SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
trang bị lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
chất hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử vẻ vang SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
tiếng Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học tập SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học tập SÁCH GIÁO KHOA
*
Sách bài bác tập chất hóa học 11 cải thiện

Giải bài tập Sách bài tập chất hóa học 11 nâng cấp - lời giải bài tập Sách bài xích tập hóa học 11 nâng cao - Tổng vừa lòng lời giải cho những bài tập trong Sách bài bác tập chất hóa học 11 nâng cao


CHƯƠNG 1.

Bạn đang xem: Sách bài tập hóa học 11 nâng cao

SỰ ĐIỆN LI bài xích 1: Sự điện li bài bác 2: Phân loại những chất năng lượng điện li bài bác 3: Axit, bazơ và muối bài xích 4: Sự điện li của nước. PH. Chất thông tư axit - bazơ bài 5: Luyện tập: axit, bazơ với muối bài xích 6: bội nghịch ứng dàn xếp ion trong dung dịch các chất điện li bài bác 7: Luyện tập: bội phản ứng trao đổi ion vào dung dịch những chất điện li CHƯƠNG 2: NHÓM NITƠ bài 9: khái quát về đội nitơ bài bác 10: Nitơ bài xích 11: Amoniac cùng muối amoni bài xích 12: Axit nitric cùng muối nitrat bài xích 13: Luyện tập: tính chất của nitơ cùng hợp hóa học của nitơ bài xích 14: Photpho bài xích 15: Axit photphoric với muối photphat bài bác 16: Phân bón hóa học bài 17: Luyện tập: tính chất của photpho và các hợp chất của photpho CHƯƠNG 3: NHÓM CACBON bài bác 19: khái quát về đội cacbon bài xích 20: Cacbon bài xích 21: Hợp hóa học của cacbon bài xích 22: Silic cùng hợp hóa học của silic bài 23: Công nghiệp silicat bài 24: Luyện tập: đặc điểm của cacbon, silic với hợp chất của chúng CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ bài xích 25: chất hóa học hữu cơ với hợp chất hữu cơ bài bác 26: Phân loại và hotline tên thương hiệu hợp hóa học hữu cơ bài 27: so với nguyên tố bài bác 28: công thức phân tử hợp chất hữu cơ bài xích 29: Luyện tập: chất hữu cơ, công thức phân tử bài xích 30: kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ bài 31: phản nghịch ứng cơ học bài xích 32: Luyện tập: cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO bài xích 33. Ankan: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp bài 34. Ankan : cấu tạo phân tử và tính chất vật lí bài bác 35. An kan : tính chất hóa học, điều chế và áp dụng bài bác 36. Xicloankan bài 37. Rèn luyện : Ankan cùng xicloankan CHƯƠNG 6 : HIĐROCACBON KHÔNG NO bài xích 39. Anken : Danh pháp, kết cấu và đồng phân bài xích 40. Anken : Tính chất, pha trộn và áp dụng bài 41. Ankađien bài 43. Ankin bài bác 42. Quan niệm về tecpen bài 44.

Xem thêm: Phòng Hỗ Trợ Sinh Viên Đại Học Hoa Sen, Đại Học Hoa Sen

Luyên tập: Hiđrocacbon không no CHƯƠNG 7 : HIĐROCACBON THƠM NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN bài bác 46 : Benzen cùng ankylbenzen bài xích 47. Stiren với naphtalen bài xích 48. Mối cung cấp hiđrocacbon thiên nhiên bài bác 49. Luyện tập : đối chiếu đặc điểm cấu tạo và đặc thù của hiđrocacbon no cùng không no CHƯƠNG 8 : DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL-PHENOL bài 51. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon bài 52. Luyện tập : Dẫn xuất halogen bài 53. Ancol : Cấu tạo, danh pháp và đặc điểm vật lí bài xích 54. Ancol : tính chất hóa học, vận dụng và điều chế bài xích 55. Phenol bài xích 56. Rèn luyện : Ancol, phenol CHƯƠNG 9 : ANDEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC bài bác 58. Anđehit và xeton bài 59. Luyện tập : Anđehit với xeton bài 60. Axit cacboxylic : cấu trúc, danh pháp và đặc điểm vật lí bài xích 61. Axit cacboxylic : tính chất hóa học, điều chế và áp dụng bài bác 62. Luyện tập : Axit cacboxylic