Quy định bắt đầu về định nấc giáo viên mầm non công lập

Theo Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV định nấc giáo viên trong số cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non công lập được quy định như sau:

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC khung VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜILÀM VIỆC vào CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 mon 3 năm 2008 của bao gồm phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổchức của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày16 mon 6 năm 2014 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chứccủa bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CPngày 02 mon 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định chitiết và giải đáp thi hành một số trong những điều của dụng cụ Giáo dục; Nghị định số31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 củaChính đậy sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaNghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của biện pháp Giáo dục; Nghị định số07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa thay đổi điểm b khoản 13Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CPngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định đưa ra tiếtvà lý giải thi hành một số trong những điều của phương pháp Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CPngày 08 tháng 5 thời điểm năm 2012 của cơ quan chính phủ quy định về vị trí việc làm trong solo vịsự nghiệp công lập,

Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạovà bộ trưởng Bộ Nội vụ phát hành Thông tứ liên tịch lý lẽ về danh mục khung vịtrí việc làm cùng định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục và đào tạo mầmnon công lập.

Bạn đang xem: Thông tư liên tịch 06/2015

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này hình thức vềdanh mục size vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong những cơsở giáo dục mầm non công lập, bao gồm: trường mầm non, trường chủng loại giáo, công ty trẻ;nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

2. Những cơ sở giáo dục mầm non ngoàicông lập, căn cứ điều kiện thực tiễn của solo vị, vận dụng các quy định tại văn bảnnày để thực hiện.

Điều 2. Nguyên tắcxác định form vị trí vấn đề làm với định mức số lượng người thao tác trong các cơsở giáo dục và đào tạo mầm non công lập

1. Thực hiện theo vẻ ngoài tại Điều 3 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày thứ 8 tháng 5 thời điểm năm 2012 củaChính phủ chính sách về vị trí vấn đề làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Bảo đảm an toàn thực hiện nay những nhiệm vụ tạicác cơ sở giáo dục mầm non công lập theo điều khoản của pháp luật.

3. Số lượng trẻ trong đội trẻ, lớp mẫugiáo biện pháp tại Điều 3 Thông tứ liên tịch này là căn cứ xác định định mứcgiáo viên mần nin thiếu nhi trong cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Điều 3. đội trẻ,lớp mẫu giáo

1. Đối với đội trẻ: trẻ nhỏ từ 3 thángtuổi đến 36 mon tuổi được tổ chức triển khai thành các nhóm trẻ. Số trẻ về tối đa trong mộtnhóm trẻ em được phương tiện như sau:

a) team trẻ tự 3 mon tuổi đến 12tháng tuổi: 15 trẻ;

b) team trẻ tự 13 tháng tuổi cho 24tháng tuổi: 20 trẻ;

c) đội trẻ tự 25 tháng tuổi cho 36tháng tuổi: 25 trẻ.

2. Đối cùng với lớp mẫu giáo: trẻ em từ 3tuổi mang lại 6 tuổi được tổ chức thành những lớp chủng loại giáo, số trẻ tối đa trong một lớpmẫu giáo được luật như sau:

a) Lớp mẫu mã giáo 3 tuổi mang đến 4 tuổi: 25trẻ;

b) Lớp mẫu giáo 4 tuổi mang lại 5 tuổi: 30trẻ;

c) Lớp mẫu mã giáo 5 tuổi mang lại 6 tuổi: 35trẻ.

3. Khi nhóm trẻ, lớp chủng loại giáo tất cả 01(một) trẻ khuyết tật học tập hòa nhập thì sĩ số của nhóm, lớp được bớt 05 (năm) trẻ.Mỗi team trẻ, lớp mẫu mã giáo không thật 02 (hai) trẻ em khuyết tật.

Điều 4. Danh mụckhung vị trí việc làm

Danh mục form vị trí việc làm trongnhà trẻ, trường mẫu mã giáo, trường mần nin thiếu nhi gồm:

1. Team vị trí vấn đề làm gắn thêm với cácnhiệm vụ cai quản lý, quản lý và điều hành (02 vị trí):

a) Hiệu trưởng;

b) Phó Hiệu trưởng.

2. Nhóm vị trí câu hỏi làm lắp với cácnhiệm vụ vận động nghề nghiệp (01 vị trí): cô giáo mầm non.

3. Team vị trí bài toán làm đính thêm với nhiệmvụ hỗ trợ, ship hàng (04 vị trí):

a) Kế toán;

b) Văn thư;

c) Y tế;

d) Thủ quỹ.

Căn cứ vào khối lượng, đặc thù côngviệc ở trong phòng trẻ, trường mẫu mã giáo, ngôi trường mầm non, các vị trí câu hỏi làm quy địnhtại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d của Khoản này mọi phải triển khai kiêm nhiệm.

Căn cứ khối lượng công việc thực tế củanhiệm vụ kế toán, văn thư, y tế và thủ quỹ, những trường mầm non, ngôi trường mẫugiáo, nhà trẻ thiết kế đề án vị trí việc làm, trình cơ quan gồm thẩm quyền phê duyệt.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Hà Nội Điểm Chuẩn 2015 : Điểm Chuẩn Qhi

Điều 5. Định mứcsố số lượng người làm việc

1. Hiệu trưởng:

Mỗi nhà trẻ, trường mẫu mã giáo, trườngmầm non tất cả 01 Hiệu trưởng.

2. Phó Hiệu trưởng:

a) Mỗi bên trẻ, trường mẫu mã giáo, trườngmầm non có số lượng Phó Hiệu trưởng như sau:

- đơn vị trẻ được bố trí 01 Phó Hiệu trưởng;

- Trường chủng loại giáo, trường mầm non códưới 09 nhóm, lớp đối với vùng trung du, đồng bằng, tp hoặc có dưới 06nhóm, lớp so với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được sắp xếp 01 Phó Hiệu trưởng;

- Trường chủng loại giáo, trường thiếu nhi có09 nhóm, lớp trở lên so với vùng trung du, đồng bằng, tp hoặc gồm 06nhóm, lớp trở lên so với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được sắp xếp 02 PhóHiệu trưởng.

b) Đối với nhà trẻ, trường mẫu mã giáo,trường thiếu nhi có trường đoản cú 05 điểm trường trở lên bao gồm thể bố trí thêm 01 Phó Hiệu trưởng.

3. Cô giáo mầm non:

a) đa số nơi bố trí đủ số trẻ tối đatheo team trẻ hoặc lớp mẫu giáo theo nguyên tắc tại Điều 3 của Thông tứ liên tịchnày thì định nấc giáo viên mầm non được khẳng định như sau:

- Đối với đội trẻ: sắp xếp tối nhiều 2,5giáo viên/nhóm trẻ;

- Đối với lớp mẫu mã giáo học 02 buổi/ngày:Bố trí buổi tối đa 2,2 giáo viên/lớp;

- Đối với lớp mẫu mã giáo học 01 buổi/ngày:Bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp.

b) rất nhiều nơi không được số trẻ nhằm bốtrí theo team trẻ hoặc lớp mẫu mã giáo phép tắc tại Điều 3 của Thông bốn liên tịchnày thì định nấc giáo viên mần nin thiếu nhi sẽ tính trên số trẻ bình quân theo từng độtuổi của từng đội trẻ, lớp mẫu mã giáo, cầm thể:

- Đối với nhóm trẻ: 01 thầy giáo nuôidạy 06 con trẻ từ 3 mang lại 12 mon tuổi hoặc 08 trẻ từ 13 mang đến 24 tháng tuổi hoặc 10trẻ tự 25 mang đến 36 mon tuổi;

- Đối với lớp mẫu mã giáo học 02 buổingày: 01 cô giáo nuôi dạy dỗ 11 trẻ từ 3 - 4 tuổi hoặc 14 trẻ con từ 4 - 5 tuổi hoặc16 trẻ em từ 5 - 6 tuổi;

- Đối với lớp mẫu mã giáo học 01 buổi/ngày:01 giáo viên nuôi dạy dỗ 21 trẻ em từ 3 - 4 tuổi hoặc 25 trẻ từ 4 - 5 tuổi hoặc 29 trẻtừ 5 - 6 tuổi.

c) Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu mã giáo độclập áp dụng định mức giáo viên mần nin thiếu nhi quy định trên Điểm a, Điểm b Khoản này.

4. Kế toán, văn thư, y tế với thủ quỹ:

Căn cứ khối lượng các bước thực tế, yêu cầu và vị trí việc làm được cơ quancó thẩm quyền phê duyệt, ngôi trường mầm non, trường chủng loại giáo, bên trẻ khẳng định sốlượng người thao tác làm việc tối nhiều không vượt quá 02 bạn để tiến hành nhiệm vụ về kếtoán, văn thư, y tế, thủ quỹ.

Điều 6. Lao độnghợp đồng

1. Nấu nướng ăn: nhà trẻ, trường chủng loại giáo,trường mầm non có tổ chức triển khai bán trú thì được hợp đồng lao cồn để triển khai nhiệmvụ nấu ăn uống như sau: Cứ 35 trẻ công ty trẻ hoặc 50 trẻ chủng loại giáo thì được cam kết 01 lao độnghợp đồng để sắp xếp vào vị trí nấu ăn.

2. Bảo vệ: căn cứ vào điều kiện kinhphí, nhu cầu, bên trẻ, trường mẫu giáo, trường thiếu nhi ký đúng theo đồng lao cồn để triển khai nhiệm vụ bảo vệ,nhưng ko vượt vượt 02 người.

Điều 7. Hiệu lựcthi hành

1. Thông bốn liên tịch này còn có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015.

2. Thông tứ liên tịch này nắm thếThông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 của BộGiáo dục và Đào tạo ra và bộ Nội vụ trả lời định mức biên chế sự nghiệp trongcác cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non công lập.

Điều 8. Trách nhiệmthi hành

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực thuộcTrung ương:

a) địa thế căn cứ hướng dẫn của Thông bốn liêntịch này và những quy định của quy định có liên quan, hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực thuộcTrung ương chỉ đạo việc xác minh số lượng người thao tác làm việc theo vị trí vấn đề làmtrong những cơ sở giáo dục mầm non công lập;

b) Trình Hội đồng nhân dân thuộc cấpphê coi sóc tổng con số người thao tác làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lậpsau lúc có chủ ý thẩm định của cục Nội vụ và tổ chức thực hiện sau khi được phêduyệt.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu cóvấn đề tạo ra hoặc tất cả khó khăn, vướng mắc, những tỉnh, tp trực thuộcTrung ương phản ảnh kịp thời về Bộ giáo dục và Đào tạo, bộ Nội vụ giúp thấy xét,giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ è cổ Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Nguyễn Thị Nghĩa

Nơi nhận:- Ban bí thư trung ương Đảng;- Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chủ yếu phủ;- những Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở thuộc CP;- HĐND, UBND các tỉnh, tp trực thuộcTW;- Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng;- văn phòng công sở Tổng túng thư;- Văn phòng quản trị nước;- Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủy ban của Quốchội;- công sở Quốc hội;- tòa án nhân dân nhân dân tối cao;- Viện Kiểm gần cạnh nhân dân về tối cao;- kiểm toán Nhà nước;- Ủy ban trung ương Mặt trận nước nhà ViệtNam;- cơ quan Trung ương của các đoàn thể;- Công báo;- Website bao gồm phủ; trang web Bộ giáo dục và Đào tạo; Website bộ Nội vụ;- Cục đánh giá văn bản QPPL, bộ Tư pháp;- Lưu: Bộ giáo dục và Đào chế tạo (VT, cục NGCBQLGD, Vụ PC); bộ Nội vụ (VT, VụTCBC).