Nguồn Trợ Giúp nhấn vào một kỳ thai cử bên dưới đây, để tìm kết quả cho các cuộc thai cử từ năm 2007 ít nhất từ trong số những tài liệu sau đây: công dụng Bầu Cử chủ yếu Thức cho thấy thêm số phiếu đã bầu và lượng cử tri đi bầu. Tường Trình về Phiếu Bầu đưa thông tin chi ngày tiết tùy theo đảng phái về kiểu cách cử tri đã bỏ phiếu cho những ứng cử viên và những dự luật. Bản Tin của Khu thai Cử hỗ trợ các kết quả bầu cử theo từng khu/từng địa điểm phòng phiếu Lượng Phiếu Bầu cung cấp kết quả số cử tri đi bầu và phiếu bầu theo tp hoặc cùng đồng. Kết quả bỏ ra tiết đã không bao hàm các cùng đồng nhỏ tuổi hơn vào các thành phố.

Bạn đang xem: Xem tường thuật trực tiếp bầu cử tổng thống mỹ 2020 ở đâu?

Ngày 29 Tháng Sáu, 2021 Bầu Cử Thuế Lô Đất Đặc Biệt khu vực Học Chánh Thống Nhất (USD) San Marino
Ngày 13 Tháng Tám, 2019 Bầu Cử phổ biến Kết Đặc Biệt của Hội Đồng Thành Phố Los Angeles Địa Hạt 12
Ngày 4 Tháng Sáu, 2019 Tổng Tuyển Cử Đặc Biệt Thượng Viện Địa Hạt 33 (và Bầu Cử Địa Phương và Đặc Biệt)
Ngày 14 Tháng Năm, 2019 Bầu Cử chung Kết Đặc Biệt khu vực Học Chánh Thống Nhất Los Angeles (LAUSD) Địa Hạt 5
Ngày 27 Tháng Hai, 2018 Bầu Cử Thuế Lô Đất Đặc Biệt khu Học Chánh Thống Nhất (USD) South Pasadena
Ngày 17 Tháng Chín, 2013 Bầu Cử Đặc Biệt (Hạ Viện Địa Hạt 45 và Thượng Viện Địa Hạt 26)
Ngày 25 Tháng Năm, 2010 Bầu Cử Thuế Lô Đất Đặc Biệt khu vực Học Chánh Thống Nhất Santa Monica-Malibu
Ngày 5 mon Sáu, 2007 Bầu Cử Đặc Biệt khu vực Học Chánh Thống Nhất (USD) Palos Verdes Peninsula

Xem thêm: Mặt Dây Chuyền Phật Bà Quan Âm Bằng Vàng Cao Cấp,, Mặt Dây Phật Bà Quan Âm Vàng 18K

*
*
*
*
*

*

*

*


Đăng Ký bầu Cử

Xem những Cuộc bầu Cử bây giờ Và sắp đến Tới

Xem các Tùy Chọn bỏ thăm Của Tôi

Xem công dụng Bầu Cử

Tìm vỏ hộp Phiếu Của Bạn

Tìm Trung Tâm quăng quật Phiếu


Yêu ước Hồ sơ khai Sinh

Yêu mong Hồ Sơ Kết Hôn

Yêu mong Hồ Sơ Tử Vong

Yêu mong Hồ Sơ Bất Động Sản

Ghi Lại tài liệu Tài Sản

Yêu Cầu report Tài chính UCC


Xin giấy tờ Kết Hôn

Nộp Một Tuyên tía Tên công ty lớn Hư Cấu

Đăng ký kết Với tứ Cách là 1 trong Công triệu chứng Viên

Nộp hồ Sơ mang lại Quan Hệ Đối Tác các bạn Đời

Dịch Vụ xác thực Công Chứng

Đăng ký Chuyên Nghiệp


*

phòng ban Đăng Ký của Cử Tri các Kỳ thai Cử hiện nay công dụng Bầu Cử Ghi Danh thai Cử Ghi Danh bầu Cử các Chương Trình Ghi Danh thai Cử report Ghi Danh Request Voter Registration Information Những lựa chọn & thông tin Về bầu Cử Bầu bằng Thư Tại phòng Phiếu Quân Nhân & Ở Hải ngoại phương tiện Bầu Cử cho người Khuyết Tật giúp đỡ Về bầu Cử Lệ Phí và thông tin về Thu thiết lập Ấn Phẩm bầu Cử chi tiết Về nhân viên Phòng Phiếu cụ thể Về nhân viên Phòng Phiếu tin tức Về Ứng Cử và Dự công cụ tin tức Tổng quát Tranh Cử vào chức vụ Vận Động tiền của & báo cáo về Dự giải pháp B thông tin về Dự dụng cụ phần đông Chức Vụ Công lúc này Tiếp Ngoại cộng Đồng & Bầu Cử Tiếp Ngoại cùng Đồng và Bầu Cử Ủy Ban Tiếp Ngoại cộng Đồng và thai Cử Ủy Ban vậy Vấn Về phương tiện Sử Dụng bầu Cử Chánh Lục Sự