*


*
Trên trang Google
*

*

*
*
*
*
*
*
*

TRÌNH TỰ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

I. Kiếm tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư

2. Sở planer và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế tài chính tỉnh có trách nhiệm cung ứng các tài liệu, thông tin quan trọng ngay khi nhận được yêu cầu ở trong phòng đầu tư. Trường hợp, so với các thông tin, tài liệu rõ ràng chuyên ngành đề nghị lấy ý kiến của những cơ quan chăm ngành khác thì không thật 03 ngày làm cho việc kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

4. Trường hợp phải tổ chức điều tra thực địa, Sở planer và Đầu bốn hoặc Ban thống trị Khu kinh tế tài chính tỉnh công ty trì, mời các sở, ngành cùng địa phương tương quan cùng nhà đầu tư chi tiêu tổ chức đi khảo sát vị trí dự kiến triển khai dự án.

Bạn đang xem: Thời gian làm việc của sở kế hoạch đầu tư

II. Trình tự, nguyên tắc thực hiện các thủ tục hành chính

1. Tùy theo dự án đầu tư, Nhà đầu tư chi tiêu được tiến hành một, một số trong những hoặc tất cả các giấy tờ thủ tục theo trình tự công việc sau trên đây và hoàn toàn có thể thực hiện tại đồng thời các thủ tục trong và một bước, vậy thể:

Bước 1: Quyết định công ty trương đầu tư, cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký kết đầu tư.

bước 2:

a) thành lập và hoạt động tổ chức kinh tế theo quy định đối với nhà chi tiêu nước ngoài đầu tư theo hiệ tượng thành lập tổ chức kinh tế;

b) Lập và đề nghị cơ quan bao gồm thẩm quyền đánh giá và thẩm định và phê coi sóc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Bước 3:

a) Thẩm định, phê để ý phương án, đền bù giải phóng phương diện bằng;

b) Thẩm định kiến tạo cơ sở;

c) Thẩm duyệt kiến tạo phòng cháy chữa cháy;

d) thỏa thuận đấu nối hạ tầng nghệ thuật (cấp nước, thoát nước, cấp điện);

e) Đăng ký và ý kiến đề nghị cơ quan gồm thẩm quyền xác nhận Kế hoạch bảo đảm an toàn môi trường, hoặc lập và ý kiến đề nghị cơ quan bao gồm thẩm quyền đánh giá và phê duyệt report đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường;

g) Thẩm định, phê duyệt giải pháp trồng rừng sửa chữa thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích thực hiện và phương án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang trọng mục đích chưa hẳn lâm nghiệp.

cách 4:

a) ký kết quỹ bảo đảm thực hiện dự án;

b) thông báo thu hồi đất, giao khu đất hoặc dịch vụ cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất;

c) thẩm định và đánh giá thiết kế phiên bản vẽ thi công.

cách 6:

a) kiểm tra công tác nghiệm thu đưa dự án công trình vào sử dụng; chứng thực việc đã thực hiện các công trình, biện pháp đảm bảo an toàn môi trường phục vụ giai đoạn quản lý dự án;

b) Thẩm định, phê duyệt những nội dung ưu đãi, hỗ trợ chi tiêu cho dự án (đối với dự án thuộc đối tượng người sử dụng được tận hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo chế độ của lao lý và chế độ của tỉnh).

Bước 7: (Nếu có thực hiện)

a) Tạm ngừng dự án;

b) thu hồi đất và xong hoạt cồn dự án.

2. Đối với những thủ tục bởi vì cùng một cơ quan công ty trì giải quyết, cơ quan chủ trì sử dụng công dụng đã giải quyết và xử lý của thủ tục trước để triển khai các thủ tục sau. Ko yêu ước nhà chi tiêu nộp kèm khi thực hiện thủ tục hành bao gồm tiếp theo.

3. Những sở, ban, ngành với địa phương có nhiệm vụ phối phù hợp với Văn phòng Uỷ ban quần chúng tỉnh, Sở tư pháp trình Uỷ ban quần chúng tỉnh công bố và triển khai đăng sở hữu mẫu tờ đơn, tờ khai để thực hiện các giấy tờ thủ tục hành thiết yếu có tương quan lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang tin tức điện tử của sở, ban, ngành và địa phương để cung ứng dịch vụ công trực con đường mức độ 2 cho những tổ chức, cá nhân. Các biểu, mẫu thủ tục hành thiết yếu được đăng tải có mức giá trị như biểu, mẫu vày cơ quan thực hiện thủ tục hành chính hỗ trợ trực tiếp.

III. đưa ra quyết định chủ trương đầu tư

1. Cơ sở đầu mối chào đón hồ sơ:

a) Ban quản lý Khu kinh tế tài chính tỉnh chào đón hồ sơ đối với các dự án nằm vào phạm vi khu khiếp tế, quần thể công nghiệp được giao cai quản lý;

b) Sở chiến lược và Đầu tư đón nhận hồ sơ so với các dự án còn lại.

3. Ngôn từ thẩm định của những sở, ban ngành và địa phương.

- Sở kế hoạch và Đầu tư: thẩm định sự cân xứng với Quy hoạch tổng thể phát triển tài chính - thôn hội của tỉnh; phối phù hợp với các cơ quan liên quan thẩm định điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoại trừ (đối với dự án thuộc ngành, nghề đầu tư chi tiêu có điều kiện đối với nhà chi tiêu nước ngoài); ưu đãi chi tiêu và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư chi tiêu (đối với dự án thuộc đối tượng người dùng hưởng ưu đãi đầu tư) và tổng hợp report kết quả đánh giá và thẩm định theo chủng loại VII kèm theo điều khoản này;

- Sở Xây dựng: Thẩm định những nội dung về vị trí địa điểm, phạm vi nhóc giới, diện tích sử dụng đất; sự tương xứng với quy hướng xây dựng; yêu thương cầu so với nhà đầu tư chi tiêu trong quy trình lập quy hướng và các nội dung tương quan khác của dự án theo chủng loại I kèm theo phương pháp này;

- Sở Tài nguyên với Môi trường: đánh giá sự cân xứng với quy hoạch thực hiện đất; nhu yếu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho mướn đất, chất nhận được chuyển mục tiêu sử dụng khu đất (đối với các dự án được giao đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất) và những nội dung khác của dự án liên quan đến nghành nghề của ngành theo mẫu mã II kèm theo vẻ ngoài này;

- Sở khoa học và Công nghệ: thẩm định và đánh giá về công nghệ sử dụng vào dự án chi tiêu (đối với dự án sử dụng công nghệ hạn chế bàn giao theo biện pháp của luật pháp về gửi giao công nghệ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 32 công cụ Đầu tư) và các nội dung khác của dự án liên quan tiền đến lĩnh vực của ngành theo chủng loại VI kèm theo luật pháp này;

- Sở Tài chính, viên Thuế: Phối hợp với Sở planer và Đầu tư đánh giá và thẩm định ưu đãi chi tiêu và đk hưởng ưu đãi chi tiêu (đối với dự án công trình thuộc đối tượng người dùng hưởng chiết khấu đầu tư) và những nội dung không giống của dự án liên quan mang lại lĩnh vực thống trị của ngành theo mẫu mã III kèm theo pháp luật này nếu được đem ý kiến;

- các sở chuyên ngành: thẩm định và đánh giá sự tương xứng của dự án công trình với quy hướng ngành và các nội dung tương quan đến lĩnh vực làm chủ của ngành theo mẫu mã III kèm theo vẻ ngoài này;

- ubnd cấp huyện: báo cáo về thực trạng sử dụng đất; có chủ ý về địa điểm, phạm vi tinh ma giới, diện tích khu đất, công tác bồi thường xuyên GPMB, dự kiến giải pháp di dời, tái định cư (nếu có); thẩm định các nội dung về sự cân xứng với quy hoạch, planer phát triển tài chính - xã hội của địa phương, các nội dung tương quan đến môi trường xung quanh theo chủng loại IV kèm theo vẻ ngoài này;

- ubnd cấp xã: Có ý kiến về thực trạng khu đất đề xuất đầu tư chi tiêu dự án; các vấn đề tương quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chủ kiến của quần chúng về chủ trương đầu tư dự án theo chủng loại V kèm theo khí cụ này.

4. Thời hạn giải quyết:

a) Đối với dự án công trình thuộc thẩm quyền của Thủ tướng bao gồm phủ: 41 ngày tính từ lúc ngày thừa nhận đủ hồ nước sơ vừa lòng lệ;

b) Đối với dự án công trình thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh: 18 ngày tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

c) Đối với trường hợp đề xuất cấp hoặc tất cả yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng cam kết đầu tư, cơ quan đầu mối cấp cho trong thời hạn không thực sự 03 ngày tính từ lúc ngày có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư chi tiêu của cấp bao gồm thẩm quyền.

IV. Ra đời doanh nghiệp và tổ chức kinh tế tài chính khác đối với nhà đầu tư nước ngoài chi tiêu theo bề ngoài thành lập tổ chức kinh tế

1. Sau thời điểm được cấp cho Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư theo quy định, nhà đầu tư chi tiêu thực hiện nay thủ tục thành lập và hoạt động doanh nghiệp tại phòng đăng ký sale của Sở chiến lược và Đầu tư hoặc ra đời tổ chức kinh tế tài chính khác trên cơ quan có thẩm quyền vào thời hạn 30 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

V. Lập, thẩm định, phê thông qua quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng

1. Nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng phần trăm 1/500 so với dự án đầu tư chi tiêu xây dựng công trình xây dựng sử dụng khu đất có diện tích s từ 05 ha trở lên. Đối cùng với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng đất gồm diện tích nhỏ hơn 05 ha (nhỏ rộng 02 ha so với dự án chi tiêu xây dựng nhà ở chung cư), nhà chi tiêu có thể lập quy hoạch tổng mặt bằng mà chưa phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

2. Cơ quan đầu côn trùng tiếp nhận:

- Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ so với các trách nhiệm và vật dụng án quy hướng xây dựng, quy hoạch city thuộc thẩm quyền phê chu đáo của ubnd tỉnh;

- ủy ban nhân dân cấp thị trấn nơi có dự án mừng đón hồ sơ đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xuất bản thuộc thẩm quyền phê chăm nom của ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Thời hạn giải quyết: không thực sự 25 ngày làm việc, kể từ ngày cảm nhận hồ sơ hòa hợp lệ.

VI. Thẩm định kiến tạo cơ sở dự án chi tiêu xây dựng công trình

1. Cơ quan chào đón hồ sơ: Cơ quan trình độ về thi công hoặc Ban làm chủ Khu kinh tế theo phân cấp. Đối với dự án bao hàm nhiều loại dự án công trình khác nhau, cơ quan nhà trì thẩm định xây cất cơ sở là cơ quan trình độ chuyên môn về thiết kế theo phân cấp tất cả chức năng cai quản loại công trình quyết định tính chất, mục tiêu của dự án.

3. Thời gian giải quyết: Đối với dự án công trình nhóm B không thực sự 13 ngày, dự án công trình nhóm C không thật 08 ngày, kể từ ngày thừa nhận đủ hồ nước sơ thích hợp lệ.

VII. Thẩm chu đáo phòng cháy trị cháy

3. Thời hạn giải quyết:

a) Đối cùng với thẩm duyệt kiến tạo về PCCC: Dự án thi công quy hoạch không thật 07 ngày có tác dụng việc; chấp thuận địa điểm xây dựng công trình không thực sự 02 ngày có tác dụng việc; kiến thiết cơ sở không quá 07 ngày có tác dụng việc đối với dự án nhóm A, không quá 03 ngày có tác dụng việc so với dự án nhóm B cùng C; thi công kỹ thuật hoặc thiết kế bạn dạng vẽ thi công không quá 10 ngày làm cho việc đối với dự án nhóm A, không thật 07 ngày làm việc so với dự án nhóm B và C, tính từ lúc ngày thừa nhận hồ sơ đúng theo lệ;

b) Đối với nghiệm thu về PCCC: trong thời hạn 03 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày thông qua biên phiên bản nghiệm thu, nếu đạt yêu cầu, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH gồm văn bản nghiệm bỏ túi PCCC.

VIII. Thông tin/Thỏa thuận về cấp nước, bay nước, cấp điện

1. Đầu tư không tính khu kinh tế, quần thể công nghiệp: Nhà chi tiêu liên hệ thẳng cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền để được lí giải đấu nối hạ tầng kỹ thuật, rõ ràng như sau:

a) công ty Cổ phần cung cấp nước Quảng Bình: Đối với giấy tờ thủ tục đấu nối hệ thống cấp nước;

b) ubnd cấp huyện: Đối với thủ tục đấu nối hệ thống thoát nước;

c) Điện lực Quảng Bình: Đối với giấy tờ thủ tục đấu nối hệ thống cấp điện.

2. Đầu tứ trong địa phận khu kinh tế, khu công nghiệp:

a) Đối với các dự án đầu tư tại địa điểm đã có các Công ty marketing hạ tầng, doanh nghiệp cấp nước: Nhà chi tiêu liên hệ với Công ty sale hạ tầng và công ty cấp nước để thỏa thuận hợp tác về cấp nước, bay nước, cấp điện;

b) Đối với các dự án chi tiêu tại địa điểm chưa xuất hiện Công ty kinh doanh hạ tầng, doanh nghiệp cấp nước: Nhà đầu tư chi tiêu liên hệ cùng với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh nhằm được giải đáp thực hiện sự thỏa ước về cấp cho nước, thoát nước, cấp điện.

3. Các đơn vị có thẩm quyền hướng dẫn, coi xét, chấp thuận thủ tục đấu nối hạ tầng kỹ thuật chính sách tại Khoản 1 Điều này trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày dấn được đề xuất của nhà đầu tư.

IX. Thẩm định công nghệ dự án đầu tư chi tiêu thuộc thẩm quyền phê duyệt công ty trương đầu tư của ubnd tỉnh

1. Cơ quan đón nhận hồ sơ: Sở planer và Đầu tư hoặc Ban cai quản Khu kinh tế tài chính tỉnh theo phương pháp tại Khoản 1 Điều 5 chế độ này.

3. Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày thao tác làm việc (đối cùng với dự án đầu tư chi tiêu thuộc diện ra quyết định chủ trương đầu tư) hoặc 08 ngày làm việc (đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp thủ tục chứng nhận đầu tư mà không thuộc diện ra quyết định chủ trương đầu tư) tính từ lúc ngày cảm nhận hồ sơ ý kiến đề xuất thẩm định, Sở công nghệ và technology gửi văn bạn dạng thẩm định mang lại Cơ quan nhà trì thẩm định.

X. Thẩm định, phê duyệt report đánh giá ảnh hưởng môi trường so với các dự án thuộc thẩm quyền phê chăm sóc của ủy ban nhân dân tỉnh

1. Cơ quan đón nhận hồ sơ: Sở Tài nguyên cùng Môi trường.

3. Thời gian giải quyết: tối đa không thật 30 ngày làm cho việc kể từ ngày dìm đủ hồ nước sơ hòa hợp lệ. Trường hợp bao gồm chỉnh sửa, trong thời hạn tối đa 05 ngày làm cho việc kể từ ngày nhận thấy hồ sơ sửa đổi hợp lệ, Sở tài nguyên và môi trường thiên nhiên trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt report đánh giá bán tác động môi trường xung quanh của dự án.

XI. Xác nhận kế hoạch đảm bảo môi trường.

1. Cơ quan chào đón và chứng thực kế hoạch đảm bảo an toàn môi trường:

c) Ủy ban nhân dân cấp cho xã xác nhận kế hoạch đảm bảo an toàn môi trường so với phương án chi tiêu sản xuất, khiếp doanh, dịch vụ quy tế bào hộ mái ấm gia đình nằm trên địa bàn 01 xóm được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản;

d) Ban quản lý Khu kinh tế xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, thương mại & dịch vụ trong khu công nghiệp trực thuộc quyền thống trị trong trường phù hợp được Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, tp ủy quyền.

3. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày có tác dụng việc, cơ quan chứng thực có trách nhiệm xem xét, thẩm định và đánh giá hồ sơ. Chứng thực bằng văn bản đăng ký kế hoạch đảm bảo an toàn môi trường. Trường thích hợp chưa xác thực phải có thông tin bằng văn bản và nêu rõ lý do bằng văn bản.

XII. Thẩm định, phê duyệt cách thực hiện trồng rừng thay thế sửa chữa diện tích rừng biến hóa mục đích sử dụng và phương án thay đổi mục đích áp dụng rừng thanh lịch mục đích chưa hẳn lâm nghiệp.

Xem thêm: Nhà Hồ Và Cải Cách Của Hồ Quý Ly, Những Cải Cách Của Hồ Quý Ly Cuối Thế Kỷ Xiv

1. Phê duyệt phương pháp trồng rừng thay thế diện tích rừng đưa sang mục tiêu khác

1.1 Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn.

1.3 Thời hạn giải quyết: buổi tối đa không thực sự 20 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày dìm đủ hồ sơ đúng theo lệ.

2. Giấy tờ thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng rừng từ nhiều loại rừng này sang mục đích chưa phải là lâm nghiệp

2.1 Cơ quan chào đón hồ sơ: Sở nntt và cách tân và phát triển nông thôn.

2.3 Thời hạn giải quyết: về tối đa không thực sự 10 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày cảm nhận hồ sơ thích hợp lệ.

XIII. Ký quỹ bảo đảm an toàn thực hiện nay dự án

XIV. Thẩm định, phê duyệt phương pháp bồi thường, giải tỏa mặt bằng; thông tin thu hồi đất, giao đất, cho mướn đất, chuyển mục đích sử dụng đất so với dự án đầu tư

1. Đối với những trường vừa lòng thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.1 phòng ban tiếp nhận: ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.3. Thời hạn giải quyết:

a) Đối cùng với thẩm định, phê duyệt giải pháp giải phóng phương diện bằng: Chỉ áp dụng so với các dự án chi tiêu thuộc trường hợp đơn vị nước tịch thu đất để GPMB theo Điều 62, luật pháp Đất đai năm 2013

* thời gian giải quyết: tối đa không thật 15 ngày làm việc. Đối với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện tài chính - thôn hội cạnh tranh khăn, thời gian thực hiện được tạo thêm 15 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày thừa nhận đủ hồ sơ phù hợp lệ.

b) Đối với ngôi trường hợp thông báo thu hồi đất: Chỉ áp dụng so với các dự án đầu tư chi tiêu thuộc ngôi trường hợp đơn vị nước tịch thu đất để GPMB theo lý lẽ tại Điều 62, hình thức Đất đai năm 2013. Các trường phù hợp còn lại, nhà đầu tư tự thỏa thuận hợp tác để nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất.

* Thời hạn giải quyết: tối đa không thật 20 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày cảm nhận yêu cầu của chủ đầu tư.

c) Đối với trường phù hợp giao đất: về tối đa không thực sự 16 ngày làm cho việc, không nói thời gian công khai danh sách những trường vừa lòng được giao đất cùng thời gian người tiêu dùng đất tiến hành nghĩa vụ tài chính.

d) Đối với ngôi trường hợp dịch vụ thuê mướn đất: buổi tối đa không thật 16 ngày làm cho việc, kể từ ngày dìm đủ hồ nước sơ hòa hợp lệ, không kể thời gian xin nhà trương dịch vụ cho thuê đất và người sử dụng đất nộp tiền thuê đất. Đối với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện tài chính - thôn hội cạnh tranh khăn, thời gian thực hiện nay được tạo thêm 15 ngày.

đ) Chuyển mục đích sử dụng đất: buổi tối đa không thực sự 12 ngày làm việc, không kể thời gian người tiêu dùng đất tiến hành nghĩa vụ tài chính.

2. Đối với những trường đúng theo thuộc thẩm quyền của ubnd tỉnh.

2.1. Cơ quan mừng đón hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.3. Thời gian giải quyết:

a) Đối cùng với thẩm định, phê duyệt phương án giải phóng phương diện bằng: Chỉ áp dụng so với các dự án chi tiêu thuộc trường hợp nhà nước tịch thu đất nhằm GPMB theo Điều 62, nguyên tắc Đất đai năm 2013.

*Thời hạn giải quyết: tối đa không thực sự 20 ngày làm cho việc. Đối với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng bao gồm điều kiện tài chính - làng hội nặng nề khăn, thời hạn thực hiện nay được tăng lên 15 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày thừa nhận đủ hồ nước sơ hòa hợp lệ.

b) Đối với ngôi trường hợp thông tin thu hồi đất: Chỉ áp dụng đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp công ty nước tịch thu đất nhằm GPMB theo điều 62, cơ chế Đất đai năm 2013. Những trường đúng theo còn lại, nhà chi tiêu tự thỏa thuận để nhận ủy quyền quyền áp dụng đất.

* Thời hạn giải quyết: về tối đa không thật 20 ngày làm việc, tính từ lúc ngày nhận được yêu mong của chủ đầu tư.

c) Đối cùng với trường hợp giao đất, cho mướn đất: về tối đa không thực sự 20 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện tài chính - thôn hội khó khăn, thời gian thực hiện được tăng lên 15 ngày làm việc.

d) Đối cùng với chuyển mục đích sử dụng đất: về tối đa không thật 15 ngày có tác dụng việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xóm hội cạnh tranh khăn, thời hạn thực hiện tại được tăng lên 15 ngày làm cho việc.

XV.Thẩm định xây cất kỹ thuật, thiết kế bạn dạng vẽ xây đắp xây dựng công trình

1. Cơ quan tiếp nhận: Sở cai quản xây dựng siêng ngành hoặc ủy ban nhân dân cấp thị xã theo phân cấp.

3. Thời gian thẩm định kiến thiết kỹ thuật, thiết kế bạn dạng vẽ xây cất xây dựng dự án công trình cấp II, III không quá 20 ngày làm việc; dự án công trình cấp IV không thật 15 ngày làm việc, tính từ lúc ngày thừa nhận đủ hồ nước sơ đúng theo lệ.

XVI. Cấp phép xây dựng

1. Cơ sở tiếp nhận: Sở làm chủ xây dựng siêng ngành hoặc ubnd cấp thị xã theo phân cấp.

3. Thời gian giải quyết: không thực sự 15 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày dấn đủ hồ sơ vừa lòng lệ.

XVII. Kiểm tra công tác nghiệm thu sát hoạch đưa dự án công trình vào sử dụng; chứng thực việc đã thực hiện các công trình, biện pháp đảm bảo an toàn môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án

1. Soát sổ công tác sát hoạch đưa công trình xây dựng vào sử dụng:

2. Chứng thực việc đã triển khai các công trình, biện pháp đảm bảo an toàn môi trường phục vụ giai đoạn quản lý và vận hành dự án:

2.1 Cơ quan chào đón hồ sơ: Sở Tài nguyên với Môi trường.

2.3 thời gian giải quyết: buổi tối đa không thực sự 15 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày nhận ra hồ sơ hợp lệ của phòng đầu tư.

XVIII. Thẩm định, phê phê chuẩn ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

1. Đối với những ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu; khuyến mãi về miễn, bớt tiền mướn đất, tiền thực hiện đất và những ưu đãi đầu tư chi tiêu khác theo quy định của cơ quan chính phủ được triển khai đồng thời trong quá trình thẩm định, phê duyệt công ty trương đầu tư. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo lao lý tại phòng ban thuế, cơ sở hải quan lại và các cơ quan bao gồm thẩm quyền để được hưởng ưu đãi đầu tư.

2. Đối với những ưu đãi, hỗ trợ đầu tư chi tiêu của tỉnh:

a) Cơ quan mừng đón hồ sơ: Sở kế hoạch và Đầu tư

c) thời hạn giải quyết: tối đa không thực sự 16 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày nhận thấy hồ sơ phù hợp lệ trong phòng đầu tư.

XIX. Nhất thời ngừng, ngừng hoạt động vui chơi của dự án đầu tư

Thực hiện nay theo Điều 47 công cụ Đầu tư.

XX. Chấm dứt buổi giao lưu của dự án chi tiêu và thu hồi Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư

XXI. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong ngôi trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư không liên hệ được với đơn vị đầu tư

XXII. Đầu tư trong khu khiếp tế, khu công nghiệp vị Ban cai quản Khu tài chính tỉnh quản lý

Ban cai quản Khu kinh tế tài chính tỉnh Quảng Bình công ty trì, phối phù hợp với các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thẩm định, phê duyệt những thủ tục hành chủ yếu ở Chương II theo cơ chế của lao lý và theo phân cấp, ủy quyền của ubnd tỉnh Quảng Bình.