Khi xưa với mọi người trong nhà bước vào tay, mộng uyên ương ta mơ đời hạnh phúc.Nào đâu em vui với cơn say, tín đồ vội quên bao tháng năm êm đềm.Người đi em vui cơn say, như thế nào đâu tốt quanh em đầy gian dối.Người ơi mơ chi lắm xa xôi, để bây giờ đau yêu thương với đọa đầy.

Bạn đang xem: Phai Chang Em Dang Hanh Phuc

Sống bên bạn em gồm vui gì không?Sống bên tín đồ em có hạnh phúc không?Hay chỉ là mọi dối lừa nhoáng qua rồi em bùi ngùi trong cay đắng.

Đã quên rồi rất nhiều tháng ngày cầu mơ, bước bên bạn mới thấy đời đắng cay.Nay trở lại mơ cầu cùng sánh song như rất lâu rồi đâu còn gì khác em ơi.

Xem thêm: Tác Giả Bài Hát Thanh Niên Làm Theo Lời Bác, Thanh Niên Làm Theo Lời Bác Tác Giả Là Ai


Khi xưa cùng mọi người trong nhà bước trong tay, mộng uyên ương ta mơ đời hạnh phúc.Nào đâu em vui với cơn say, tín đồ vội quên bao mon năm êm đềm.Người đi em vui cơn say, nào đâu hay quanh em đầy gian dối.Người ơi mơ đưa ra lắm xa xôi, để giờ đây đau yêu mến với đọa đầy.

Sống bên người em tất cả vui gì không?Sống bên fan em có hạnh phúc không?Hay chỉ là những dối lừa loáng qua rồi em ngậm ngùi trong cay đắng.

Đã quên rồi hầu như tháng ngày cầu mơ, cách bên người mới thấy đời đắng cay.Nay trở lại mơ cầu cùng sánh đôi như ngày xưa đâu còn gì em ơi.


*Em Yêu fan Mới

Dương Hiếu Nghĩa

*
1.473.520


http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20120119/3dw15sM091WxqsXGiJfq5900498443e4a.jpg

hạnh phúc Gần

Dương Hiếu Nghĩa

*
803.690


http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20120119/3dw15sM091WxqsXGiJfq5900498443e4a.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20221012/bsxkHDWX8uCTbQ78kzkU63465df6d38f9.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20120119/B7u0hxzfOZIjqbeqDC9h5954f2cd340a1.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20120119/B7u0hxzfOZIjqbeqDC9h5954f2cd340a1.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20120119/f4dc4faba680d6af181edc50f2a2ba73acf3eb6e.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20120119/jcGdxu6PRHAxaC9FF66h59576e75e33d1.jpg
http://musicmd1fr.nambaongu.com.vn.net/bucket-image-nambaongu.com.vn/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg