*

* Ví dụ: "Con mặt đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* chúng tôi khuyến khích gõ tên bài xích hát không vệt hoặc viết tắt của tên bài hát: ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để tác dụng tìm được buổi tối ưu nhất.

Bạn đang xem: Thương Nhau Lý Tơ Hồng (Trương Quang Tuấn)

* click chuột nút TRÌNH CHIẾU giúp xem toàn màn hình hiển thị (chỉ bao gồm trên sản phẩm công nghệ tính).


Từ miền nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu lý chín cái sông, với theo tấm lòng đàn ông miệt vườn, Em ra đón chàng đối với tất cả yêu thương...

Này con ngữa ô kiệu xoàn anh khớp, xốn xang câu hò điệu lý bớ bạn nữ ơi, đi qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa cô bé về dinh rưng rưng lý tầm thường tình...

<ĐK: > quan lại họ người ơi tương bốn mà chim sáo, xe cộ chỉ luồn kim thiếp thương đại trượng phu từ lâu, Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

Quan họ fan ơi tương tứ mà chim sáo, Đến hẹn lại lên thiếp theo chàng một phen, Gió đưa, bông lúa bên trên đồng, mến nhau, yêu quý nhau lý tơ hồng...

== DẠO NHẠC ==

Từ miền nam anh ngược ra Bắc, có theo câu hò điệu lý chín cái sông, mang theo tấm lòng nam nhi miệt vườn, Em ra đón chàng đối với tất cả yêu thương...

Này con ngữa ô kiệu vàng anh khớp, xốn xang câu hò điệu lý bớ phụ nữ ơi, thông qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa con gái về dinh rưng rưng lý thông thường tình...

<ĐK: > quan tiền họ người ơi tương bốn mà chim sáo, xe chỉ luồn kim thiếp thương cánh mày râu từ lâu, Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo, Đến hứa lại lên thiếp theo đấng mày râu một phen, Gió đưa, bông lúa bên trên đồng, yêu thương nhau, yêu đương nhau lý tơ hồng...

Tơ hồng...quan họ người ơi...Tơ hồng...ngựa ô, ngựa ô...Tơ hồng...quan họ tín đồ ơi...Tơ hồng....ngựa ô, con ngữa ô......

== HẾT BÀI ==


Từ miền nam anh ngược ra Bắc, sở hữu theo câu hò điệu lý chín dòng sông, với theo tấm lòng con trai miệt vườn, Em ra đón chàng đối với cả yêu thương...

Này con ngữa ô kiệu kim cương anh khớp, xốn xang câu hò điệu lý bớ con gái ơi, băng qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa chị em về dinh xao xuyến lý thông thường tình...

Xem thêm: Những Bài Hát Hay Về Ngày 20-11, Những Bài Hát Hay Nhất Về Thầy Cô Nhân Ngày 20/11

<ĐK: > quan họ bạn ơi tương bốn mà chim sáo, xe chỉ luồn kim thiếp thương nam giới từ lâu, Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

quan liêu họ fan ơi tương tứ mà chim sáo, Đến hứa hẹn lại lên thiếp theo nam giới một phen, Gió đưa, bông lúa bên trên đồng, yêu mến nhau, yêu đương nhau lý Tơ Hồng...

== DẠO NHẠC ==

Từ miền nam anh ngược ra Bắc, có theo câu hò điệu lý chín cái sông, có theo tấm lòng con trai miệt vườn, Em ra đón chàng với tất cả yêu thương...

Này chiến mã ô kiệu vàng anh khớp, xôn xao câu hò điệu lý bớ đàn bà ơi, băng qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa thanh nữ về dinh xao xuyến lý tầm thường tình...

<ĐK: > quan lại họ bạn ơi tương bốn mà chim sáo, xe cộ chỉ luồn kim thiếp thương nam nhi từ lâu, Áo bay, ai đó đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

quan tiền họ fan ơi tương tứ mà chim sáo, Đến hẹn lại lên thiếp theo nam nhi một phen, Gió đưa, bông lúa trên đồng, yêu thương nhau, thương nhau lý Tơ Hồng...

tơ hồng ( Tơ hồng)... quan họ fan ơi... Tơ hồng... ngựa ô, chiến mã ô... tơ hồng ( Tơ hồng)... quan lại họ tín đồ ơi... Tơ hồng... Con ngữa ô, ngựa chiến ô......

== HẾT BÀI ==


Từ khu vực miền nam anh ngược ra Bắc,Mang theo câu hò điệu lý chín cái sông,Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn,Em ra đón chàng với tất cả yêu thương...Này con ngữa ô kiệu quà anh khớp,Xôn xao câu hò điệu lý bớ đàn bà ơi,Băng qua núi đèo cao cao trập trùng,Đưa thiếu nữ về dinh bâng khuâng lý tầm thường tình...<ĐK:>Quan họ tín đồ ơi tương tư mà chim sáo,Xe chỉ luồn kim thiếp thương con trai từ lâu,Áo bay, ai đó đã qua cầu,Đôi mình, duyên tình đậm sâu...Quan họ bạn ơi tương tứ mà chim sáo,Đến hứa hẹn lại lên thiếp theo đàn ông một phen,Gió đưa, bông lúa bên trên đồng,Thương nhau, yêu đương nhau lý tơ hồng...