Bài tập phương trình hóa học lớp 10 về halogen là một trong những phần kiến thức rất đặc trưng trong lịch trình Hóa học lớp 10. Sau đây, loài kiến Guru trình làng tới những em học viên phần cầm tắt lý thuyết và phương pháp giải, ví dụ minh họa kèm bài tập vận dụng để làm bài tập phương trình hóa học lớp 10 về halogen.

Bạn sẽ đọc: bài bác tập cân đối phương trình chất hóa học lớp 10 có đáp án


*

– cố kỉnh rõ đặc điểm vật lý đặc thù và tính chất hóa học của những halogen cùng hợp hóa học của bọn chúng .+ Halogen là đều phi kim nổi bật. Tính oxi hoá giảm dần đi từ F mang lại I. Các halogen đứng trước sẽ đẩy halogen thua cuộc nó thoát khỏi dung dịch muối bột halogen .+ F trong tổng thể các hợp hóa học chỉ có số oxi hoá 1 vì tất cả độ âm điện to nhất. Những nguyên tố halogen còn lại còn tồn tại các số oxi hoá + 1, + 3, + 5, + 7 .+ Tính khử của HX tăng dần từ HF đến HCl cho HBr mang lại HI.+ Tính axit của hỗn hợp HX tăng cao từ HF mang đến HCl cho HBr mang đến HI.

Bạn đang xem: Tổng hợp các phương trình hóa học lớp 10

+ Tính axit của HXO4 bớt dần trường đoản cú HClO4 cho HBrO4 mang đến HIO4 .

Ví dụ 1.

f ) CrO3 + HC l → CrCl3 + Cl2 + H2O

Hướng dẫn:

a ) 2C l2 + 2C a ( OH ) 2 → CaCl2 + Ca ( OCl ) 2 + 2H2 Ob ) KClO3 + 6HC l → KCl + 3C l2 + 3H2 Oc ) 6KOH + 3C l2 → 5KC l + KClO3 + 3H2 Od ) Cl2 + SO2 + 2H2 O → 2HC l + H2SO4e ) Fe3O4 + 8HC l → FeCl2 + 2F eCl3 + 4H2 O

f ) 2C rO3 + 12HC l → 2C rCl3 + 3C l2 + 6H2 O

Ví dụ 2: hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ trang bị sau (ghi rõ điều kiện phản ứng).


*

Hướng dẫn:

a )

1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O2. Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2SO43. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H24. 2NaCl + 2H2O → H2 ↑ + 2NaOH + Cl2

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

b )

1. Sắt + HCl → FeCl2 + H22. FeCl2 + NaOH → Fe(OH)2 + NaCl3. Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O4. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

5. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

Câu 1. Viết phương trình chất hóa học của bội phản ứng thực hiện các chuyển đổi dưới đây, ghi tên các chất và điều kiện của bội nghịch ứng.


*

Đáp án:

( 1 ) Cl2 + 2N aOH → NaCl + NaClO + H2O( 2 ) NaClO + 2HC l → NaCl + Cl2 + H2O( 3 ) Cl2 + Ca ( OH ) 2 rắn → CaOCl2 + H2O( 4 ) CaOCl2 + 2HC l → CaCl2 + Cl2 + H2O( 5 ) 3C l2 + 6KOH → 5KC l + KClO3 + 3H2 O

( 6 ) KClO3 + 6HC l → 3C l2 + KCl + 3H2 O

Câu 2. Ta tiến hành sục khí Cl2 vào hỗn hợp KOH đặc, nóng, dư. Hỗn hợp thu được có những chất thuộc dãy nào?

A. KCl, KClO3, Cl2 .B. KCl, KClO3, KOH, H2O .C. KCl, KClO, KOH, H2O .

D. KCl, KClO3 .

Đáp án: B

3C l2 + 6 KOH → 5KC l + KClO3 + 3H2 O

Câu 3. Ta thực hiện sục khí Cl2 vào hỗn hợp KOH loãng, nguội, dư. Dung dịch thu được có các chất thuộc hàng nào?

KCl, KClO3 .

Đáp án: C

Cl2 + 2 KOH → KCl + KClO + 3H2 O

Câu 4. Cho các chất sau: Zn (2), KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl công dụng được với những chất:

A. ( 1 ), ( 2 ), ( 4 ), ( 5 ) .

B. (3), (4), (5), (6).


C. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ) .D. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 5 ) .

Đáp án: A

HCl + KOH → KCl + H2OZn + 2HC l → ZnCl2 + H2Al ( OH ) 3 + 3HC l → AlCl3 + 3H2 O

2KM nO4 + 16HC l → 5C l2 + 2KC l + 2M nCl2 + 8 H2O

Câu 5. Cho các chất sau : Zn (1), CuO (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), FeS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), PbS (10). Axit HCl không công dụng được với những chất :

A. ( 1 ), ( 2 ) .B. ( 3 ), ( 4 ) .C. ( 5 ), ( 10 ) .

D. ( 3 ), ( 10 ) .

Đáp án: D

Ag che khuất H2 trong dãy chuyển động hóa học tập → không tác dụng được với axit HCl và H2SO4 loãng .PbS ko phản ứng vì chưng là muối ko tan vào axit .

FeS cũng là muối ko tan nhưng lại tan được trong axit .

*Một số để ý về muối hạt sunfua

– muối bột sunfua rã trong nước : K2S, Na2S, ( NH4 ) 2S, BaS, …– muối sunfua không tan trong nước nhưng tan vào HCl, H2SO4 loãng : ZnS, FeS, MnS, …– muối hạt sunfua không tan trong nước cùng không rã trong HCl, H2SO4 loãng : PbS, CuS, Ag2S, CdS, SnS, HgS …

– muối sunfua không sống sót trong nước : MgS, Al2S3, …

Câu 6. Cho các phản ứng:

( 1 ) O3 + dung dịch KI →( 2 ) F2 + H2O – to →( 3 ) MnO2 + HCl sệt – to →( 4 ) Cl2 + dung dịch H2S →Những bội phản ứng nào tạo thành đơn hóa học ?A. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) .B. ( 1 ), ( 3 ), ( 4 ) .C. ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ) .

D. ( 1 ), ( 2 ), ( 4 ) .

Đáp án: A

( 1 ) O3 + 2KI + H2O → I2 + O2 + 2KOH( 2 ) 2F2 + 2H2 O – to lớn → O2 + 4HF( 3 ) MnO2 + 4HC l đặc – khổng lồ → Cl2 + MnCl2 + 2H2 O

( 4 ) 4C l2 + H2S + 4H2 O → H2SO4 + 8HC l

Câu 7. Cho sơ đồ đưa hóa:

Fe3O4 + hỗn hợp HI ( dư ) → X + Y + H2OBiết X và Y là loại sản phẩm ở đầu cuối của quy trình chuyển hóa. Những chất X với Y là :A. Fe cùng I2 .B. FeI3 và FeI2 .C. FeI2 cùng I2 .

D. FeI3 với I2 .

Xem thêm: Cà Phê Đà Lạt Phố 153 Huỳnh Mẩn Đạt Q5 Tp/Hcm, Đà Lạt Phố Cafe Huỳnh Mẫn Đạt, Quận 5

Đáp án: C

Fe3O4 + 8HI → 3F eI2 + I2 + 4H2 O

Câu 8. Cho sơ đồ:


*

Viết các phản ứng xảy ra theo sơ đồ vật trên cùng với X là NaCl .

Đáp án:

2N aCl ( đp ) → 2N a + Cl22N a + Cl2 → 2N aCl2N a + 2H2 O → 2N aOH + H2Cl2 + H2 → 2HC lNaOH + HCl → NaCl + H2O2N aOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2 O2HC l + cha ( OH ) 2 → BaCl2 + 2H2 O

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2N aCl

Kiến Guru hy vọng thông qua bài viết này, những em học sinh sẽ nắm rõ kiến thức về tính chất đặc trưng của các halogen và hợp chất. Cạnh bên đó, những em cũng đã biết đến và ghi nhớ những dạng, nhiều bài bác tập phương trình chất hóa học lớp 10 về halogen.

Chúc những em học xuất sắc !

Điều hướng bài xích viết

Source: https://camnangbep.com Category: tiếp thu kiến thức

Bài viết tiên tiến nhất

Tả Cây Mít Lớp 4 ❤ ️ ️ 15 bài Văn Tả Về Cây Mít, quả Mít xuất xắc ✅ các Bài Văn Đặc dung nhan Đạt Điểm Cao Giúp các Em học viên Tham Khảo Để Ôn Tập giỏi . Những…


Chuỗi làm phản ứng chất hóa học lớp 10 Chương Halogen được lingocard.vn soạn là chuỗi các phản ứng hóa học 10, giúp chúng ta học sinh luyện tập với những phương trình từ đó ghi nhớ những tính chất, phương pháp hóa học tập một bí quyết nhanh nhất. Mời chúng ta tham khảo.

Hoàn thành sơ trang bị phản ứng

Bài 1: Viết những phương trình phản ứng xảy ra cho những sơ thứ sau:

a. HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl

b. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl3 → AgCl→ Cl2→ Br2 → I2

c. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl2 → AgCl → Ag

d. HCl → Cl2→ FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3

e. HCl → Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl → Ag


f. MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vôi

Đáp án lý giải giải bài xích tập

a. HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl

4HCl + MnO2

Cl2 + MnCl2 + 2H2O

3Cl2 + 2Fe


*

2FeCl3

3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + Fe(OH)3

H2SO4 + NaCl → HCl + NaHSO4

CuO + 2HCl → 2H2O + CuCl2

2AgNO3 + CuCl2 → 2AgCl + Cu(NO3)2

b. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl3 → AgCl→ Cl2→ Br2 → I2

(1)16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2KCl

(2) H2 + Cl2


2HCl

(3) Fe2O3 + 6HCl → 3H2O + 2FeCl3

(4) 3AgNO3 + FeCl3 → 3AgCl + Fe(NO3)3

(5) 2AgCl → 2Ag + Cl2

(6) Cl2 + 2KBr → Br2 + 2KCl

(7) Br2 + 2HI → I2 + 2HBr

c. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl2 → AgCl → Ag

2KMnO4 +16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Cl2 + H2


2HCl

2HCl + fe → FeCl2 + Cl2

FeCl2 + 3AgNO3→ Fe(NO3)3 +2AgCl + Ag

2AgCl


2Ag + Cl2

d. HCl → Cl2→ FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2Fe + 3Cl2


Đang xem: Phương trình hóa học lớp 10 hk2

b. KMnO4 → Cl2 → HCl → CuCl2 → BaCl2 → BaSO4.

c. NaCl → HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → NaOH → NaCl → Cl2 → CaCl2 → AgCl →Ag.

d. NaCl → HCl → KCl → Cl2 → NaCl → H2 → HCl → Cl2 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 K2SO4 → KNO3.

Bài 3: Viết những phương trình màn biểu diễn dãy chuyển đổi sau (ghi rõ điều kiện).

b. Cl2 → FeCl3 → NaCl → Cl2 → Br2 → HBrO → NaBrO.

c. H2 → HCl → Cl2 → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeSO4 → FeCl2 → AgNO3.

Bài 4: Hãy màn biểu diễn sơ đồ đổi khác các chất sau bằng phương trình hoá học:

a. NaCl + H2SO4 → Khí (A) + (B)

b. (A) + MnO2 → Khí (C) + rắn (D) + (E)

c. (C) + NaBr → (F) + (G)

d. (F) + NaI → (H) + (I)

e. (G) + AgNO3→ (J) + (K)

f. (A) + NaOH → (G) + (E)

Đáp án khuyên bảo giải

A là HCl; B là Na2SO4; C là Cl2; D là MnCl2; E là H2O; F là Br2; G là NaCl; H là NaBr; I là I2; J là NaNO3; K là AgClPhương trình hóa họca. 2NaCl + H2SO4


Na2SO4 + 2HCl

b. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

c. Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl

d. 2NaI + Br2 → 2NaBr + I2

e. NaCl + AgNO3 →NaNO3 + AgCl

f. HCl + NaOH → NaCl + H2O

Bài 5: xác định A, B, C, D và xong các phương trình bội nghịch ứng sau:

a. MnO2 + (A) → MnCl2 + (B)↑ + (C)

b. (B) + H2 → (A)

c. (A) + (D) → FeCl2 + H2

d. (B) + (D) → FeCl3

e. (B) + (C) → (A) + HClO

Đáp án lí giải giải

a) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

b) Cl2 + H2


2HCl

c) 2HCl + sắt


FeCl2 + H2

d) 3Cl2 + 2Fe


2FeCl3

e) Cl2 + H2O → HCl + HClO

A là HCl; B là Cl2; C là H2O; D là Fe

Bài 6: xác định A, B, C, D, E, F, G:

HCl + MnO2 → (A) + (B) rắn + (C) lỏng.

(A) + fe → FeCl3.

(A) + (C) → (D) + (E)

(D) + Ca(OH)2 → (G) + (C).

(F) + (E) → (C)

(F) + (A) → (D).

………………………………………………..

Trên phía trên lingocard.vn đã reviews tới bạn đọc tài liệu: Chuỗi bội phản ứng chất hóa học lớp 10 Chương Halogen.Để có hiệu quả cao hơn trong học tập, lingocard.vn xin trình làng tới các bạn học sinh tài liệu hóa học lớp 10, Thi thpt non sông môn Văn, Thi thpt quốc gia môn lịch sử, Thi thpt quốc gia môn Địa lý, Thi thpt quốc gia môn Toán, đề thi học tập kì 1 lớp 11, đề thi học tập kì 2 lớp 11 mà lại lingocard.vn tổng hợp với đăng tải.

Ngoài ra, lingocard.vn đã ra đời group chia sẻ tài liệu học tập tập thpt miễn chi phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia đội Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 10 để có thể cập nhật thêm những tài liệu mới nhất.