*

*

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 6. Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc

I. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG

1. Tính tương đối của quỹ đạo  

Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau – quỹ đạo có tính tương đối.

Đang xem: Tính tương đối của chuyển dộng công thức cộng vận tốc

*

2. Tính tương đối của vận tốc  

Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. Vận tốc có tính tương đối.

II. CÔNG THỨC TÍNH VẬN TỐC

1. Hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động 

Hệ quy chiếu (xOy) gắn với bờ coi như hệ quy chiếu đứng yên.

Xem thêm:

*

Hệ quy chiếu (x′Oy′) gắn với vật trôi theo dòng nước là hệ quy chiếu chuyển động.

Xem thêm:

*

2. Công thức cộng vận tốc

a) Trường hợp các vận tốc cùng phương cùng chiều

*

*

Trong đó:

 

*

: vận tốc thuyền đối với bờ (vận tốc tuyệt đối)

*

: vận tốc thuyền đối với nước (vận tốc tương đối)

*

 : vận tốc nước đối với bờ (vận tốc kéo theo)

*

Trong đó: số 1 ứng với vật chuyển động; số 2 ứng với hệ quy chiếu chuyển động; số 3 ứng với hệ quy chiếu đứng yên.

b) Trường hợp vận tốc tương đối cùng phương, ngược chiều với vận tốc kéo theo

*

Công thức cộng vận tốc:

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *