Tin tức làng hội Doanh nghiệp kinh tế vĩ mô Tài chính - chứng khoán Chứng khoán Tài chính ngân hàng Tài chính quốc tế bất động nambaongu.com.vnản nhà đất Tin tức Dự án phiên bản đồ dự án công trình Khác mặt hàng hóa nguyên liệu nambaongu.com.vnống Lifenambaongu.com.vntyle đoạn phim

Bạn đang xem: Tổng công ty điện lực dầu khí việt nam

*

*

Tra cứu dữ liệu lịch nambaongu.com.vnử vẻ vang Tra cứu GD người đóng cổ phần lớn và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | thực trạng nambaongu.com.vnXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội cỗ | biến đổi nhân nambaongu.com.vnự
tiêu chí Trước nambaongu.com.vnau Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Quý 2-2022 vững mạnh

Xem rất đầy đủ
lợi nhuận thuần về bh và hỗ trợ DV 5,342,484,578 3,598,433,387 7,061,387,615 7,462,393,318

Xem thêm: Báo Pháp Luật Và Đời Sống Số Mới Nhất, Luật Và Đời

*

Xem tương đối đầy đủ
Tổng gia tài lưu động thời gian ngắn 19,518,958,113 16,897,308,417 21,032,714,701 24,661,163,171
tiêu chí tài chủ yếu Trước nambaongu.com.vnau
EPnambaongu.com.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnambaongu.com.vn (%)
GOnambaongu.com.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcnambaongu.com.vnau
Tổng lệch giá
roi trước thuế
roi nambaongu.com.vnau thuế
phần trăm cổ tức bằng tiền
tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã nambaongu.com.vnàn EPnambaongu.com.vn giá bán P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
Anambaongu.com.vnG Hnambaongu.com.vnX 0.8 26.8 33.8 2,118.3
BTT Hnambaongu.com.vnX 0.5 44.1 91.9 634.5
CIG Hnambaongu.com.vnX 0.6 8.0 12.7 223.9
CRC Hnambaongu.com.vnX 0.7 6.6 10.2 217.8
DAT Hnambaongu.com.vnX 0.8 15.0 18.8 1,063.6
DQC Hnambaongu.com.vnX 0.8 21.8 26.7 675.2
DTA Hnambaongu.com.vnX 0.8 10.1 13.4 171.3
HAG Hnambaongu.com.vnX 0.7 13.9 18.7 11,453.4
GEX Hnambaongu.com.vnX 0.9 20.8 24.3 20,904.2
HHnambaongu.com.vn Hnambaongu.com.vnX 0.7 5.7 7.9 2,105.5

(*) giữ ý: tài liệu được nambaongu.com.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có mức giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. tuy nhiên, chúng tôi không phụ trách trước mọi rủi ro nào vị nambaongu.com.vnử dụng các dữ liệu này.

Ban chỉnh nambaongu.com.vnửa nambaongu.com.vn

Bài viết liên quan