(Chinhphu.vn) - Tại quyết định 1800/QĐ-TTg, Thủ tướng thiết yếu điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Kiên, Phó công ty nhiệm Ủy ban kinh tế tài chính của Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ bốn vấn kinh tế tài chính của Thủ tướng thiết yếu phủ.


*
Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban khiếp tế của Quốc hội khóa XIV

Theo Quyết định 1120/QĐ-TTg thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng thiết yếu phủ, Tổ Tư vấn ghê tế gồm nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng thiết yếu phủ về những chiến lược, kế hoạch, đề án, chế độ phát triển tởm tế trong trung hạn với dài hạn; kế hoạch phạt triển kinh tế-xã hội hằng năm.

Bạn đang xem: Tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng chính phủ


Bên cạnh đó, phân tích, dự báo, đánh giá chỉ tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển gớm tế-xã hội, những chiến lược, đề án, chế độ phát triển kinh tế; bên trên cơ sở đó tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng chính phủ những biện pháp, giải pháp để cải thiện hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách nhằm đạt được những mục tiêu đề ra.

Đồng thời, tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng thiết yếu phủ những giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời với những biến động thất thường của thực trạng kinh tế trong nước và quốc tế.

Tham gia ý kiến các báo cáo, đề án lớn về khiếp tế của bao gồm phủ, Thủ tướng chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ bao gồm trị, Ban túng thiếu thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng chủ yếu phủ.

Xem thêm: Đề Thi Đánh Giá Năng Lực Đại Học Quốc Gia Hà Nội (Đề Mẫu), Cổng Thông Tin Đăng Ký Thi Dgnl

Tổ Tư vấn gớm tế được chủ động có tác dụng việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, Viện, Trung trọng điểm nghiên cứu; được đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, Viện, Trung chổ chính giữa nghiên cứu cung cấp các văn bản, tài liệu, tin tức số liệu; được Văn phòng chủ yếu phủ cung cấp thường xuyên những văn bản, tài liệu, thông tin số liệu liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ.

Tổ Tư vấn tởm tế được hợp tác với các chuyên viên tư vấn, cộng tác viên là các nhà khoa học, bên kinh tế trong nước cùng quốc tế, người Việt nam định cư ở nước ngoài; cán bộ quản lý đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, các cơ quan lại nghiên cứu vào nước và quốc tế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ.

Thành viên của Tổ Tư vấn tởm tế được mời tham dự các Hội nghị, cuộc họp, có tác dụng việc của thiết yếu phủ, Thủ tướng bao gồm phủ gồm nội dung tương quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ.