Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (56.35 KB, 2 trang )

Giảm tải chương trình học mơn Tin học lớp 12

TT Chương Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện

1 Chương II.Hệ quản trịcơ sở dữliệu MA

§6. Biểu mẫu Mục 3. Các chế độ làm việc với biểu mẫu Không dạy.

Đang xem: Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12

2 Bài tập và thực hành

5 Bài 1, bài 2 GV chỉ yêu cầu học sinh nhập mỗibảng khoảng 3 bản ghi.

3 Bài tập và thực hành

7 Cả bài Không thực hiện.

Xem thêm: Nước Nào Có Đường Bờ Biển Dài Nhất Thế Giới ? Nước Nào Có Đường Bờ Biển Dài Nhất Thế Giới

4 Chương IIIHệ cơ sở dữliệu quan hệ

Bài tập và thực hành

9 Cả bài Khơng thực hiện.

Xem thêm:

5 §10. Cơ sở dữ liệu

quan hệ Cả bài GV chỉ hệ thống lại kiến thứcgiảng chi tiết. , không

6 Bài thực hành 10 Mục 2, Bài 3 Khơng thực hiện. Khuyến khích học

sinh tự thực hiện7 §11. Các thao tác với

cơ sở dữ liệu quanhệ

Cả bài GV chỉ hệ thống lại kiến thức, không

giảng chi tiết

8 Chương IVKiến trúc vàbảo mật

§13. Bảo mật thơng

tin trong các hệ cơsở dữ liệu

Mục

3. Mã hóa thơng tin và nén dữ liệu Khơng dạy.Mục

4.

Lưu biên bản

9 Bài tập và thực hành

11 Cả bài Không thực hiện. Khuyến khích họcsinh

(2)

Tài liệu liên quan

*

Tài liệu de thi TA hoc ki 2 lop 2 1 720 1

*

Tài liệu de thi TA hoc ki 2 lop 2 1 584 3

*

Gián án de thi TA hoc ki 2 lop 2 1 1 3

*

Gián án đề kiêm tra học kì 2 khối 12 2 302 0

*

Gián án BÀI KIỂM TRA VĂN HỌC KI 2 LỚP 8 (2010-2011) 3 654 0

*

phương pháp tọa độ trong không gian học kì 2 lớp 12 12 797 0

*

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Văn năm 2015 tỉnh bắc ninh 2 1 1

*

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán tỉnh thanh hóa năm 2015 2 558 0

*

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Văn tỉnh bình định năm 2015 2 685 0

*

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 được tải nhiều trong tháng 4 3 970 2

*

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(9.29 KB – 2 trang) – Tải Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn Tin học năm 2019 – 2020 – Giảm tải chương trình học môn Tin học lớp 12
Tải bản đầy đủ ngay
×

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *