Dương Đình Nghệ (chữ Hán: 楊廷藝), có sách như việt nam sử lược của è cổ Trọng Kim chép là Dương Diên Nghệ (楊筵藝, 22 tháng 11 năm 874 – 937), tín đồ Ái châu, làm cho tướng mang lại Khúc Hạo. Đời Hậu Lương, bởi vì Khúc Hạo chiếm phần cứ đất Giao Châu, nên Nam Hán Cao Tổ lưu lại Nghiễm ở khu đất Quảng Châu, tất cả cớ không nên Lý Khắc bao gồm và Lý Tri Thuận đánh chiếm Giao Châu. Hiệu quả của cuộc chiến này là đàn ông Khúc Hạo là Khúc quá Mỹ bị bắt, với vua phái mạnh Hán phong Lý Tiến cầm làm thứ sử Giao Châu. Thấy vậy, tướng tá Dương Đình Nghệ dấy binh lên, vượt qua được Lý tự khắc Chính, và vây hãm Lý Tiến. Và khi Lý Tiến được tướng phái mạnh Hán là trần Bảo đem quân cho tới cứu, Dương Đình Nghệ một đợt tiếp nhữa đánh bại và chém chết được trằn Bảo. Sau cùng là Dương Đình Nghệ đã vinh hoa giữ được thành, và oai phong từ xưng là ngày tiết độ sứ của Giao Châu. Tám năm sau, Dương Đình Nghệ, tuy thắng được ngoại xâm tuy nhiên lại chết vày nội phản, bị tướng của chính bản thân mình là Kiều Công Tiễn làm cho phản, giết chết rồi lên thay.Bạn đã đọc: mon 3 năm 937, dương đình nghệ đã biết thành ai gần kề hại?

You watching: mon 3 năm 937, dương đình nghệ đã bị ai sát hại?

Tên gọi

Do chữ diên (延 hoặc 筵) với chữ đình 廷 gần giống nhau nên tất cả sự "tam sao thất bản".

Bạn đang xem: Tháng 3 năm 937, dương đình nghệ đã bị ai sát hại?

Đại Việt sử cam kết toàn thư, nước ngoài kỷ, Quyển V chép là Dương Đình Nghệ kèm ghi chú: "Cương mục ghi Dương Diên Nghệ, tín đồ Ái Châu, tức Thanh Hóa (CMTB5, 17a). Tài liệu trung hoa như Tống sử (q. 488), bốn trị thông giám v.v... Cũng chép là Dương Diên Nghệ. Ngũ đại sử (q. 65) chép như Toàn thư (là Đình Nghệ). Hoàn toàn có thể nhầm nét chữ do chữ 延 diên cùng chữ 廷 đình gần giống nhau."

Trong số sách ghi chúng ta tên ông là Dương Diên Nghệ tất cả Khâm định Việt sử thông giám cưng cửng mục. Ở phần tiền biên, Quyển V của sách này còn có ghi chú: "Sách An nam kỷ yếu hèn chép là Đình Nghệ. Ni theo sách cương cứng mục (Trung Quốc) đổi lại là Diên Nghệ."

Như trên đã nói nước ta sử lược của è Trọng Kim chép là Dương Diên Nghệ. Cuốn Đất nước nước ta qua những đời của Đào Duy Anh cũng chép là Dương Diên Nghệ.


*

Sự nghiệp

Bối cảnh

Phía Bắc nước Việt tồn tại nhì nước khủng là bên Nam Hán và nhà Lương. Năm 919, Khúc vượt Mỹ không nên sứ sang bên Lương xin được lĩnh ngày tiết việt, bên Lương trao cho. Vua nam Hán cả giận.

Diễn biến

Năm 931, Dương Đình Nghệ tìm kiếm cách trả thù cho họ Khúc. Ông nuôi 3.000 trả tử (con nuôi), đưa ra trường đánh vật, chiêu tập những hào kiệt, mang đại nghĩa khuyến khích họ.

Xem thêm: Các Mẫu Đơn Xin Việc Kế Toán Có Kinh Nghiệm, Mẫu Đơn Xin Việc Kế Toán Có Kinh Nghiệm

Lý Tiến lo sợ, sai người cấp báo cho vua phái mạnh Hán, thuộc năm ấy, Dương Đình Nghệ mang quân vây Lý Tiến. Vua phái mạnh Hán sai trần Bảo (hoặc Trình Bảo) mang quân thanh lịch cứu, nhưng mang lại nơi thì Dương Đình Nghệ sẽ hạ được thành. Lý Tiến trốn về nước, nai lưng Bảo vây thành, Dương Đình Nghệ lấy quân ra đánh giết bị tiêu diệt Trần Bảo.See more: Đọc Tên các Trường Đại học Sư Phạm giờ đồng hồ Anh Là Gì ? Ra Trường có tác dụng Gì?

Dương Đình Nghệ giữ mang thành, tự xưng là máu độ sứ nhận lĩnh vấn đề châu.

Cái chết

Mùa xuân tháng 3 năm 937, Dương Đình Nghệ bị nha tướng của chính bản thân mình là Kiều Công Tiễn (hoặc kiểu Công Tiễn) làm thịt chết. Một công ty tướng khác của ông là Ngô Quyền kéo quân từ Ái Châu ra tiến công Kiều Công Tiễn.

Quê hương

Dương Đình Nghệ quê nghỉ ngơi châu cổ pháp, Bắc Ninh, năm 894 di trú vào ái châu Thanh Hóa

Sách An nam giới chí lược, Việt sử tiêu án, Đại Việt sử cam kết toàn thư những chép Dương Đình Nghệ là người Ái châu. Theo soạn giả Lê Tắc, sách An nam chí lược, quyển Đệ nhất, Ái châu là phần trực thuộc Thanh Hóa.

Nam-Giao đời xưa, nhà Chu hotline là Việt-Thường, nhà Tần hotline là Tượng-Quận, công ty Hán để làm bố quận: Giao-Châu, Cửu-Chân với Nhật-Nam. Nhà Đường lại cải Giao-Châu có tác dụng An-nam phủ, quận Cửu-Chân có tác dụng Ái-Châu, quận Nhật-Nam làm cho Hoan-Châu, tức là La-Thành, Thanh-Hóa cùng Nghệ-An ngày nay vậy.

Theo sách định kỳ triều hiến chương nhiều loại chí của Phan Huy Chú:

Thanh Hoa nguyên trước là đất Tượng Quận, đời Hán call là quận Cửu Chân, Lương để là châu Ái, Tùy gọi là Cửu Chân, Đường lại thay đổi là châu Ái.See more: Nsnd Thanh Hoa sinh vào năm Bao Nhiêu, tiểu sử Ca Sĩ Thanh Hoa sinh vào năm Nào

Nhận định

Sách An phái mạnh chí lược, quyển Đệ thập cửu chép bài Đồ Chí Ca:

Cuối đời Hàm-Thông Trung-Quốc loạn,Chuyển-vận con đường xa bỏ bễ trễ.Ngô-Quyền, Khúc-Hạo, Kiểu cùng Dương,Soán chiếm giành nhau, dân kiệt quệ.Họ Đinh, đời Tống bắt đầu phong vương,

Tham khảo

Việt sử tiêu án, soạn trả Ngô Thì Sĩ, dịch đưa Hội Việt Nam nghiên cứu và phân tích Liên lạc văn hóa truyền thống Á Châu, nhà Xuất bản Văn Sử 1991.An nam giới chí lược, soạn trả Lê Tắc, bên Xuất phiên bản Viện Đại học Huế, 1961.Đại Việt sử cam kết toàn thư, soạn trả Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên, dịch trả Viện Sử học tập Việt Nam, công ty Xuất bạn dạng Khoa học tập xã hội Hà Nội, 1993.Lịch triều hiến chương nhiều loại chí, soạn giả Phan Huy Chú, dịch mang Viện Sử học tập Việt Nam, đơn vị Xuất bản Giáo dục, 2005.Trần Trọng Kim (1919), nước ta sử lược
.Châu Hải Đường (2018), An nam giới Truyện – ghi chép về vn trong chủ yếu sử trung quốc xưa. Doanh nghiệp Cổ phần sách Tao Đàn, nhà Xuất bạn dạng Hội công ty Văn.Chuyên mục: Blog