Đến SauTrong nhân gian gồm 2 điều quan trọng giấu.Một là khi say, tốt khi đang yêu ai rồi.Những lúc ngồi chờ lâu này nơi đâu mà ra.Cô solo này chỗ nào mà ra.Trong nhân gian gồm 2 điều tôi muốn biết.Một làm sao quên, tốt em sẽ yêu ai rồi.Để tôi còn kip call mà chúc cho những người ta.Có em, giữ lại em, chỉ yêu mình em.Chợt chú ý em xa tầm với, tôi đây bắt buộc khóc tốt cười.Lại là lần cuối cùng tôi trên đây biết vui tuyệt buồn.Bởi tôi đến sau một người.Bởi tôi cho sau fan ta.Thế bắt buộc lời yêu tôi chưa (không) lúc nào được nói.Trở về bên cạnh kia fan hãy (hởi) sống giỏi với đông đảo tháng ngày.Còn gì tôi đứng vị trí đây nghe sao khóe ngươi cay cay.Cảm ơn gần như khi chuyện trò.Cảm ơn thời gian trao nụ cườiGiúp tôi nhận thấy xung xung quanh tôi các niềm vui.. Cơ hội tôi ở bên người.


Bạn đang xem: Trong nhân gian có 2 điều không thể giấu

Đến SauTrong nhân gian có 2 điều quan trọng giấu.Một là khi say, giỏi khi vẫn yêu ai rồi.Những thời gian ngồi chờ đợi này ở chỗ nào mà ra.Cô 1-1 này ở đâu mà ra.Trong nhân gian gồm 2 điều tôi mong mỏi biết.Một làm sao quên, xuất xắc em sẽ yêu ai rồi.Để tôi còn kip gọi mà chúc cho người ta.Có em, giữ lại em, chỉ yêu mình em.Chợt chú ý em xa trung bình với, tôi đây bắt buộc khóc tuyệt cười.Lại là lần sau cuối tôi đây biết vui tuyệt buồn.Bởi tôi cho sau một người.Bởi tôi mang đến sau bạn ta.Thế cần lời yêu tôi chưa (không) lúc nào được nói.Trở về bên kia bạn hãy (hởi) sống giỏi với rất nhiều tháng ngày.Còn gì tôi đứng khu vực đây nghe sao khóe mi cay cay.Cảm ơn phần lớn khi chuyện trò.Cảm ơn thời gian trao nụ cườiGiúp tôi phân biệt xung xung quanh tôi những niềm vui.. Thời điểm tôi ở bên người.


*mỗi người Một chỗ

Ưng Hoàng Phúc ft Thu Thủy

*
3.501.140


http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/song/20111217/ECKW9rAz5Rzzy4hzA0Q65b61b07b57724_103_103.jpg

Ba anh bạn

Ưng Hoàng Phúc

*
492.745


Xem thêm: Bài Tập Về Từ Chỉ Sự Vật Lớp 2 : Từ Chỉ Sự Vật, Luyện Từ Và Câu : Từ Chỉ Sự Vật

http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20120119/MRftSWHgzZUcj3GZqT7558f6cf483942e.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20120119/nIckrAjm0TvjvdcGayUL58eafb1a301d8.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20210716/0MKw5QOSIbyLtyuz0T3J60f15070c65dc.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20120119/nIckrAjm0TvjvdcGayUL58eafb1a301d8.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20120712/hAubaWLV2fUJKKhFrmtn59141ea3d61cd.jpg