Hoàn 100.000 ₫ từ bỏ nambaongu.com.vn cùng nhận thêm ưuđãi tại TTTư vấn miễn phí đến lúc chọn được ngôi trường như ý.

Bạn đang xem: Đại học sư phạm trung tâm ngoại ngữ chi nhánh 1

Tìm gọi EduMember
Hoàn 100.000 ₫ tự nambaongu.com.vn với nhận thêm ưuđãi tại TTTư vấn miễn phí cho đến lúc chọn được ngôi trường như ý.Tìm phát âm EduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ nambaongu.com.vn và nhận thêm ưuđãi trên TTTư vấn miễn phí cho đến lúc chọn được trường như ý.Tìm hiểu EduMember

Đối tượng:

+ giành cho tất cả những học viên ước ao học và rèn luyện khả năng nghe và tiếp xúc tiếng Anh chuẩn.

Phương pháp giảng dạy:

+ học tập viên được phân phát triển kỹ năng nghe - nói thông qua các chuyển động sinh hễ trong và không tính lớp học.

+ Chú trọng tùy chỉnh cấu hình nền tảng ngôn ngữ ship hàng cho các chuyển động nghe – nói.

Mô tả khóa học:

+ Chương trình được thiết kế với các đề tài gần gũi với cuộc sống đời thường và nhu cầu giao tiếp của học tập viên như gia đình, công việc, thói quen, xóm giao, tải sắm, thời sự…

+ rèn luyện các khả năng thực hành: hỏi thông tin, trình diễn ý định, thuyết phục, tranh luận, giải thích, ủng hộ, từ chối, chỉ dẫn lời khuyên...


Xem bỏ ra tiếtTư vấn

TOEIC 300


TOEIC
12 tuần
Học giá tiền 4.100.000 ₫

Hoàn phí tổn 100.000 ₫ mang đến EduMember
TOEIC
12 tuần
Học tầm giá 4.100.000 ₫
Hoàn phí tổn 100.000 ₫ mang lại EduMember
Nhận ngay trả tiền 100.000 ₫và những ưu đãi sản phẩm hiếm khi trở thànhEduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ bỏ nambaongu.com.vn và nhận thêm ưuđãi tại TTTư vấn miễn phí cho đến lúc chọn được trường như ý.Tìm đọc EduMember
Tư vấn

TOEIC 450


TOEIC
12 tuần
Học giá tiền 4.300.000 ₫
Hoàn giá thành 100.000 ₫ mang lại EduMember
TOEIC
12 tuần
Học giá thành 4.300.000 ₫
Hoàn tổn phí 100.000 ₫ đến EduMember
Nhận ngay trả tiền 100.000 ₫và các ưu đãi độc quyền khi trở thànhEduMember
trả 100.000 ₫ tự nambaongu.com.vn với nhận thêm ưuđãi trên TTTư vấn miễn phí đến lúc chọn được ngôi trường như ý.Tìm gọi EduMember
Tư vấn

IELTS 4.0 Plus


IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
12 tuần
Học tầm giá 4.300.000 ₫
Hoàn chi phí 100.000 ₫ mang đến EduMember
IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
12 tuần
Học mức giá 4.300.000 ₫
Hoàn giá tiền 100.000 ₫ cho EduMember
Nhận ngay trả tiền 100.000 ₫và những ưu đãi sản phẩm hiếm khi trở thànhEduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ nambaongu.com.vn cùng nhận thêm ưuđãi tại TTTư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.Tìm phát âm EduMember
Tư vấn

IELTS 5.0 Plus


IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
12 tuần
Học giá thành 4.500.000 ₫
Hoàn giá thành 100.000 ₫ mang đến EduMember
IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
12 tuần
Học giá thành 4.500.000 ₫
Hoàn mức giá 100.000 ₫ cho EduMember
Nhận ngay trả tiền 100.000 ₫và những ưu đãi sản phẩm hiếm khi trở thànhEduMember
Hoàn 100.000 ₫ trường đoản cú nambaongu.com.vn với nhận thêm ưuđãi trên TTTư vấn miễn phí đến lúc chọn được ngôi trường như ý.Tìm phát âm EduMember
Tư vấn

IELTS 6.0 Plus


IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
12 tuần
Học chi phí 4.500.000 ₫
Hoàn tầm giá 100.000 ₫ mang lại EduMember
IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
12 tuần
Học giá thành 4.500.000 ₫
Hoàn giá thành 100.000 ₫ đến EduMember
Nhận ngay trả tiền 100.000 ₫và những ưu đãi độc quyền khi trở thànhEduMember
Hoàn 100.000 ₫ trường đoản cú nambaongu.com.vn với nhận thêm ưuđãi tại TTTư vấn miễn phí cho đến lúc chọn được ngôi trường như ý.Tìm hiểu EduMember
Tư vấn

Luyện thi IELTS


IELTS
12 tuần
Học tổn phí 4.500.000 ₫
Hoàn tổn phí 100.000 ₫ mang đến EduMember
IELTS
12 tuần
Học giá tiền 4.500.000 ₫
Hoàn tổn phí 100.000 ₫ cho EduMember
Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫và những ưu đãi chọn lọc khi trở thànhEduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ bỏ nambaongu.com.vn với nhận thêm ưuđãi tại TTTư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.Tìm phát âm EduMember
Tư vấn

TOEFL iBT 60


TOEFL Advanced: 60 - 101
12 tuần
Học tổn phí 4.800.000 ₫
Hoàn giá tiền 100.000 ₫ cho EduMember
TOEFL Advanced: 60 - 101
12 tuần
Học mức giá 4.800.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫ mang đến EduMember
Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫và những ưu đãi sản phẩm hiếm khi trở thànhEduMember
Hoàn 100.000 ₫ tự nambaongu.com.vn với nhận thêm ưuđãi trên TTTư vấn miễn phí đến khi chọn được ngôi trường như ý.Tìm hiểu EduMember
Tư vấn

CEFR A2


Tiếng Anh tổng quát
96 thời lượng
Học phí 400.000 ₫
Hoàn tầm giá 100.000 ₫ mang lại EduMember
Tiếng Anh tổng quát
96 thời lượng
Học phí 400.000 ₫
Hoàn tầm giá 100.000 ₫ mang lại EduMember
Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫và các ưu đãi chọn lọc khi trở thànhEduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ nambaongu.com.vn với nhận thêm ưuđãi trên TTTư vấn miễn phí cho đến khi chọn được trường như ý.Tìm hiểu EduMember
Tư vấn

CEFR B1


Tiếng Anh tổng quát
96 thời lượng
Học tầm giá 4.200.000 ₫
Hoàn tầm giá 100.000 ₫ mang lại EduMember
Tiếng Anh tổng quát
96 thời lượng
Học giá tiền 4.200.000 ₫
Hoàn giá tiền 100.000 ₫ đến EduMember
Nhận ngay trả tiền 100.000 ₫và các ưu đãi sản phẩm hiếm khi trở thànhEduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ nambaongu.com.vn cùng nhận thêm ưuđãi trên TTTư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.Tìm hiểu EduMember
Tư vấn

CEFR B2, C1


Tiếng Anh tổng quát
96 thời lượng
Học phí 4.400.000 ₫
Hoàn tổn phí 100.000 ₫ cho EduMember
Tiếng Anh tổng quát
96 thời lượng
Học chi phí 4.400.000 ₫
Hoàn phí tổn 100.000 ₫ mang lại EduMember
Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫và những ưu đãi độc quyền khi trở thànhEduMember
Hoàn 100.000 ₫ tự nambaongu.com.vn cùng nhận thêm ưuđãi trên TTTư vấn miễn phí đến khi chọn được ngôi trường như ý.Tìm phát âm EduMember
Tư vấn

giờ đồng hồ Anh bởi A2


Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Học phí tổn 4.000.000 ₫
Hoàn chi phí 100.000 ₫ đến EduMember
Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Học giá thành 4.000.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫ cho EduMember
Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫và những ưu đãi sản phẩm hiếm khi trở thànhEduMember
Hoàn 100.000 ₫ từ nambaongu.com.vn với nhận thêm ưuđãi tại TTTư vấn miễn phí cho đến khi chọn được trường như ý.Tìm phát âm EduMember
Tư vấn

giờ đồng hồ Anh bằng B1


Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Học giá thành 4.200.000 ₫
Hoàn giá tiền 100.000 ₫ cho EduMember
Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Học tầm giá 4.200.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫ mang lại EduMember
Nhận ngay trả tiền 100.000 ₫và những ưu đãi độc quyền khi trở thànhEduMember
Hoàn 100.000 ₫ trường đoản cú nambaongu.com.vn với nhận thêm ưuđãi tại TTTư vấn miễn phí đến lúc chọn được ngôi trường như ý.Tìm đọc EduMember
Tư vấn

giờ Anh bằng B2


Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Học giá tiền 4.400.000 ₫
Hoàn giá tiền 100.000 ₫ mang lại EduMember
Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Học giá thành 4.400.000 ₫
Hoàn tầm giá 100.000 ₫ mang đến EduMember
Nhận ngay trả tiền 100.000 ₫và những ưu đãi độc quyền khi trở thànhEduMember
Hoàn 100.000 ₫ tự nambaongu.com.vn và nhận thêm ưuđãi tại TTTư vấn miễn phí cho đến lúc chọn được ngôi trường như ý.Tìm gọi EduMember
Tư vấn

giờ Nhật


Luyện thi JLPT
Học tổn phí 1.200.000 ₫
Luyện thi JLPT
Học tầm giá 1.200.000 ₫
Tư vấn

tiếng Hoa


Luyện thi HSK
Học tổn phí 1.200.000 ₫
Luyện thi HSK
Học tầm giá 1.200.000 ₫

Lộ trình khóa học

Trung tâm đào tạo và huấn luyện nhiều cấp độ tiếng Trung: HA1, HA2, HA3, HA4, HA5, HA6, HB2.

Phương pháp giảng dạy

Tiêu chí huấn luyện của trung tâm: "Kiến thức vững, công dụng cao, môi trường thân thiện"

Chương trình học có phong cách thiết kế kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu và trình độ của rất nhiều đối tượng không giống nhau.

Xem thêm: Những Chiếc Xe Moto Đẹp Nhất Thế Giới, Cao Nhất Giá 1 Triệu Usd


Xem đưa ra tiếtTư vấn

giờ Pháp


Các khóa học khác
Học mức giá 1.200.000 ₫

Hoàn giá thành 100.000 ₫ mang đến EduMember
các khóa học khác
Học phí tổn 1.200.000 ₫
Hoàn tầm giá 100.000 ₫ cho EduMember
Nhận ngay trả tiền 100.000 ₫và các ưu đãi độc quyền khi trở thànhEduMember
Hoàn 100.000 ₫ tự nambaongu.com.vn cùng nhận thêm ưuđãi trên TTTư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.Tìm phát âm EduMember
Tư vấn

LỢI ĐỦ ĐƯỜNG khi CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA nambaongu.com.vn

Vừa máu kiệm thời gian tự tra cứu hiểu, vừa tiết kiệm ngân sách và chi phí được kha khá tiền.


Đăng ký kết tài khoản

Đánh giá

37 đánh giá


Viết đánh giá
Ưu điểm nổi bật
Giáo viên Việt Nam
Máy chiếu
Giáo trình
Thư viện
Mức độ hài lòng
Giáo viên
7.0
Cơ sở trang bị chất
7.4
Môi ngôi trường HT
6.7
Thực hành kỹ năng
7.5
Tiến bộ bản thân
7.8
Tư vấn xếp lớp
7.2
Số lượng học tập viên
7.3
Quan trọng tâm học viên
7.6
Hài lòng về học tập phí
7.5
Sẵn sàng giới thiệu
7.8
Giáo viên
7.0
Cơ sở đồ vật chất
7.4
Môi trường HT
6.7
Thực hành kỹ năng
7.5
Tiến bộ bản thân
7.8
Tư vấn xếp lớp
7.2
Số lượng học viên
7.3
Quan trọng tâm học viên
7.6
Hài lòng về học tập phí
7.5
Sẵn sàng giới thiệu
7.8
Chi ngày tiết từ học tập viên

Hiền Đặng

Trung Tâm là một trong những Nơi tin tưởng Để Theo tập luyện Tiếng Anh


Đã học khoá học: Ngôn ngữ Anh tại đây.

Ưu điểm

Giảng viên có kiến thức, khôn xiết nhiệt tình môi trường thiên nhiên học tập vui vẻ, dễ học. Cách làm việc nhanh chóng, rõ ràng.

Điểm buộc phải cải thiện

Giáo trình không quá nhiều dạng. Lớp học tập chật Mất tầm giá gửi xe con số khá đông so với một giáo viên đứng 1 lớp.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trình độ anh văn của mình từ khi theo học tập trung tâm đã cải thiện. Tôi rất ưng ý với sự hiện đại đó. Sau này chắc chắn là sẽ theo học nhằm ren luyện, trau dồi thêm ngữ điệu tiếng anh cho phiên bản thân.


Đánh giá chỉ từ học tập viên, chưa phải từ nambaongu.com.vn.
*

Phạm Thị Minh Thư

Trung Tâm là một trong Nơi tin cẩn Để Theo rèn luyện Tiếng Anh


Đã học khoá học: TOEIC 450 tại đây.

Ưu điểm

Thầy cô sức nóng tìnhCơ sở vật hóa học ổnThầy cô tập dượt kĩ

Điểm buộc phải cải thiện

Trung chổ chính giữa khá giỏi nên không thấy điểm yếu kém nào

Trải nghiệm cùng lời khuyên

Trình độ anh văn của mình từ lúc theo học trung trọng tâm đã cải thiện. Tôi rất chuộng với sự tiến bộ đó. Sau này chắc hẳn rằng sẽ theo học nhằm ren luyện, trau dồi thêm ngữ điệu tiếng anh cho bản thân.


Đánh giá chỉ từ học tập viên, chưa hẳn từ nambaongu.com.vn.
*

Tram Quynh

Môi Trường học Tập unique Cao


Đã học khoá học: Tiếng anh trên đây.

Ưu điểm

Giáo viên có trình độ chuyên môn cao, thân thiện, nhiệt độ huyết, phương thức dạy nhiều dạng, phù hợp với tín đồ học

Điểm yêu cầu cải thiện

Ít các hoạt động trau dồi kĩ năng, các đại lý vật chất chưa cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khi tham gia khóa đào tạo của trung tâm, trình độ TA của chính bản thân mình đã tiến bộ đáng kể, có thêm nhiều người bè. Môi trường thiên nhiên học tập thân thiện, vui vẻ.


Đánh giá chỉ từ học viên, chưa hẳn từ nambaongu.com.vn.

Người dùng nambaongu.com.vn

Chất Lượng Tốt


Đã học tập khoá học: Tiếng Anh bằng A2 trên đây.

Ưu điểm

có thang máy, chống ốc rộng lớn rãi, cô giáo nhiệt tình

Điểm yêu cầu cải thiện

bãi nhờ cất hộ xe tốt kẹt, phòng không có máy lạnh

Trải nghiệm với lời khuyên

Chất lượng xuất sắc so với mặt bằng chung, chi phí khóa học rẻ, gia sư nhiệt tình, thân thiện với học sinh.


Đánh giá bán từ học tập viên, không hẳn từ nambaongu.com.vn.
Xem tiếp33đánh giá

Giới thiệu


Đối cùng với những bạn đang muốn tra cứu một add học giờ Anh, Nhật, Trung giỏi Pháp vừa uy tín vừa có tiền học phí “mềm” thì bao gồm thể để ý đến đến Trung trung ương Ngoại ngữ Đại học tập Sư Phạm.

*

Trung tâm chắp cánh cho học viên chinh phục ngoại ngữ

Giới thiệu chung về TTNN ĐHSP CN1

Dưới sự thành lập của hàng loạt trung chổ chính giữa Anh ngữ, trung vai trung phong Ngoại ngữ Đại học Sư Phạm vẫn trông rất nổi bật lên như một địa chỉ uy tín và chất lượng. Hằng năm, trung trọng điểm nhận được không ít sự thân yêu và trở nên sự lựa chọn của không ít học viên.

Hoạt động thiết yếu của trung vai trung phong là tổ chức các lớp giờ đồng hồ Anh tổng quát, luyện thi chứng chỉ quốc tế, tổ chức triển khai kỳ thi quốc gia, demo Site bởi vì ETS chỉ đạo...

Cơ sở vật dụng chất

Tuy không tuyệt đối hoàn hảo như các trung trọng tâm Anh ngữ tư nhân, nhưng có thể nói cơ sở vật chất tại TTNN ĐHSP CN1 hơi tốt, có thể tạo đến học viên và giảng viên một môi trường thoải mái và dễ chịu để tiếp thu kiến thức và làm cho việc. Toàn bộ các chống học hầu hết được trang bị máy lạnh, sản phẩm công nghệ chiếu đa năng giúp quy trình giảng dạy hiệu quả.

*

Trung tâm có những phòng học khang trang

Đội ngũ giảng viên

Khi học tại trung trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư Phạm trụ sở 1, học viên hoàn toàn hoàn toàn có thể yên trung tâm với quality giảng viên. Các giảng viên tại trung trung khu đều xuất sắc nghiệp đại học và sau đh trong và ko kể nước, tận tậm, giàu gớm nghiệm. Xung quanh ra, các thầy cô còn liên tiếp tham gia những khóa tập huấn của phòng xuất phiên bản Cambridge để cải thiện kỹ năng nghiệp vụ.