SỔ TAY LÝ THUYẾT HÓA HỌC: thpt Lớp 12 Trọn bộ dễ nhớ. Gồm định hướng Hóa Học trung học phổ thông lớp 12 theo hệ thống dễ lưu giữ trọn bộ lý thuyết và cách làm hóa học tập lớp 12 ôn thi Đại Học chuẩn chỉnh bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo. Tự học Online xin ra mắt Sổ Tay kim chỉ nan hóa học thpt lớp 12 Trọn bộ ôn thi xuất sắc nghiệp khối hệ thống ngắn gọn khá đầy đủ nhất công phá lý thuyết hóa học tập trắc nghiệm nhanh chóng.

SỔ TAY LÝ THUYẾT HÓA HỌC: trung học phổ thông Lớp 12 Trọn bộ dễ nhớ

Cấu trúc gồm

Hệ thống lý thuyết cần nạm từng dạng bàiPhân các loại từng dạng toán thường gặp mặt trong các bài và phương thức giảiBài tập áp dụng và hướng dẫn chi tiết

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức hóa 12 ôn thi đại học

NỘI DUNG 1 : ESTEA. LÝ THUYẾT1) Khái niệm, danh pháp Khi sửa chữa thay thế nhóm OH ở đội cacboxyl của axit cacboxylic bởi nhóm OR’ thì được este. CTCT của este đối chọi chức: RCOOR’R: nơi bắt đầu hiđrocacbon của axit hoặc H.R’: nơi bắt đầu hiđrocacbon của ancol (R # H) CTCT chung của este no đối chọi chức:– CnH2n+1COOCmH2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1)– CxH2xO2 (x ≥ 2) thương hiệu gọi: Tên nơi bắt đầu hiđrocacbon của ancol + tên nơi bắt đầu axit. Tên nơi bắt đầu axit: khởi đầu từ tên của axit tương ứng, chũm đuôi ic→at. Thí dụ:CH3COOCH2CH2CH3: propyl axetatHCOOCH3: metyl fomat2) Đồng phân Đồng phân Axit Đồng phân este Đồng tạp chức Đồng phân mạch vòng Lƣu ý: CnH2nO2 có thể có các đồng phân sau Đồng phân cấu tạo:+ Đồng phân este no 1-1 chức+ Đồng phân axit no solo chức+ Đồng phân rượu không no gồm một nối đôi hai chức+ Đồng phân ete ko no bao gồm một nối song hai chức+ Đồng phân mạch vòng (rượu hoặc ete)+ Đồng phân các hợp hóa học tạp chức:Chứa 1 chức rượu 1 chức anđehitChứa 1 chức rượu 1 chức xetonChứa 1 chức ete 1 chức anđehitChứa 1 chức ete 1 chức xeton


*

Một rượu không no và một ete noMột ete ko no với một rượu no Đồng phân cis – tran (Đồng phân rượu không no có một nối đôi hai chức – Đồng phân ete khôngno tất cả một nối đôi hai chức – Một rượu không no và một ete no – Một ete không no cùng một rượuno) Số đồng phân este no đối chọi chức =2n-2 (1 công thức tính số triglixerit tạo do glixerol cùng với n axit carboxylic lớn =2 ( 1)2 n n3) tính chất vật lý các este là chất lỏng hoặc hóa học rắn trong đk thường các este hầu như không tung trong nước. Có ánh nắng mặt trời sôi thấp hơn hẳn so với các axit hoặc các ancol bao gồm cùng cân nặng mol phân tử hoặccó cùng số nguyên tử cacbon. Vì giữa những phân tử este không chế tạo ra được link hiđro cùng nhau vàliên kết hiđro giữa những phân tử este với nước vô cùng kém. Thí dụCH3CH2CH2COOH(M = 88) =163,50CTan nhiều trong nướcCH33CH2OH(M = 88), = 1320CTan không nhiều trong nướcCH3COOC2H5(M = 88), = 770CKhông tung trong nước các este thông thường có mùi quánh trưngIso amyl axetat có mùi chuối chínEtyl butirat với etyl propionat bám mùi dứaGeranyl axetat giữ mùi nặng hoa hồng…4) tính chất hóa họca) Thủy phân vào môi trƣờng kiềm(Phản ứng xà chống hóa)R-COO-R’ + Na-OH   t 0 R –COONa + R’OHb) Thủy phân vào môi trƣờng axitR-COO-R’ + H-OH    H t  , 0   R –COOH + R’OH Nêu phương thức để bội phản ứng chuyển dịch theo chiều thuậnc) bội phản ứng khửR-COO-R’  LiAlH  4,t o  R –CH2OH + R’OHd) Chú ýEste + NaOH ot 1Muối + 1 anđehit Este này khi Phản ứng cùng với dd NaOH tạo ra rượu gồm nhóm -OH link trên cacbon có nốiđôi bậc 1 ko bền đồng phân hóa tạo nên anđehit.Vd:Este + NaOH ot 1 muối hạt + 1 xeton Este này lúc Phản ứng tạo ra rượu tất cả nhóm -OH link trên cacbon có nối song bậc 2 khôngbền đồng phân hóa tạo nên xeton.+ NaOH ot R-COONa + CH2=CHOH-CH3Este + NaOH ot 2 muối + H2


 Este này có gốc rượu là phenol hoặc đồng đẳng phenol..+ 2NaOH ot RCOONa + C6H5ONa + H2Oste + AgNO3/ NH3  phản ứng tráng gƣơngHCOOR + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  ROCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3Este no đơn chức lúc cháy thu đƣợcn n co H O 2 2 e) phản nghịch ứng cháy02 2 2 2 23 22tn nnC H O O nC O nH O   5) Điều chếa) phản nghịch ứng của ancol cùng với axit cacboxylicRCOOH + R’OH    H t  , 0  RCOOR’ + H2Ob) phản nghịch ứng của ancol cùng với anhiđrit axit hoặc anhiđrit clorua Ưu điểm: phản bội ứng xẩy ra nhanh hơn và một chiều(CH3CO)2O + C2H5OH  CH3COOC2H5 + CH3COOHCH3COCl + C2H5OH  CH3COOC2H5 + HClc) Điều chế các este của phenol từ bội nghịch ứng của phenol với anhiđrit axit hoặc anhiđrit clorua(vì phenolkhông tính năng với axit cacboxylic)(CH3CO)2O + C6H5OH  CH3COOC6H5 + CH3COOHCH3COCl + C6H5OH  CH3COOC6H5 + HCld) phản ứng cùng vào hiđrocacbon không no của axit cacboxylic AnkenCH3COOH + CH=CH0x t, t   CH3COOCH2 – CH3 AnkinCH3COOH + CHCH0x t, t   CH3COOCH=CH2B. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH CÓ HƯỚNG DẪNDạng 1: phản ứng ch|yPhương ph|p giải: Đặt công thức của este đề xuất tìm có dạng: CxHyOz ( x, z ≥ 2; y l{ số chẵn; y  2x ) bội phản ứng ch|y: C x H y O z x y z O 2 t xCO 2 y H 2 O2)4 2(0     ví như đốt ch|y este A m{ nhận được n H O2=n teo 2  Este A l{ este no, solo chức, mạch hở nếu đốt ch|y axit cacboxylic nhiều chức hoặc este nhiều chức, sẽ có được từ 2 link  trở lênn H O2n teo 2 phản nghịch ứng đốt ch|y muối hạt CnH2n+1COONa:2CnH2n+1COONa + (3n+1)O2  Na2CO3 + (2n+1)CO2 + (2n+1)H2OCâu 1: Đốt cháy hoàn toàn một lượng tất cả hổn hợp hai este X, Y, 1-1 chức, no, mạch hở cần 3,976 lít oxi(đktc) nhận được 6,38 gam CO2. Mang lại lượng este này công dụng vừa đầy đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancolkế tiếp với 3,92 gam muối của một axit hữu cơ. Công thức kết cấu của X, Y theo lần lượt làA. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7 B. C2H5COOCH3 cùng C2H5COOC2H5C. CH3COOCH3 với CH3COOC2H5 D. HCOOC3H7 cùng HCOOC4H9Hƣớng dẫn


Xem thêm: Tuyển Tập Các Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên Toán Có Đáp Án Có Lời Giải Chi Tiết

Từ khóa kiếm tìm kiếm:Tổng Hợp định hướng Hóa 12 Pdf, Tổng Hợp triết lý Hóa 12 Thi Đại Học, kim chỉ nan Hóa 12 Hữu Cơ, lý thuyết Hóa 12 Chương 7, bắt Tắt triết lý Hóa 12 Violet, lý thuyết Hóa 12 nên Nhớ, định hướng Hóa 12 Thi thpt Quốc Gia, triết lý Hóa 12 Chương 6,Đề Tổng Hợp lý thuyết Hóa 12, Tổng Hợp kiến thức Hóa 12 Ôn Thi Đại Học, Tổng Hợp định hướng Hóa Thi Đại học tập 2020, Tổng Hợp lý thuyết Hóa 12 Pdf, lý thuyết Hóa 12 chống Liệt, triết lý Hóa 12 Thi trung học phổ thông Quốc Gia, Tổng Hợp định hướng Hóa 12 Thi Đại Học,


Đề Tổng Hợp định hướng Hóa 12 hóa học Thi THPT giang sơn Lý Thuyết Hóa 12 yêu cầu Nhớ triết lý Hóa 12 kháng Liệt định hướng Hóa 12 Chương 6 kim chỉ nan Hóa 12 Chương 7 triết lý Hóa 12 Hữu Cơ triết lý Hóa 12 Thi Thpt đất nước Tóm Tắt lý thuyết Hóa 12 Violet Tổng Hợp kỹ năng Hóa 12 Ôn Thi Đại học tập Tổng Hợp định hướng Hóa 12 Pdf Tổng Hợp triết lý Hóa 12 Thi Đại học Tổng Hợp lý thuyết Hóa Thi Đại học 2020
*

Trắc Nghiệm GDCD Lớp 12 bài 4 Quyền Bình Đẳng Của Công Dân vào Một Số nghành nghề Của Đời Sống xã Hội