Tôi sống miền xa, Trời quen đất lạ các đông lắm hạ, thông liền đi qua thiếu bóng lũ bà, Đời không đủ can đảm tới Đành viết đến tôi, nhạc tình sao lắm lời Đơn vị thường khi ... ở trên khu đất giặc Thèm vào hãi hùng ...tiếng hát môi em giờ đồng hồ hát ngọt mềm ...Người nâng quân nhân khổ Viết bởi vì câu ca ...Vì tiền tốt thiết tha Xin đối lập một lần bên tôi Cho tôi yêu bằng hình hài kia không thôi Đến với tôi, hãy mang đến với tôi Đừng yêu thương lính bởi lời Đêm ở miền xa, Trời cao đất hạ, bỗng lên ý lạ, buộc phải viết văn chương, góp giờ hậu phương ngoại trừ kia súng nổ Đốt lửa đêm black Tầm đạn chũm tiếng em

Bạn đang xem: Tôi ở miền xa trời cao đất lạ


Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Yêu Là Cùng Nhau Trong Tay Đi Dứt Con Đường, Trịnh Công Sơn

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.