Sáng nay mèo bé thức dậyNhìn ra bên ngoài trời mây bayÀ ơi, mong hát lênÀ ơi, hát lênLíu lo theo bè đảng chim trước nhàMèo nhỏ nằm nghe hương thơm tràÀ ơi, mong muốn hát lênÀ ơi, hát lênEm ơi, hãy sinh sống như loài mèoNhởn nhơ, thơ ngây mà mong ước mãiNgoài cơ là cả một thế giới mớiHãy có theo, với theo mơ mộng vào đờiSáng nay mèo con thức dậyNhìn ra bên ngoài trời mây bayÀ ơi, ý muốn hát lênÀ ơi, hát lênEm ơi, hãy sinh sống như loại mèoNhởn nhơ, ngây thơ mà mong ước mãiNgoài kia là cả một thế giới mớiHãy có theo, với theo ảo tưởng vào đờiSáng nay quan sát ra hiên vàngMèo nhỏ đang ngồi vệ sinh nắngÀ ơi, mong mỏi hát lênÀ ơi, hát lênÀ ơi, ý muốn hát lênÀ ơi, hát lên.


Bạn đang xem: Sáng Nay Mèo Con Thức Dậy

Sáng ni mèo con thức dậyNhìn ra phía bên ngoài trời mây bayÀ ơi, ước ao hát lênÀ ơi, hát lênLíu lo theo bè lũ chim trước nhàMèo con nằm nghe hương tràÀ ơi, mong muốn hát lênÀ ơi, hát lênEm ơi, hãy sinh sống như loại mèoNhởn nhơ, thơ ngây mà ao ước mãiNgoài kia là cả một thế giới mớiHãy với theo, có theo mơ mộng vào đờiSáng ni mèo con thức dậyNhìn ra bên ngoài trời mây bayÀ ơi, mong hát lênÀ ơi, hát lênEm ơi, hãy sinh sống như chủng loại mèoNhởn nhơ, ngây thơ mà ao ước mãiNgoài tê là cả một quả đât mớiHãy có theo, sở hữu theo mộng mơ vào đờiSáng nay chú ý ra hiên vàngMèo con đang ngồi vệ sinh nắngÀ ơi, ao ước hát lênÀ ơi, hát lênÀ ơi, mong muốn hát lênÀ ơi, hát lên.


*bèo Dạt Mây Trôi

Anh Khang ft Tạ Quang chiến hạ

*
1.212.395


http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20120119/gEuzqHnHcj0unP6lcKW958e75d1284f90.jpg

6 bình Dạt Mây Trôi

Anh Khang ft Tạ Quang thắng

*
512.880


http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20120119/gEuzqHnHcj0unP6lcKW958e75d1284f90.jpg

Xem thêm: Người Bị Rối Loạn Tuần Hoàn Não Uống Thuốc Gì Cho Nhanh Khỏi?

http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20120119/B7u0hxzfOZIjqbeqDC9h5954f2cd340a1.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20120119/9eCVOU5tt0Yvn5CdhWK4624a697380986.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20120119/R0erEQ10Qb2R813SosW16347c682ae2eb.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20120119/B7u0hxzfOZIjqbeqDC9h5954f2cd340a1.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20120119/1KOoWZyrtRf89AJjdUs158f70d8d89f45.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20210115/ivVQ5Oid46wMOzX0tf0u6000fee07032e.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20120119/R0erEQ10Qb2R813SosW16347c682ae2eb.jpg