tình thân từ đâu mà lại tình yêu cấp vã chiếm phần tim ta chỉ một lần qua mà đêm đêm hình láng mãi mặt ta Lời nào vơi êm người đưa ta tìm số đông giấc mơ xa Lòng thì thầm bảo nhau rằng đôi ta gặp gỡ vào kiếp như thế nào Một lần hẹn trước liệu có phải là mộng ước sau này Cách xa mặt nhau chỉ có tác dụng ngày tháng hỏng hao Tuổi xuân là bao chẳng đợi thời gian vụt tới Rồi mai phía trên trăng tà soi nhẵn ngó quanh lại còn ai Tình đẹp tình mơ là tình khi gặp gỡ gỡ lúc ban đầu Tình là vần thơ mà nhiều khi tình tưởng vẫn trơ trẽn Tình còn hóng ai để con tim vàng võ suốt cả đêm nay Tình đừng nhạt phai tình ơi xin tình chớ thêm u hoài...

Bạn đang xem: Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã


Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.