ĐẠO TRÀNG NIỆM PHẬT CHÙA HOẰNG PHÁP THÔNG BÁOV/v kế hoạch tổ chức khóa tu cùng các ngày lễ lớn năm 2015

—oOo—

TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY 

o Lần 01: Ngày 22 – 03 – 2015 (nhằm 03 – 02 Ất Mùi)

Lần 02: Ngày 19 – 04 – năm ngoái (nhằm 01 – 03 Ất Mùi)

Lần 03: Ngày 24 – 05 – 2015 (nhằm 07 – 04 Ất Mùi)

Lần 04: Ngày 21 – 06 – 2015 (nhằm 06 – 05 Ất Mùi)

Lần 05: Ngày 19 – 07 – năm ngoái (nhằm 04 – 06 Ất Mùi)

Lần 06: Ngày 16 – 08 – 2015 (nhằm 03 – 07 Ất Mùi)

Lần 07: Ngày 13 – 09 – năm ngoái (nhằm 01 – 08 Ất Mùi)

Lần 08: Ngày 18 – 10 – 2015 (nhằm 06 – 09 Ất Mùi)

Lần 09: Ngày 15 – 11 – 2015 (nhằm 04 – 10 Ất Mùi)

Lần 10: Ngày 13 – 12 – 2015 (nhằm 03 – 11 Ất Mùi)

Lần 11: Ngày 10 – 01 – 2016 (nhằm 01 – 12 Ất Mùi)

KHOÁ TU SINH VIÊN HƯỚNG VỀ PHẬT PHÁP

o Lần 01: Ngày 05 – 04 – 2015 (nhằm 17 – 02 Ất Mùi)

Lần 02: Ngày 07 – 06 – 2015 (nhằm 21 – 04 Ất Mùi)  o Lần 03: Ngày 02 – 08 – 2015 (nhằm 18 – 06 Ất Mùi) o Lần 04: Ngày 11 – 10 – 2015 (nhằm 29 – 08 Ất Mùi) o Lần 05: Ngày 06 – 12 – 2015 (nhằm 25 – 10 Ất Mùi)

Lần 06: Ngày 17 – 01 – 2016 (nhằm 08 – 12 Ất Mùi)

KHÓA TU PHẬT THẤT

Khóa 79: tự 10 – 05 đến 17 – 05 – 2015 (nhằm 22 – 03 đến 29 – 03 Ất Mùi)

Khóa 80: tự 01 – 09 đến 08 – 09 – 2015 (nhằm 19 – 07 đến 26 – 07 Ất Mùi) o Khóa 81: từ bỏ 21 – 12 đến 28 – 12 – 2015 (nhằm 11 – 11 đến 18 – 11 Ất Mùi)

Thời gian: 07 ngày đêm.

Bạn đang xem: Lịch Khóa Tu 2015 Chùa Hoằng Pháp

Đối tượng tham dự: toàn bộ Phật tử tại gia đều rất có thể tham dự. (Yêu cầu phải có đầy đủ sức khoẻ, không biến thành bệnh truyền nhiễm, huyết áp cao, tai trở nên mạch máu não, bệnh đau thắt ngực).

Thể lệ đăng ký: Đăng ký kết trước một ngày của khóa tu. Ghi rõ họ tên, pháp danh, tuổi, địa chỉ

Yêu cầu: Phải gồm giấy CMND photo để đk ( CMND phải gồm số đt của người thân trong gia đình để tiện thể cho bài toán liên lạc)

Phải bao gồm áo tràng lam và áo xống lam.

KHÓA TU MÙA HÈ (KHÓA XI)

Từ 07 – 07 đến 14 – 07 – 2015 (nhằm 22 – 05 đến 29 – 05 Ất Mùi)

Thời gian tu học: 7 ngày đêm.

Đối tượng tham dự: học sinh, sinh viên từ 18 đến 25 tuổi.

Yêu cầu: Phải gồm giấy CMND (nếu ko BTC sẽ không nhận) để đk tạm trú.

Mặc xống áo lam (không bắt buộc theo phong cách mẫu duy nhất định) và áo tràng lam trong cả khóa tu.

Thể lệ đăng ký: dìm hồ sơ và đk tại văn phòng công sở chùa.

Số lượng: 3.000 người.

LỄ QUY Y TAM BẢO

Lần 01: Ngày 29 – 03 – 2015 (nhằm 10 – 02 Ất Mùi)

Lần 02: Ngày 26 – 07 – 2015 (nhằm 11 – 06 Ất Mùi)

Lần 03: Ngày 22 – 11 – 2015 (nhằm 11 – 10 Ất Mùi)

Thể lệ đăng ký: Giấy CMND photo hoặc khai sinh.

Xem thêm: Tiền Trung Quốc Đổi Ra Tiền Việt Nam, 1 Nhân Dân Tệ Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam

Đăng ký kết trước 7h sáng của ngày tổ chức triển khai lễ Quy y.

Ghi họ tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ. 

CÁC NGÀY LỄ LỚN vào NĂM

 o Ngày 15 – 01 Ất Mùi (nhằm 05 – 03 – 2015): Lễ cầu an lành đầu năm.

 o Ngày 15 – 04 Ất Mùi (nhằm 01 – 06 – 2015): Lễ Phật Đản.

 o Ngày 15 – 07 Ất Mùi (nhằm 28 – 08 – 2015): Lễ Vu Lan.

 o Ngày 16 – 10 Ất Mùi (nhằm 27 – 11 – 2015): Lễ Giỗ Tổ.

 o Ngày 17 – 11 Ất Mùi (nhằm 27 – 12 – 2015): Lễ Vía Phật A Di Đà.

Chùa Hoằng Pháp, làng Tân Hiệp, thị trấn Hóc Môn, TP. Hồ nước Chí Minh.

ĐT: (08). 37130002 – 37134307.

Email: hopthu
chuahoangphap.com.vn

LỊCH KHÓA TUCHÙA HOẰNG PHÁP CAMBODIA

KHÓA TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY

Lần 1: Ngày 29 – 03-2015 (nhằm ngày 10-02 năm Ất Mùi)

Lần 2: Ngày 26 – 04-2015 (nhằm ngày 08-03 năm Ất Mùi)

Lần 3: Ngày 28 – 05-2015 (nhằm ngày 11-04 năm Ất Mùi)

Lần 4: Ngày 28 – 06-2015 (nhằm ngày 13-05năm Ất Mùi

Lần 5: Ngày 26 – 07-2015 (nhằm ngày 11-06 năm Ất Mùi

Lần 6: Ngày 23 – 08-2015 (nhằm ngày 10-07 năm Ất Mùi

Lần 7: Ngày 20 – 09-2015 (nhằm ngày 08-08 năm Ất Mùi

Lần 8: Ngày 25 – 10-2015 (nhằm ngày 13-09 năm Ất Mùi

Lần 9: Ngày 22 – 11-2015 (nhằm ngày 11-10 năm Ất Mùi

Lần 10: Ngày 20- 12-2015 (nhằm ngày 10-11 năm Ất Mùi

CÁC NGÀY LỄ LỚN vào NĂM

 o Ngày 31 – 05 – 2015 (nhằm 14 – 04 – Ất Mùi): Lễ Phật Đản – Lễ Quy Y Tam Bảo.

 o Ngày 30 – 08 – 2015 (nhằm 17 – 07 – Ất Mùi): Lễ Vu Lan Báo Hiếu – Lễ Quy Y Tam Bảo.

 o Ngày 17 – 01 – 2016 (nhằm 08 – 12 – Ất Mùi): Lễ Phật Thành Đạo – Lễ Quy Y Tam Bảo

THÔNG BÁO: Chùa Hoằng Pháp không tổ chức vận động quyên góp bất cứ hình thức nào. Nếu Phật tử phát trọng tâm cúng dường xây dựng hoan hỷ liên hệ địa chỉ:

Chùa Hoằng Pháp Quốc lộ 21- Ấp 1, Xã Svay Rolum, Huyện Sa Ang, Tỉnh KanDal