*

*


Giới thiệuBộ thứ tổ chứcHệ thống văn bảnTin chỉ đạo điều hànhHỏi đápTrả lời phản bội ánh, ý kiến đề xuất tổ chức, công dânChương trình, đề án PT KT-XHChương trình vấn đề KHCN

Dự án, hạng mụcĐấu thầu bán buôn côngHợp tác đầu tưQuy hoạch phạt triểnQuy hoạch khối, ngànhKhu, cụm công nghiệpChương trình, đề án PT KT-XHChương trình đề tài KHCN
*

It looks lượt thích your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.

Bạn đang xem: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh bình dương


Tầng 4 - tháp A, Tòa bên Trung trung ương hành chính triệu tập tỉnh, con đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, tp Thủ Dầu Một, tỉnh giấc Bình Dương
Sở có tính năng tham mưu, giúp Ủy ban dân chúng tỉnh quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm các lĩnh vực: tham vấn tổng vừa lòng về quy hoạch, kế hoạch cách tân và phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức tiến hành và kiến nghị, khuyến nghị về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế -xã hội trên địa phận tỉnh; đầu tư trong nước, ngoại trừ nước sinh hoạt địa phương; thống trị nguồn cung ứng phát triển ưng thuận ODA, đấu thầu, đăng ký marketing trong phạm vi địa phương; về các dịch vụ công trực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo cách thức của pháp luật; thực hiện một vài nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng theo điều khoản của pháp luật.
1. Trình Ủy ban dân chúng tỉnh ban hành quyết định, thông tư về quản lý các lĩnh vực quy hoạch, planer và đầu tư thuộc phạm vi thống trị của Sở theo hình thức của pháp luật, phân cấp của cục Kế hoạch cùng Đầu bốn và phụ trách về nội dung những văn bạn dạng đã trình.
2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định việc phân công, phân cấp cai quản về các nghành nghề dịch vụ kế hoạch và đầu tư cho Ủy ban nhân dân cấp cho huyện và những sở, ban, ngành của thức giấc theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra câu hỏi tổ chức tiến hành các biện pháp phân cung cấp đó.
3. Tổ chức, phía dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm việc tổ chức tiến hành các văn bạn dạng quy phi pháp luật về kế hoạch và chi tiêu ở địa phương; trong những số ấy có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cách tân và phát triển kinh tế-xã hội của toàn quốc trên địa bàn tỉnh và những vụ việc có tương quan đến việc xây dựng và triển khai quy hoạch, kế hoạch, sử dụng các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
4.1 công ty trì tổng hợp với trình Ủy ban quần chúng tỉnh quy hướng tổng thể, planer dài hạn, kế hoạch 05 năm cùng hàng năm, sắp xếp kế hoạch vốn đầu tư chi tiêu thuộc túi tiền địa phương; các phẳng phiu chủ yếu ớt về khiếp tế-xã hội của tỉnh; trong những số đó có phẳng phiu tích lũy với tiêu dùng, phẳng phiu vốn chi tiêu phát triển, bằng vận tài chính.
Công tía và phụ trách tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể cải tiến và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh sau khoản thời gian đã được phê chuẩn y theo quy định.
4.2 Trình Ủy ban dân chúng tỉnh chương trình hoạt động thực hiện nay kế hoạch cải tiến và phát triển kinh tế-xã hội theo nghị quyết Hội đồng quần chúng. # tỉnh và phụ trách theo dõi, tổng vừa lòng tình hình triển khai kế hoạch tháng, quý, năm để report Ủy ban quần chúng tỉnh điều hòa, phối kết hợp việc triển khai các cân đối chủ yếu hèn về tởm tế-xã hội của tỉnh.
4.3 phụ trách quản lí và quản lý và điều hành một số nghành về tiến hành kế hoạch được Ủy ban quần chúng tỉnh giao;
4.4 hướng dẫn những sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân những huyện, thị kiến tạo quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch cách tân và phát triển kinh tế-xã hội phổ biến của tỉnh đã có được phê duyệt;
4.5 Thẩm định các quy hoạch, kế hoạch của các sở, ban, ngành cùng quy hoạch, planer của Ủy ban nhân dân các huyện, thị bảo đảm an toàn phù hợp với quy hoạch tổng thể trở nên tân tiến kinh tế-xã hội của tỉnh nhằm trình quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh phê duyệt;
4.6 Phối phù hợp với Sở Tài chính lập dự toán giá thành tỉnh cùng phân bổ ngân sách chi tiêu cho các đơn vị vào tỉnh nhằm trình Ủy ban quần chúng. # tỉnh;
5.1 Trình và phụ trách về nội dung những văn phiên bản đã trình trước Ủy ban quần chúng. # tỉnh về danh mục các dự án chi tiêu trong nước, những dự án si mê vốn đầu tư chi tiêu nước bên cạnh cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp đề xuất thiết;
5.2 Trình và chịu trách nhiệm về nội dung các văn phiên bản đã trình trước Ủy ban dân chúng tỉnh về tổng giá trị vốn chi tiêu của toàn tỉnh; về sắp xếp cơ cấu vốn chi tiêu theo ngành, lĩnh vực, sắp xếp danh mục những dự án đầu tư chi tiêu và mức vốn mang lại từng dự án thuộc giá thành nhà nước vị địa phương quản lí lý; tổng mức hỗ trợ tín dụng trong phòng nước mặt hàng năm, vốn góp cp và liên doanh trong phòng nước; tổng hợp phương án phân chia vốn chi tiêu và vốn sự nghiệp của các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án công trình khác vị tỉnh thống trị trên địa bàn;
5.3 công ty trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có tương quan giám sát, kiểm tra, nhận xét hiệu quả đầu tư chi tiêu của các dự án desgin cơ bản, những chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án khác vì chưng tỉnh quản lý;
5.4 Thẩm định những dự án đầu tư thuộc thẩm quyền đưa ra quyết định của quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh; trình Ủy ban quần chúng tỉnh cấp chứng từ phép ưu đãi đầu tư chi tiêu cho những dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh theo phân cấp;
5.5 làm cho đầu mối giúp Ủy ban quần chúng. # tỉnh làm chủ hoạt động chi tiêu trong nước và đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào địa phận tỉnh theo chính sách của pháp luật; tổ chức chuyển động xúc tiến đầu tư, giải đáp thủ tục đầu tư chi tiêu và trình cấp chứng từ phép đầu tư thuộc thẩm quyền;
6.1 Là cơ quan đầu mối vận dụng, thu hút, điều phối quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi cơ quan chính phủ của tỉnh; hướng dẫn các sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình áp dụng vốn ODA và những nguồn viện trợ phi chủ yếu phủ; tổng vừa lòng danh mục những chương trình dự án sử dụng ODA và những nguồn viện trợ phi cơ quan chính phủ trình Ủy ban quần chúng. # tỉnh phê ưng chuẩn và report Bộ planer và Đầu tư;
6.2 Chủ trì, quan sát và theo dõi và đánh giá thực hiện các chương trình dự án công trình ODA và những nguồn viện trợ phi bao gồm phủ; có tác dụng đầu mối cách xử lý theo thẩm quyền hoặc loài kiến nghị chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh giải pháp xử lý những vụ việc vướng mắc giữa Sở Tài chủ yếu với Sở planer và Đầu tư trong việc sắp xếp vốn đối ứng giải ngân thực hiện các dự án công trình ODA và những nguồn viện trợ phi cơ quan chính phủ có tương quan đến các sở, ban, ngành cấp huyện và cung cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và công dụng thu hút sử dụng ODA và các nguồn viện trợ phi chủ yếu phủ.
7.1 chủ trì, thẩm định và đánh giá và phụ trách về nội dung những văn bản trình quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh về chiến lược đấu thầu, công dụng xét thầu, làm hồ sơ mời thầu các dự án hoặc gói thầu nằm trong thẩm quyền ra quyết định của chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh;
7.2 hướng dẫn, theo dõi, giám sát, thanh tra, khám nghiệm việc triển khai các hình thức của lao lý về đấu thầu và tổng phù hợp tình hình tiến hành các dự án đã được phê săn sóc và tình hình tiến hành đấu thầu.
8.1 nhà trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan đánh giá và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch toàn diện và tổng thể các quần thể công nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn để Ủy ban quần chúng. # tỉnh trình chủ yếu phủ, Thủ tướng chính phủ;
8.2 Phối phù hợp với các sở ,ban, ngành có tương quan trình Ủy ban quần chúng. # tỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp và các cơ chế quản lý đối với những cụm công nghiệp phù hợp với tình hình trở nên tân tiến thực tế của địa phương.
9.1. Phối phù hợp với các sở, ban, ngành có tương quan trình Ủy ban quần chúng tỉnh chương trình, kế hoạch sắp xếp, thay đổi phát triển doanh nghiệp nhà nước vị địa phương quản lý; cơ chế cai quản và chế độ hỗ trợ đối với việc bố trí doanh nghiệp nhà nước và phát triển các doanh nghiệp bé dại và vừa thuộc những thành phần kinh tế tài chính trên địa bàn tỉnh;
9.2. Tổ chức tiến hành đăng ký kinh doanh cho các đối tượng người tiêu dùng trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; phía dẫn nghiệp vụ đăng ký marketing cho cơ quan siêng môn quản lý về planer và đầu tư chi tiêu cấp huyện; phối phù hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp thực trạng và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của những doanh nghiệp tại địa phương; thu thập và giữ trữ, làm chủ thông tin về đăng ký kinh doanh theo hình thức của pháp luật;
9.3. Phối phù hợp với các sở, ban, ngành khuyến cáo các mô hình và cơ chế, chính sách phát triển tài chính hợp tác xã. Tài chính hộ gia đình; giải đáp theo dõi tổng thích hợp và báo cáo Ủy ban dân chúng tỉnh và cỗ Kế hoạch và Đầu bốn về tình trạng phát triển tài chính hợp tác xã, kinh tế hộ mái ấm gia đình trên địa bàn tỉnh.
10.

Xem thêm: Lời Bài Hát Em Làm Kế Hoạch Nhỏ Loibaihat, Em Làm Kế Hoạch Nhỏ

Chỉ đạo, chỉ dẫn về trình độ nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, thị triển khai nhiệm vụ thống trị nhà nước về chiến lược và đầu tư trên địa bàn; theo dõi, bình chọn việc tổ chức triển khai thực hiện.
11. tổ chức và chỉ đạo thực hiện nay công tác phân tích ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ; triển khai hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo cách thức của pháp luật; tổ chức thống trị và chỉ huy hoạt động đối với các tổ chức triển khai sự nghiệp dịch vụ thương mại công trực thuộc Sở( lúc có những tổ chức sự nghiệp dịch vụ thương mại công thuộc Sở).
12. Thanh tra chất vấn và xử trí theo thẩm quyền những vi phạm vào việc triển khai chính sách, luật pháp về nghành nghề kế hoạch và đầu tư chi tiêu thuộc phạm vi thống trị nhà nước của Sở; giải quyết khiếu nại, cáo giác theo điều khoản của pháp luật.
13. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và bỗng dưng xuất về tình hình tiến hành nhiệm vụ được giao theo cách thức với Ủy ban quần chúng. # tỉnh và cỗ Kế hoạch với Đầu tư.
14. làm chủ về tổ chức triển khai bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo luật pháp của điều khoản và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức triển khai đào tạo, tu dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ so với cán bộ, công chức, viên chức công ty nước nằm trong quyền quản lý của Sở và cải tiến và phát triển nguồn lực lượng lao động ngành chiến lược và đầu tư chi tiêu ở địa phương.
15. Quản lý tài chính, gia sản được giao với thực hiện túi tiền được phân bổ theo nguyên tắc của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
16. thực hiện những nhiệm vụ khác do chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.QUYỀN HẠN1. Sở bao gồm tư bí quyết pháp nhân, được áp dụng con vệt riêng, được dự toán ngân sách đầu tư để chuyển động và được mở tài khoản tại Kho bạc tình nhà nước.
2. Được phát hành các văn bản hướng dẫn và chất vấn các chuyển động về nghành nghề dịch vụ kế hoạch và chi tiêu thuộc phạm vi cai quản của Sở theo giải pháp của pháp luật, của bộ Kế hoạch cùng Đầu bốn và Ủy ban dân chúng tỉnh.
3. Quyết định thẩm quyền vào việc tiến hành các cơ chế chính sách so với cán bộ, công chức trực thuộc quyền theo sự phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh với theo quy định ở trong phòng nước về công tác làm việc cán bộ.
*
Manage Permissions
|
*
Version History
*
*

nambaongu.com.vnĐường dây nóng mừng đón phản ánh con kiến nghị: (0274) 1022Ghi rõ nguồn www.nambaongu.com.vn khi thiết kế lại thông tin từ những nguồn này