u1ea1i Thu1ebf Giu1edbi trong tay Tu00edn Mu00e3 Nu00e0m tiu1ec1n vu00f4 nhu01b0 nu01b0u1edbc, u0110u1ea1i Cathay bu00e0n vu1edbi Lu00e2m u201cchu00edn ngu00f3nu201d cu00e1ch thu phu1ee5c su00f2ng bu1ea1c nu00e0y. Lu00e2m u201cchu00edn ngu00f3nu201d, sinh nu0103m 1945 tu1ea1i Hu00e0 Tu00e2y, mu1ed3 cu00f4i cha. Nu0103m 1954 theo mu1eb9 vu00e0 bu1ed1 du01b0u1ee3ng di cu01b0 vu00e0o Nam, su1ed1ng u1edf Su00e0i Gu00f2n, hu1ecdc chu01b0u01a1ng tru00ecnh Phu00e1p tu1ea1i tru01b0u1eddng trung hu1ecdc Tabert. Nu0103m 1957, Lu00e2m bu1ecb bu1ed1 du01b0u1ee3ng u0111uu1ed5i khu1ecfi nhu00e0, bu1eaft u0111u1ea7u cuu1ed9c su1ed1ng lang thang, giao tế thu00e0nh phu1ea7n su1ed1ng ngou00e0i vu00f2ng phu00e1p luu1eadt, tru1edf thu00e0nh du u0111u1ea3ng, u0111u00e0n em u0110u1ea1i Cathay. Du01b0u1edbi tru01b0u1edbng u0110u1ea1i Cathay cu00f2n cu00f3 bằng hữu Cu00e1i - Thu1ebf, tu1eebng cu00e1t cu1ee9 khu vực vu1ef1c tu1eeb u0111u01b0u1eddng Lu00ea Lai du1ecdc qua ngu00e3 tu01b0 Quu1ed1c tu1ebf u0111u1ebfn khu Du00e2n Sinh tru01b0u1edbc khi u0111u1ea7u quu00e2n du01b0u1edbi tru01b0u1edbng u0110u1ea1i CaThay cu00f9ng tham gia viu1ec7c chiu1ebfm su00f2ng bu1ea1c. Buu1ed5i su00e1ng, nhì chiu1ebfc xe du lu1ecbch cu00f9ng mu1ea5y chu1ee5c xe cộ gu1eafn mu00e1y hiu1ec7u Goebel, Push, Brumi, Ishia chu1edf u0111u00f4i, phu00f3ng nhu01b0 cất cánh tru00ean u0111u01b0u1eddng ru1ed3i u0111u1ed3ng lou1ea1t du1eebng lu1ea1i tru01b0u1edbc cu1ed5ng u0110u1ea1i Thu1ebf Giu1edbi. Tu1ea5t cu1ea3 nhu00e0o xuu1ed1ng xe, ku1ebb ru00fat u0111ao, ngu01b0u1eddi xu00e1ch kiu1ebfm, mu00f3c cu00f4n, lu01b0u1ee1i lu00ea xu00f4ng vu00e0o hu1ed7n chiu1ebfn. Vào vu1ee5 nu00e0y, lu01b0u1ee1i kiu1ebfm bu00e9n ngu1ecdt tiu1ec7n u0111u1ee9t lu00eca ngu00f3n tay cu00e1i cu1ee7a Lu00e2m. Biu1ec7t danh Lu00e2m u201cchu00edn ngu00f3nu201d ra u0111u1eddi tu1eeb u0111u00f3. Lu00e2m u0111u01b0u1ee3c u0110u1ea1i Cathay u0111u1ed1i xu1eed nhu01b0 em u00fat trong nhu00e0, mặc dù nhiu00ean vào mu1ed9t lu1ea7n bu1ecb u0110u1ea1i Cathay tru00e1ch phu1ea1t mu00e0 Lu00e2m u0111u00e3 du1ee9t u00e1o ra u0111i. Chuyu1ec7n lu00e0 Phong u201ckhu00f9ngu201d (em cu00f9ng mu1eb9 khu00e1c cha cu1ee7a u0110u1ea1i Cathay) ru1ee7 Lu00e2m lu1ea5y chiu1ebfc Lambretta mu1edbi toanh cu1ee7a u0110u1ea1i u0111i chu01a1i. Lu00e2m chu1ea1y quu1edd qu1ee5ang vu00ec tu1edbi cu1eef du00f9ng thuu1ed1c phiu1ec7n, u0111u1ee5ng vu00e0o xe xe taxi mu00f3p tu1ea5m chu1eafn. Hou1ea3ng hu1ed3n, du00f9 u0111u00e3 khuya, cu1ea3 nhì u0111em tu1ea5m chu1eafn u0111u1ebfn mu1ed9t tiu1ec7m su01a1n su1eeda u0111u1ec3 cu1ea5p tu1ed1c phu1ee5c hu1ed3i nguyu00ean tru1ea1ng. u0110u1ea1i Cathay cu00f3 cu00f4ng viu1ec7c cu1ea7n u0111u1ebfn xe lu00fac su00e1ng su1edbm. Khu00f4ng thu1ea5y xe, u0110u1ea1i Cathay gu1ecdi Lu00e2m vu00e0 Phong tra hu1ecfi. Lu00e2m u201cchu00edn ngu00f3nu201d tu00e1i mu1eb7t: u201cDu1ea1 tu1ee5i em lu1ee1 u0111u1ee5ng xe, u0111ang su1eeda ngu00f2ai tiu1ec7mu201d. u0110u1ea1i cathay nu1ec7n mu1ed7i u0111u1ee9a mu1ea5y bu1ea1t tai. Uu1ea5t u1ee9c vu00ec bu1ecb xu1eed nhu01b0 mu1ed9t tu00ean u0111u00e0n em tu00e9p riu, Lu00e2m bu1ecf u0111i. Sau thời điểm bu1ecf bu0103ng u0110u1ea1i Cathay, Lu00e2m bu1ecb bu1eaft vu00ec tu1ed9i cu01b0u1edbp cu1ee7a. Nu0103m 1966 lu1ea1i bu1ecb bu1eaft u0111i tru1ea1i tu1eadp trung ngou00e0i u0111u1ea3o Phu00fa Phu00fa Quu1ed1c vu00ec tu1ed9i tru1ed9m cu1eafp, cu01b0u1ee1ng u0111u1ecdat tu00e0i su1ea3n, giu1ebft ngu01b0u1eddi, cuu1ed1i nu0103m 1967 u0111u01b0u1ee3c thu1ea3 vu1ec1. Thu1ea5y cu00e1ch cu01b0 xu1eed vu1edbi u0111u00e0n em tu00e2m phu00fac nhu01b0 vu1eady cu1ee7a u0110u1ea1i, Nu0103m Cam ngu1ea1c nhiu00ean, bu1edfi u0110u1ea1i Cathay vu1ed1n ru1ea5t thu01b0u01a1ng nhu1eefng ngu01b0u1eddi su1ed1ng u201cu0111u1ea7u u0111u01b0u1eddng xu00f3 chu1ee3u201d vu1ed1n cu00f9ng cu1ea3nh ngu1ed9 tru01b0u1edbc u0111u00e2y cu1ee7a u00f4ng tru00f9m, thu01b0u1eddng mang đến tiu1ec1n ngu01b0u1eddi su1ed1ng vu1ea5t vu01b0u1edfng, khu00f4ng cu1ea7n biu1ebft u0111u00f3 lu00e0 ku1ebb nghiu1ec7n ngu1eadp xu00ec ke, hay lu00e0 tu00ean tru1ed9m cu1eafp.

Xem thêm: Vệ Sinh Máy Giặt Cửa Ngang Đơn Giản Với 4 Cách Vệ Sinh Lòng Máy Giặt Cửa Trước

Chu1ee9ng tu1ecf mu00ecnh lu00e0 tru00f9m giang hu1ed3 nghu0129a hiu1ec7p, mu1ed7i lu1ea7n su1eafp xu00e2m lu1ea5n lu00e3nh u0111u1ecba nu00e0o, u0110u1ea1i u0111u1ebfn thu phu1ee5c nhu00e2n tu00e2m tru01b0u1edbc ru1ed3i mu1edbi bu00e0n chuyu1ec7n bu1ea3o ku00ea. Vu00e0 khi u0110u1ea1i u0111u00e3 muu1ed1n lu00e0 tru1eddi muu1ed1n, chu1ee7 su00f2ng nu00e0o tu1eeb chu1ed1i su1ef1 bu1ea3o ku00ea cu1ee7a u0110u1ea1i, coi nhu01b0 khu00f4ng cu00f2n u0111u1ea5t dung thu00e2n. Nhu01b0ng vu1edbi nhu1eefng u0111u00e0n em thu00e2n tu00edn vu00e0o xuất hiện tu1eed vu00ec su1ef1 nghiu1ec7p cu1ee7a u00f4ng tru00f9m nhu01b0 Lu00e2m mu00e0 cu0169ng bu1ecb u0111u1ed1i xu1eed cu0169ng chu1eb3ng bu1eb1ng nhu1eefng ku1ebb long dong ngou00e0i u0111u01b0u1eddng. Cu00e1ch cu01b0 xu1eed u1ea5y cu1ee7a u0110u1ea1i Cathay khiu1ebfn Nu0103m Cam bu1ea3o vu1edbi Bu1ea3y Xi: u201cNu1ebfu u1edf cu01b0u01a1ng vu1ecb cu1ee7a anh u0110u1ea1i Cathay, tui su1ebd cu00f3 cu00e1ch xu1eed su1ef1 khu00e1c u0111u1ec3 buu1ed9c chu00e2n u0111u00e0n em phu1ea3i hu1ebft lu00f2ng vu00ec mu00ecnh. Anh u0110u1ea1i u0111u00e3 du1ea1y cho tui bu00e0i hu1ecdc nu1ebfu sau nu00e0y tui lu00e0 u00f4ng tru00f9mu201d. u201cChuiu201d vu00e0o vu00e0o quu00e2n ngu0169 tru1ed1n bu00e0i tru1eeb du u0111u00e3ng Tu01b0u1edbng Nguyu1ec5n Ngu1ecdc Loan, du00e1ng vu1ebb khu00f4 khu1ed1c, khu00f3 gu1ea7n, lu00e8 phu00e8 trong bu1ed9 quu00e2n phu1ee5c xanh u00f4 liu bu1ed9 binh ru1ed9ng thu00f9ng thu00ecnh, khu00f4ng u0111eo lon cu1ea5p bu1eadc, khu00f4ng huy hiu1ec7u binh chu1ee7ng u0111u01b0u1ee3c mu00f4 tu1ea3 lu00e0 nhu00e2n vu1eadt cu00f3 quyu1ec1n lu1ef1c su1ed1 hai, chu1ec9 u0111u1ee9ng sau tu01b0u1edbng Nguyu1ec5n Cao Ku1ef3 trong Bu1ed9 Tu01b0 lu1ec7nh Khu00f4ng quu00e2n. Nhu00e2n vu1eadt nu00e0y khu00e9t tiu1ebfng cu00f3 mu00e1u lu1ea1nh, u0111u00e3 xu00e2y du1ef1ng u201ctu1eadp u0111ou00e0nu201d cu1ea3nh su00e1t quu1ed1c gia Cu1ed9ng Hu00f2a khu00f4ng khu00e1c khuu00f4n mu1eabu SS cu1ee7a u0110u1ee9c Quu1ed1c xu00e3 du01b0u1edbi thu1eddi Hitle, vào thu1ebf chiu1ebfn thu1ee9 2. Tu1ec7 nu1ea1n cu00f4n u0111u1ed3, du u0111u00e3ng tru1edf thu00e0nh cu0103n bu1ec7nh u0111u00e3 u0111u1ebfn hu1ed3i tru1ea7m tru1ecdng. Cu1edd bu1ea1c nu1edf ru1ed9; phu1ea1m phu00e1p hu00ecnh su1ef1 gia tu0103ng theo cu1ea5p su1ed1 nhu00e2n; cu00f4n u0111u1ed3, du u0111u00e3ng nu1ed5i lu00ean khu1eafp nu01a1i. Nguyu1ec5n Ngu1ecdc Loan tuyu00ean bu1ed1: u201cPhu1ea3i lu1ea5y u0111u1ed9c tru1ecb u0111u1ed9cu201d. Trung tu00e2m bu00e0i tru1eeb du u0111u00e3ng u0111u01b0u1ee3c thu00e0nh lu1eadp, Nguyu1ec5n Ngu1ecdc Loan giao u0110u1ea1i u00fay Tru1ea7n Kim chi vu00e0 mu1ed9t su1ed1 su0129 quan liêu cu1ea5p u00fay nu1ed5i tiu1ebfng gan gu00f3c cu1ee7a binh chu1ee7ng Lu00f4i Hu1ed5 u0111iu1ec1u hu00e0nh chiu1ebfn du1ecbch bu00e0i tru1eeb du u0111u00e3ng, tou00e0n quyu1ec1n hu00e0nh u0111u1ed9ng, bu1eaft cu1ea3 du00e2n su1ef1 lu1eabn lu00ednh tru00e1ng du00ednh du00e1ng u0111u1ebfn du u0111u00e3ng, cu00f4n u0111u1ed3. Cu00e1c tu1ea7ng biu1ec7t giam du01b0u1edbi hu1ea7m vào du00e3y tru1ea1i giam Phu00e1p u0111u1ec3 lu1ea1i gu1ea7n cu1ea7u Bu0103ng Ky u0111u01b0u1ee3c tu su1eeda lu1ea1i. Tu00f2a biu1ec7t thu1ef1 cu1ed5 chia nhỏ ra lu00e0m nhiu1ec1u phu00f2ng hu1ecfi cung, tra tu1ea5n, cu00e1ch ly. u0110u00e1m cu00f4n u0111u1ed3 tu1eadp tu00e0nh lu00e0m du u0111u00e3ng bu1ecb lu00f9a thu00e0nh bu1ea7y, u0111u1ee9ng xu1ebfp cu1ee9ng hu00e0ng lu1edbp sau tuy vậy su1eaft cu00e1c tru1ea1i giam. Du u0111u00e3ng cu00f3 su1ed1 mu00e1 chảy tu00e1c, tru1ed1n du1ea1t ra ngu1ecdai u00f4. Trung tu00e2m bu00e0i tru1eeb du u0111u00e3ng vị Nguyu1ec5n Ngu1ecdc Loan u0111u1ebb ra vu1edbi ngu00f3n u0111u00f2n lu1ea5y u0111u1ed9c tru1ecb u0111u1ed9c u0111u01b0u1ee3c xem lu00e0 giu1ea3i phu00e1p tu1ed1i u01b0u trong mu1eaft giu1edbi cu1ea7m quyu1ec1n Su00e0i Gu00f2n. Quyu1ec1n lu1ef1c trong tay, y biu1ebfn cu1ea3nh su00e1t quu1ed1c gia Su00e0i Gu00f2n thu00e0nh mu1ed9t thu1ef1c thu1ec3 su00e1t khu00ed, su1eb5n su00e0ng nghiu1ec1n nu00e1t mu1ecdi chu01b0u1edbng ngu1ea1i vu1eadt tru00ean u0111u01b0u1eddng u0111i cu1ee7a chu00ednh quyu1ec1n u0111u1ec7 nhu1ecb cu1ed9ng hu00f2a. Tu1ea5t nhiu00ean, u201ccon mu1ed3iu201d su1ed1 1 u0111u01b0u1ee3c nhu1eafm u0111u1ebfn lu00fac u0111u00f3 khu00f4ng ai khu00e1c chu00ednh lu00e0 u0110u1ea1i Cathay - tru00f9m du u0111u00e3ng Su00e0i Gu00f2n. Nhu1eadn tu1eadn tay giu1ea5y triu1ec7u tu1eadp, u0110u1ea1i hu1ecfi viu00ean u0110u1ea1i u00fay: u201cu00d4ng Loan mu1eddi tu00f4i xuất xắc triu1ec7u tu1eadp bu1eaft tu00f4i. Nu1ebfu u00f4ng Loan bu1eaft tu00f4i do tu00f4i khu00f4ng cu1ed9ng tu00e1c vu1edbi u00f4ng u1ea5y thu00ec u0111u01b0a cu00f2ng su1ed1 8 vu00f4 u0111u00e2y, cu00f2n nu1ebfu mu1eddi thu00ec 30 phu00fat nu1eefa tu00f4i su1ebd cu00f3 mu1eb7t tu1ea1i Tu1ed5ng Nha cu1ea3nh su00e1tu201d. u0110u00fang hu1eb9n, u0110u1ea1i Cathay lu00e1i xe cộ tu1edbi Tu1ed5ng nha. Anh ta du1eebng xe pháo tru01b0u1edbc cu1ed5ng, thu00e1o van xu00ec hu01a1i hu1ebft bu1ed1n bu00e1nh xe, ru00fa ga chu1ea1y vu00e0o cu1ed5ng. Mu00f9i cao su thiên nhiên chu00e1y khu00e9t lu1eb9t, bu1ee5i bay mu00f9 mu1ecbt. Tu01b0u1edbng Loan ra cu1eeda u0111u00f3n u0110u1ea1i Cathay, hu1ecfi: u201cXe bu1ecb sao thu1ebf?u201d u0110u1ea1i tru1ea3 lu1eddi u0111u1ea7y u1ea9n u00fd: u201cXe tu00f4i chu1ea1y bu1eb1ng niu1ec1ng vu1edbi vu1ecf khu00f4ng u00e0, khu00f4ng cu00f3 ruu1ed9t u0111u00e2uu201d. Nghe vu1eady, tu01b0u1edbng Loan nhu1ebfch mu00e9p cu01b0u1eddi thu00e2m hiu1ec3m. Sau u0111u00f3, hu1ea7u hu1ebft nhu1eefng tay giang hu1ed3 cu00f3 tu00ean tuu1ed5i u0111u1ec1u sa lu01b0u1edbi, vào u0111u00f3 cu1ea3 u0110u1ea1i Cathay vu00e0 Bu1ea3y Xi, tía gu00e0, Tu00e1m Lu00e2u, u0110u1ef1c u201cbu00e0 Tiu1ec1uu201d, Tu00edn Mu00e3 Nu00e0m, Xu00fa Bu1ea3 Su1ee9ng, Hu1ed5i Phou00f2ng, Lu00e2m u201cchu00edn ngu00f3nu201d, Hu1ea3i u201csu00fanu201d cu00f9ng hu00e0ng lou1ea1t du u0111u00e3ng cu00f3 su1ed1 mu00e1 khu00e1c bu1ecb bu1eaft. Sau u0111u00f3, mu1ed9t cuu1ed9c u0111u00e0o tu1ea9u khu1ecfi tru1ea1i giam u0111u01b0a u0110u1ea1i Cathay vu01b0u1ee3t ngu1ee5c vu00e0o bu1edd biu1ec3n tu1ec9nh Kiu00ean Giang nhu01b0ng vào lu00fac tru1ed1n chu1ea1y lu1ea1i lu1ecdt vu00e0o tru1eadn u0111u1ecba phu1ee5c ku00edch cu1ee7a quu00e2n thu00e1m bu00e1o Cu1ed9ng Hu00f2a nu00ean tu1eed mu1ea1ng. Nu0103m Cam chu1ec9 mu1edbi u0111u01b0u1ee3c u0110u1ea1i Cathay giao giu1eef tiu1ec1n bu1ea1c trong mu1ed9t thu1eddi gian ngu1eafn nu00ean y tu1ea1m thu1eddi nu1eb1m ngou00e0i u201ctu00e2m bu00e3ou201d vu00e0 khu00f4ng bu1ecb bu1eaft u0111i cu1ea3i tu1ea1o. Nhu01b0ng tru1ef1c giu00e1c cu1ee7a mu1ed9t tay lu01b0u manh, Nu0103m Cam hiu1ec3u ra mu00ecnh phu1ea3i lu00e0m gu00ec. Y vu1ecdt lu00ean vu00f9ng Gia u0110u1ecbnh vu00e0 xin vu00e0o cu1ea3nh su00e1t, u0111u00e2y su1ebd lu00e0 tu1ea5m bu00ecnh phong tu1ed1t nhu1ea5t đến nhu1eefng ku1ebb giang hu1ed3 nhu01b0 y khu00f4ng bu1ecb du00f2m ngu00f3. Nhu01b0ng muu1ed1n vu00e0o cu1ea3nh su00e1t khu00f4ng thu1ec3 thiu1ebfu u0111iu1ec1u kiu1ec7n tiu00ean quyu1ebft lu00e0 tiu1ec1n. Thu1eadt khu00f4ng may, lúc mu1ecdi chuyu1ec7n tu01b0u1edfng u0111u00e3 u1ed5n, lu00fd lu1ecbch tu01b0 phu00e1p cu1ee7a Nu0103m Cam vu1edbi mu1ed9t lu1ea7n u1edf tu00f9 vị giu1ebft ngu01b0u1eddi lu00e0m y tiu00eau tan hy vu1ecdng tru1edf thu00e0nh cu1ea3nh su00e1t. Suy u0111i tu00ednh lu1ea1i, y tu00ecm bé u0111u01b0u1eddng khu00e1c khu1ea3 du0129 hu01a1n. Lu00fd Vu0103n Chung, lu1ef1c su0129 bu01a1i lu1ed9i cu1ee7a quu00e2n u0111u1ed9i, lu00e0 trung su0129 quu00e2n vu1eadn nhu1eadn lu1eddi giu00fap Nu0103m Cam, y tru1edf thu00e0nh lu00ednh quu00e2n vu1eadn bu1eb1ng su1ed1 tiu1ec1n lu00f3t tay khu00f4ng nhu1ecf. Hu1ee3p thu1ee9c hu00f3a viu1ec7c u1edf lu1ea1i Su00e0i Gu00f2n, Nu0103m Cam u0111u01b0u1ee3c u0111u01b0a vu00e0o tou00e1n vu1eadn u0111u1ed9ng viu00ean bu01a1i lu1ed9i cu1ee7a Cu1ee5c Quu00e2n vu1eadn vu1edbi tay bu01a1i lu1ed9i su1ed1 mu1ed9t miu1ec1n nam lu00e0 Phan Hu1eefu Du00f5ng. Ku1ef3 sau: Nu0103m Cam nhu1eadn ra nu1ebfu cu1ea3 u0111u1eddi lu00e0m chu00e2n bu1ea3o ku00ea su00f2ng, cu1edd bu1ea1c cu00f2 nhỏ thu00ec tu01b0u01a1ng lai mu00e3i su1ebd vu1eabn mu00f9 mu1ecbt. Nu0103m Cam quyu1ebft u0111u1ecbnh u201cra biu1ec3n lu1edbnu201d, y hu1ee3p tu00e1c vu1edbi u201cnu1eef chu00faau201d Lu1ec7 Hu1ea3i (vu1ee3 cu1ee7a u0110u1ea1i Cathay) u0111u1ec3 lu1eadp ra liu00ean minh lu00e0m u0103n. Lu00ca Vu0168 u2013 THu1ee6Y SINH u2013 PHu1ea0M TRu01afu1edcNG/PLVN