Khi doanh nghiệp muốn hủy, rút hồ sơ đăng ký marketing qua mạng. Doanh nghiệp chuẩn bị "GIẤY ĐỀ NGHỊDừng tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp"(Phụ lục II-25 -(Ban hành đương nhiên Thông bốn số 01/2021/TT-BKHĐTngày 16 mon 03 năm 2021 của bộ trưởng cỗ Kế hoạch và Đầu tư) nộp đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã nộp hồ sơ. Hồ sơ gồm những gì, ghi mẫu thế nào, nộp trực tiếp xuất xắc nộp Online, quý khách tham khảo hướng dẫn của chúng tôi trong bài viết này.

Bạn đang xem: Rút hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng

*

Rút làm hồ sơ đăng ký sale qua mạng 2021

Các bước rút, hủy hồ sơ đăng ký marketing qua mạng

Bước 1:

Chuẩn bị và điền đầy đủ nội dung theo mẫu Phụ lục II-25 (Ban hành tất nhiên Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của cục trưởng cỗ Kế hoạch với Đầu tư) – Số bản: 01 bản.

Lưu ý phải ghi đủ thông tin số biên nhận, ngày biên nhận (của lần nộp hồ sơ gần nhất)

(Nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện trước pháp luật thì bổ sung thêm Giấy ủy quyền)

- Tải mẫu Hủy|Rút làm hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng (Phụ lục II-25) tại đây: >>Download

- coi hướng dẫn cách ghi hồ sơ ở phần sau của bài viết này

Bước 2:

Doanh nghiệp cần coi mình thuộc trường hợp nào vào các trường hợp dưới đây để chuẩn bị hồ sơ và nộp văn bản đề nghị rút hồ sơ cho đúng với nhu cầu và quy định:

+ Nộp Online qua mạng.

Nộp văn bản rút, hủy làm hồ sơ đăng ký sale qua mạng trong các trường hợp thỏa mãn 2 điều kiện sau đây.

- Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hay chũm đổi nộp dung đăng ký của doanh nghiệp được nộp qua mạng.

- Hồ sơ chưa đúng yêu cầu, không hợp lệ và phòng đăng ký sale đang ra văn bản hướng dẫn và yêu thương cầu bổ sung hồ sơ.

Xem thêm: Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương (Ciem), Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương

+ Nộp trực tiếp tại phòng đăng ký gớm doanh.

Văn bản rút, hủy hồ sơ phải nộp trực tiếp tại phòng đăng ký sale trong các trường hợp sau đây.

- Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hay cố đổi nộp dung đăng ký của doanh nghiệp đang nộp tại phòng đăng ký sale (Nộp online hoặc nộp trực tiếp) đã được cơ sở đăng ký sale tiếp nhận và đã trong quá trình xử lý và chưa ra kết quả, vào lúc đó doanh nghiệp thay đổi ý định (có thể không thống nhất giữa các thành viên, các cổ đông, hoặc phát hiện có sự nhầm lẫn vào việc soạn thảo hồ sơ…..). Đối với trường hợp này, doanh nghiệp phải tiến hành chuẩn bị công văn rút, hủy hồ sơ sớm (Tối đa là 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ) vì thời hạn xử lý hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tứ là 3 ngày làm việc, nếu sở đã ra kết quả rồi thì việc rút hồ sơ ko được chấp nhận.

- Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hay nắm đổi nộp dung đăng ký của doanh nghiệp đã nộp TRỰC TIẾP (Nộp hồ sơ gốc, bản cứng) tại phòng đăng ký sale và hiện hồ sơ chưa hợp lệ vẫn nhận được văn bản hướng dẫn và yêu thương cầu bổ sung hồ sơ của sở kế hoạch, nay doanh nghiệp muốn rút lại hồ sơ vì không vắt đổi nữa hoặc chuyển thanh lịch nộp online thì doanh nghiệp với công văn rút hồ sơ đến nộp trực tiếp tại sở kế hoạch và đầu tư.

Bước 3:

Sau lúc tiếp nhận hồ sơ Hủy rút hồ sơ đăng ký sale qua mạng (GIẤY ĐỀ NGHỊ Dừng triển khai thủ tục đk doanh nghiệp) phòng đăng ký marketing sẽ tiến hành coi xét đề nghị và dừng xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, gửi xác nhận thông qua email đã đăng ký và doanh nghiệp có thể nhận lại bộ hồ sơ đã nộp (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) và có thể tiến hành nộp các hồ sơ cố kỉnh đổi khác nếu có nhu cầu.