Có lẽ nhiều người đã biết, tín đồ lao rượu cồn thuộc đối tượng người dùng phải nộp thuế thu nhập cá thể nếu có số thuế nộp thừa sẽ tiến hành chuyển sang kỳ sau hoặc trả thuế khi gồm yêu cầu. Dưới đấy là điều kiện, thủ tục, cách tính và thời gian hoàn thuế các khoản thu nhập cá nhân năm 2022. Thuộc theo dõi nhé!


Nội dung chính:

giấy tờ thủ tục hoàn thuế thu nhập cá thể Một số thắc mắc thường chạm chán khi hoàn thuế thu nhập cá nhân cá nhân


Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là bài toán cơ quan thuế sẽ hoàn trả lại phần chi phí thuế đã nộp vượt của bạn (trong năm quyết toán) khi bạn có đề nghị hoàn thuế và đáp ứng khá đầy đủ các đk theo lý lẽ của pháp luật.

Bạn đang xem: Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Điều khiếu nại được trả thuế thu nhập cá nhân cá nhân?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 8 dụng cụ Thuế thu nhập cá nhân 2007 đề cập:

"Điều 8. Làm chủ thuế và hoàn thuế

...

2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Số chi phí thuế vẫn nộp lớn hơn số thuế đề xuất nộp;

b) cá thể đã nộp thuế nhưng bao gồm thu nhập tính thuế không đến mức đề nghị nộp thuế;

c) các trường thích hợp khác theo đưa ra quyết định của ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền."

Theo điều Điều 28, Thông bốn 111/2013/TT/BTC về việc hoàn thuế như sau:

“Điều 28. Hoàn thuế

1. Vấn đề hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng so với những cá thể đã đăng ký và tất cả mã số thuế tại thời khắc nộp làm hồ sơ quyết toán thuế.

2. Đối với cá thể đã ủy quyền quyết toán thuế đến tổ chức, cá thể trả thu nhập tiến hành quyết toán nắm thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá thể trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của những cá nhân. Sau khoản thời gian bù trừ, giả dụ còn số thuế nộp vượt thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc trả thuế nếu có đề xuất hoàn trả.

3. Đối với cá thể thuộc diện khai trực tiếp với ban ngành thuế rất có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ sở thuế.

4. Trường hợp cá thể có tạo nên hoàn thuế thu nhập cá thể nhưng chậm chạp nộp tờ khai quyết toán thuế theo pháp luật thì không áp dụng phạt so với vi phạm hành bao gồm khai quyết toán thuế thừa thời hạn.”

Bên cạnh đó, theo phương tiện tại điểm b, khoản 1, điều 25 của Thông bốn 80/2021/TT-BTC thì:

“b) hoàn trả, hoàn lại kiêm bù trừ thu ngân sách

Người nộp thuế gồm khoản nộp thừa sau khoản thời gian thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a khoản này mà vẫn còn đó khoản nộp quá hoặc không tồn tại khoản nợ thì người nộp thuế được giữ hộ hồ sơ ý kiến đề xuất hoàn trả hoặc trả lại kiêm bù trừ khoản thu giá cả nhà nước theo công cụ tại Điều 42 Thông tư này. Bạn nộp thuế được trả lại khoản nộp quá khi tín đồ nộp thuế không thể khoản nợ.”

Như vậy, điều kiện hoàn thuế TNCN như sau:

Có số tiền thuế thu nhập cá thể đã nộp trong kỳ lớn hơn số thuế cần nộp khi quyết toán.Đã tất cả mã số thuế trên thời điểm ý kiến đề nghị hoàn thuế.Đối với cá thể đã uỷ quyền quyết toán thuế mang đến tổ chức, cá thể trả thu nhập triển khai quyết toán rứa thì bài toán hoàn thuế của cá nhân được tiến hành thông qua tổ chức, cá thể trả thu nhập.Cơ quan lại thuế sẽ không chủ đụng hoàn cho người nộp thuế. Vì chưng đó, cá nhân phải gởi hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho cơ quan thuế nếu tất cả số thuế nộp vượt thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế nên nộp của kỳ tiếp theo.
*
Để được trả thuế các khoản thu nhập cá nhân, cá thể phải bao gồm đủ một số ít điều kiện

Cách tính số tiền thuế nộp quá được hoàn

Muốn biết năm nay các bạn đã nộp thuế TNCN thừa xuất xắc thiếu thì các bạn bắt bắt buộc làm quyết toán. Cá thể có thể quyết toán bằng 1 trong 2 hình thức: Tự có tác dụng quyết toán thẳng với CQT hoặc Ủy quyền đến cơ quan bỏ ra trả các khoản thu nhập (nếu đầy đủ điều kiện)

Ta có công thức:

Số thuế TNCN nộp vượt = (*) Số thuế TNCN sẽ nộp - (**) Số thuế TNCN nên nộp theo quyết toán thuế

⇒ Nếu hiệu quả công thức này ra dương thì chính là số chi phí nộp thừa, ngược lại ra âm là nộp thiếu tiền thuế.

* Số chi phí thuế đã nộp được xác định trên giấy nộp chi phí vào túi tiền nhà nước (đối với công ty hoặc cá nhân đã nộp vào ngân sách chi tiêu nhà nước theo mã số thuế của cá thể người nộp thuế.) hoặc triệu chứng từ khấu trừ thuế TNCN (đối cùng với cá nhân)

** Muốn khẳng định được "Số thuế TNCN yêu cầu nộp theo quyết toán thuế" thì chúng ta phải tiến hành làm quyết toán thuế:

Công thức tính quyết toán thuế TNCN năm như sau:

Thuế TNCN cần nộp của cả năm = (Thu nhập tính thuế bình quân tháng x biểu thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần) x 12 tháng

Thu nhập tính thuế trung bình tháng được xác định bằng công thức:

Thu nhập tính thuế bình quân tháng = (Tổng thu nhập cá nhân chịu thuế - tổng các khoản bớt trừ)/ 12 tháng

Thu nhập chịu thuế: là tổng thu nhập từ tiền lương chi phí công mà cá nhân thực thừa nhận từ 01/01 mang lại 31/12 của năm quyết toán

Thu nhập chịu đựng thuế của cả năm = Tổng thu nhập đã nhận được được trong năm - các khoản được khẳng định là miễn thuế vào năm.

Các khoản bớt trừ: có có: giảm trừ gia đạo (bản thân + người phụ thuộc) + những khoản bảo đảm bắt buộc + những khoản góp sức từ thiện, khuyến học, nhân đạo.. >> Xem cụ thể tại đây: Các khoản sút trừ thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Thủ tục trả thuế các khoản thu nhập cá nhân

Bước 1: sẵn sàng hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân cá nhân

Theo điều 42, Thông tứ 80/2021/TT-BTC hồ sơ trả thuế TNCN được thực hiện như sau:

Trường phù hợp 1: Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cá nhân (Doanh nghiệp) được uỷ quyền quyết toán thuế TNCN thay cho tất cả những người lao động.

Hồ sơ trả thuế TNCN gồm:

Văn bản đề nghị xử lý số chi phí thuế, tiền chậm trễ nộp, tiền phân phát nộp quá theo mẫu mã số 01/DNXLNT phát hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC;Văn phiên bản ủy quyền theo vẻ ngoài của điều khoản trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp triển khai thủ tục trả thuế, trừ trường hợp cửa hàng đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hòa hợp đồng đã ký kết giữa đại lý phân phối thuế và bạn nộp thuế;Bảng kê triệu chứng từ nộp thuế theo mẫu mã số 02-1/HT phát hành kèm theo phụ lục I Thông bốn này (áp dụng mang lại tổ chức, cá nhân trả thu nhập).

Lưu ý: 

Nếu doanh nghiệp lớn nộp trực tiếp thì chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hoàn thuế TNCN như trên rồi đem lên ban ngành thuế.Nếu nộp qua mạng, các bạn làm trên ứng dụng HTKK rồi kết xuất XML nộp qua mạng nhé. Đối với chứng từ, biên lại nộp thuế TNCN hãy scan rồi đính kèm vào tệp tin Word hoặc Excel. Sau khi nộp xong Giấy ý kiến đề xuất hoàn thuế, chúng ta vào "Tra cứu" nhằm nộp đi cùng nhé. Để biết cách nộp làm hồ sơ hoàn thuế qua mạng hãy xem thêm tại mặt đường link bên dưới nhé!
*
Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu túi tiền nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT

Trường đúng theo 2: Cá nhân bao gồm thu nhập từ tiền lương, chi phí công thẳng quyết toán thuế TNCN với ban ngành thuế.

Đối với cá nhân có các khoản thu nhập từ tiền lương, chi phí công thẳng quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu tất cả số thuế nộp thừa thì cá nhân KHÔNG phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ việc ghi số thuế ý kiến đề nghị hoàn vào tiêu chí <47> - “Số thuế hoàn trả vào thông tin tài khoản NNT” hoặc tiêu chuẩn <49> - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.

Có 2 phương pháp nộp Tờ khai quyết toán 02/QTT-TNCN là nộp thẳng (File Excel) hoặc nộp online qua mạng (file XML):

Cách 1: Nếu nộp trực tiếp các bạn chuẩn bị các loại sách vở như dưới rồi đi nộp ở phòng ban thuế. Bao gồm:

Tờ khai quyết toán thuế mẫu mã số 02/QTT-TNCN.Bảng kê 02-1BK-QTT-TNCN Chứng từ bỏ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (là hội chứng từ khấu trừ thuế nhưng doanh nghiệp cấp cho những bạn)Chứng minh nhân dân;Bản chụp hợp đồng lao rượu cồn (Nếu quyết toán thuế tại phòng ban thuế cai quản Doanh nghiệp sút trừ gia cảnh)Hoặc sổ hộ khẩu/sổ tạm thời trú (Nếu quyết toán thuế tại cơ sở thuế nơi cá nhân cư trú).

Xem thêm: 4 Bí Quyết Giúp Tìm Nhà Đầu Tư Cho Ý Tưởng Kinh Doanh, Dự Án Khởi Nghiệp

Cách 2: Nếu nộp online qua mạng các bạn làm Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN trên ứng dụng HTKK rồi kết xuất XML. Tiếp đến nộp qua trang web: https://canhan.gdt.gov.vn hoặc http://thuedientu.gdt.gov.vn. Cách hoàn thuế thu nhập cá thể qua mạng các chúng ta cũng có thể tham khảo tại con đường link cửa hàng chúng tôi đã cung ứng ở phần trên.

Lưu ý khi làm tờ khai:

Đối với hồ sơ hoàn thuế đề xuất ghi chính xác số thông tin tài khoản ngân hàng, tên bank - chi nhánh.Khi kê khai quyết toán thuế các cá nhân điền đầy đủ các thông tin sau: add chính xác nhằm liên hệ, số điện thoại, email, bọn họ tên với tên của vk hoặc chồng, mã số thuế của vk hoặc chồng hoặc số minh chứng thư. Mục đích để cơ quan thuế có thể thông tin, liên lạc với giả dụ hồ nguyên sơ thuế đề xuất bổ sung, trả thiện.Chỉ tiêu số <37> - Đã khấu trừ - tại chủng loại 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo - Thông tư 80/2021/TT-BTC ghi số thuế TCTTN sẽ khấu trừ (có kèm hội chứng từ khấu trừ thuế TNCN).Chỉ tiêu số <38> - Đã lâm thời nộp- tại mẫu mã 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ghi số thuế TNCN mà cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước theo mã số thuế của cá thể người nộp thuế.Nếu có đk giảm trừ gia cảnh cho tất cả những người phụ thuộc, khi các bạn Lập tờ Quyết toán 02/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK sẽ có Bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN

Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN

» Trường thích hợp 1: Doanh nghiệp làm giấy tờ thủ tục hoàn thuế mang lại các cá nhân ủy quyền thì nơi nộp hồ sơ là phòng ban thuế trực tiếp quản lí lý

» Trường đúng theo 2: Cá nhân tự có tác dụng hồ sơ trả thuế TNCN: 

Nơi nộp làm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân được xác định theo chỉ dẫn tại Công văn 636/TCT-DNNCN:

Cá nhân cư trú bao gồm thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp làm hồ sơ khai quyết toán thuế tại ban ngành thuế nơi cá thể trực tiếp khai thuế trong năm theo phương pháp tại điểm a Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, chi phí công trên hai nơi trở lên bao hàm cả trường hợp vừa tất cả thu nhập ở trong diện khai trực tiếp, vừa gồm thu nhập do tổ chức chi trả đang khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại ban ngành thuế chỗ có thu nhập nhập lớn nhất trong năm. Trường vừa lòng không khẳng định được thu nhập nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại ban ngành thuế cai quản trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá thể cư trú.- cá nhân cư trú tất cả thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại mối cung cấp từ hai khu vực trở lên thì nộp làm hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

+ cá thể đã tính sút trừ gia cảnh cho bản thân trên tổ chức, cá thể trả thu nhập cá nhân nào thì nộp làm hồ sơ khai quyết toán thuế tại ban ngành thuế trực tiếp thống trị tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có biến đổi nơi thao tác và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bạn dạng thân thì nộp làm hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ sở thuế cai quản tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có biến hóa nơi thao tác và trên tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính bớt trừ gia cảnh cho phiên bản thân thì nộp làm hồ sơ khai quyết toán thuế tại phòng ban thuế nơi cá thể cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính bớt trừ gia cảnh cho phiên bản thân ở bất kể tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp làm hồ sơ khai quyết toán thuế tại ban ngành thuế nơi cá thể cư trú.

+ trường hợp cá thể cư trú không cam kết hợp đồng lao động, hoặc ký kết hợp đồng lao đụng dưới 03 tháng, hoặc ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ tất cả thu nhập tại một khu vực hoặc nhiều nơi đang khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại ban ngành thuế nơi cá nhân cư trú.

+ cá thể cư trú trong năm có thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công trên một nơi hoặc những nơi nhưng lại tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá thể trả thu nhập cá nhân nào thì chỗ nộp làm hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ sở thuế nơi cá nhân cư trú.

Bước 3: cơ sở thuế giải quyết hồ sơ trả thuế

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận thấy đủ hồ sơ hoàn thuế, ban ngành thuế có trách nhiệm giải quyết thủ tục hoàn thuế TNCN (Theo điều 32 Thông bốn 80). 

Trường hợp đề xuất hoàn thuế bởi hồ sơ năng lượng điện tử: Trong thời hạn 03 ngày làm cho việc kể từ ngày ghi bên trên Thông báo mừng đón hồ sơ ý kiến đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 01/TB-HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông bốn này, cơ sở thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo vẻ ngoài tại Điều 27 Thông bốn này (sau đây gọi là ban ngành thuế giải quyết và xử lý hồ sơ hoàn thuế) trả thông báo về việc đồng ý hồ sơ ý kiến đề xuất hoàn thuế theo mẫu số 02/TB-HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tứ này hoặc thông báo về câu hỏi không được hoàn thuế theo chủng loại số 04/TB-HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông bốn này vào trường thích hợp hồ sơ không thuộc diện được hoàn thuế qua Cổng tin tức điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua các Cổng tin tức điện tử không giống nơi fan nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử.Trường hợp đề nghị hoàn thuế bằng hồ sơ giấy: Trong thời hạn 03 ngày có tác dụng việc kể từ ngày chào đón hồ sơ kiến nghị hoàn thuế, cơ quan thuế gửi thông báo về việc chấp nhận hồ sơ ý kiến đề xuất hoàn thuế theo mẫu mã số 02/TB-HT hoặc thông tin về việc hồ sơ ko đúng thủ tục theo chủng loại số 03/TB-HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông bốn này đối với hồ sơ gửi qua mặt đường bưu chủ yếu hoặc thông tin về bài toán không được hoàn thuế theo mẫu số 04/TB-HT phát hành kèm theo phụ lục I Thông tư này trong trường đúng theo không thuộc đối tượng được trả thuế.

Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thời gian cơ sở thuế giải quyết tối nhiều 06 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhận thấy hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN thuộc diện hoàn thuế trước, chất vấn sau.Thời gian phòng ban thuế giải quyết và xử lý tối đa 40 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ ý kiến đề xuất hoàn thuế TNCN ở trong diện soát sổ trước, trả thuế sau.

Một số vướng mắc thường gặp gỡ khi hoàn thuế các khoản thu nhập cá nhân

Trường thích hợp nào thì được trả thuế thu nhập cá nhân?

Tại khoản 2, Điều 8 nguyên lý thuế thu nhập cá thể 2007 quy định cá thể được hoàn thuế trong các trường phù hợp sau đây:

a) Số tiền thuế đang nộp lớn hơn số thuế đề xuất nộp;

b) cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa tới mức đề xuất nộp thuế;

c) các trường hợp khác theo đưa ra quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phải có kiến nghị mới được trả thuế?

Theo công cụ tại điểm b, khoản 1, điều 25, thông tư 80:

"Người nộp thuế tất cả khoản nộp thừa sau khoản thời gian thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a khoản này mà vẫn còn khoản nộp thừa hoặc không tồn tại khoản nợ thì fan nộp thuế được gửi hồ sơ ý kiến đề xuất hoàn trả hoặc hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu túi tiền nhà nước theo cách thức tại Điều 42 Thông tứ này. Tín đồ nộp thuế được hoàn trả khoản nộp thừa khi fan nộp thuế không hề khoản nợ.”

=> căn cứ quy định trên, chỉ hoàn thuế nếu như khách hàng có ý kiến đề nghị hoàn trả, cơ sở thuế không dữ thế chủ động hoàn cho những người nộp thuế; trường vừa lòng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ sau.

Cơ quan thuế chậm ban hành quyết định hoàn thuế bị xử trí thế nào?

Quá thời hạn dụng cụ mà chúng ta vẫn chưa nhận thấy hoàn thuế, nếu việc chậm phát hành quyết định hoàn thuế bởi lỗi của cơ quan thống trị thuế thì không tính số tiền thuế yêu cầu hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn nên trả chi phí lãi với tầm 0,03%/ngày tính trên số tiền phải trả lại và số ngày chậm hoàn trả.

Nguồn chi phí trả lãi được bỏ ra từ chi tiêu trung ương theo chính sách của luật pháp về giá cả nhà nước.

Cơ quan thuế có hoàn lại 100% tiền thuế nộp thừa cho những người nộp thuế không?

Theo Điều 34 Thông tứ 80/2021/TT-BTC, nguyên lý xử lý khi cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn khác số thuế người nộp thuế kiến nghị hoàn như sau:

Trường đúng theo số thuế ý kiến đề xuất hoàn lớn hơn số thuế đủ điều kiện được hoàn thì tín đồ nộp thuế được hoàn bằng số thuế đủ đk được hoàn.Trường hợp số thuế ý kiến đề nghị hoàn bé dại hơn số thuế đủ điều kiện được trả thì tín đồ nộp thuế được hoàn bằng số thuế đề nghị hoàn.

Trên đây là các đối tượng người sử dụng và thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2022 các bạn phải nắm. Bài toán hoàn thuế hơi phức tạp, nếu như bạn đang thắc mắc hay cần trợ giúp vấn đề nào đó tương quan đề kế toán - thuế, hãy liện hệ với dịch vụ kế toán tài chính thuế nambaongu.com.vn sẽ được hướng dẫn bỏ ra tiết.