Bài 1: Tính diện tính miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó có chu vi là 3dm 2cm.

Bạn đang xem: 140 đề thi toán lớp 3 năm 2021

Đáp án:

Đồi: 3dm 2cm = 32cm

Cạnh miếng bìa hình vuông vắn là: 32 : 4 = 8 (cm) 

Diện tích miếng bìa là: 8 x 8 = 16 (cm2)

Bài 2: Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15m vải vóc thì may được 5 bộ xống áo cùng một cỡ. Hỏi tất cả 350m vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo với cùng kích cỡ đó với còn quá mấy m vải?

Đáp án:

1 bộ áo xống cần số mét vải là: 15 : 5 = 3 (m)

350m may được: 350 : 3 = 116 bộ và quá 2m

Bài 3: Túi trước tiên đựng 18kg gạo, cấp 3 lần túi trang bị hai. Hỏi nên lấy làm việc túi vật dụng hai bao nhiêu kg gạo đổ quý phái túi thứ hai để số gạo ở hai túi bởi nhau?

Đáp án:

Túi sản phẩm hai đựng số gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Cả hai túi đựng số gạo là: 18 + 6 = 24 (túi)

Để số gạo 2 túi bằng nhau thì mỗi túi gồm số gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Số gạo phải kéo ra ở túi đầu tiên là: 18 – 12 = 6 (kg)

Bài 4: Trong hình vẽ tất cả ……góc vuông và……góc ko vuông?

*

Đáp án: 2 góc vuông, 4 góc ko vuông

Bài 5: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 16cm, BC = 20cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB với BC. Cạnh AD gấp đôi hiệu của AB cùng BC.

Đáp án:

Cạnh CD là: (16 + 20) : 2 = 18 (cm)

Cạnh AD là: (20 – 16) x 2 = 8 (cm)

Chu vi tứ giác ABCD là: 16 + trăng tròn + 18 + 8 = 62 (cm)

Bài 6: Lớp 3A có 40 học sinh được tạo thành 4 tổ, từng tổ lại chia phần đa thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm gồm bao nhiêu học sinh?

Đáp án:

Mỗi tổ có số học sinh là: 40 : 4 = 10 (hs)

Mỗi nhóm có số học viên là: 10 : 2 = 5 (hs)

Bài 7: Khoanh tròn giải đáp đúng

a.Số liền sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C. 39768

D.39769

Đáp án: B. 39760

b.Tìm số tròn nghìn trung tâm số 9068 với 11982 là:

A.10000 cùng 12000

B. 10000 cùng 11000

C. 11000 với 9000

D. 12000 và 11000

Đáp án: B. 10000 và 11000

c. (98725 – 87561) x 3 = …..

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

Đáp án: C. 33492

d. 12356 + 62154 : 9 = …..

Xem thêm: Tổng Hợp 10+ Cách Làm Thế Nào Để Máy Tính Chạy Nhanh Hơn, Mẹo Để Máy Tính Chạy Nhanh Hơn

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

Đáp án: C. 19262

e. 3km 12m =…..

A. 312

B. 3012

C. 36

D.15

Đáp án: B. 3012

f. 4 giờ đồng hồ 9 phút = ….. Phút

A. 249 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Đáp án: A. 249 phút

Bài 8: một đội nhóm thuỷ lợi đào được 132m mương trong 6 ngày. Hỏi đội đó đào được bao nhiêu m mương trong 7 ngày?

Đáp án:

1 ngày team thuỷ lợi đào được số mét mương là: 132 : 6 = 22 (m)

7 ngày nhóm thuỷ lợi đào được số mét mương là: 22 x 7 = 154 (m)

Bài 9: Tìm x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

Đáp án:

a/ X = 8945 b/ 2495 c/ 112113

Bài 10: Mẹ mang 100000 đồng đi chợ, chị em mua cho Mai một đôi giày hết 36500 đồng và sở hữu một áo phông hết 26500 đồng. Số tiền còn sót lại mẹ dùng để làm mua thức ăn. Hỏi chị em đã dùng từng nào tiền để mua thức ăn?

Đáp án:

Số chi phí mẹ dùng để mua giày và áo là: 36500 + 26500 = 63000 (đồng)

Số tiền bà bầu dùng đề tải thức nạp năng lượng là: 100000 – 63000 = 37000 (đồng)

Bài 11: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước công dụng đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Đáp án: C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

Bài 12: Tích của số lớn nhất có 4 chữ số với số nhỏ nhắn nhất có 2 chữ số là:

A. 99990 

B. 89991

C. 9999

D. 8

Đáp án: A. 99990

Bài 13: Có 45kg bộ mì đựng hầu hết trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng gần như trong mấy bao như thế?

Đáp án:

Mỗi bao đựng số klg bột là: 45 : 9 = 5 (kg)

75kg đựng được số bao là: 75 : 5 = 15 (bao)

Bài 14: Tìm số x biết “thương của 62680 và x” thì bởi 8

A. X = 7835

B. X = 7845

C. X = 7836

D. X = 7735

Đáp án: A. X = 7835

Bài 15: 

1. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm là 4m 30cm cùng chiều rộng lớn là 80cm?

2Tính diện tích s của một mảnh bìa hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm là 8dm cùng chiều rộng lớn là 9cm?

Đáp án:

a/ Đổi 4m 30cm = 430cm

Chu vi hình chữ nhật là: (430 + 80) : 2 = 255 (cm)

b/ Đổi 8dm = 80cm

Diện tích miếng bìa là: 80 x 9 = 720 (cm2)

Bài 16: Một trại nuôi gài bao gồm 792 nhỏ gà nhốt mọi vào 9 ngăn chuồng. Bạn ta cung cấp đi số bé gà thông qua số gà nhốt vào 2 ngăn chuồng. Hỏi fan ta đã buôn bán đi bao nhiêu con gà?

Đáp án:

Mỗi ngăn chuồng nhốt số con kê là: 792 : 9 = 88 (con)

Số con kê đã chào bán là: 88 x 2 = 176 (con)

Bài 17: Tính quý hiếm biểu thức:

1. 124 x (24 – 4 x 6)

2. 50 + 50 x 2

3. 500 – 500 : 2

Đáp án:

1. 124 x (24 – 4 x 6) = 124 x (24 – 24) = 124 x 0 = 0

2. 50 + 50 x 2 = 50 x (1 + 2) = 50 x 3 = 150

3. 500 – 500 : 2 = 500 – 250 = 250

Bài 18: Tìm X:

1. 126 x X = 126

2. X : 9 = 2 (dư 4)

3. X x 6 = 3048 : 2

Đáp án:

1. X = 1

2. X = 9 x 2 + 4 = 22

3. X = 254

Bài 19: Một cửa hàng có 132kg đường, đã buôn bán ¼ số kg con đường đó và 9kg. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu kg đường?

Đáp án:

Số đường shop đã buôn bán là: 132 : 4 + 9 = 42 (kg)

Cửa hàng còn sót lại số đường là: 132 – 42 = 90 (kg)

Bài 20: Tính diện tính của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó gồm chu vi là 3dm 6cm?

Đáp án:

Đổi 3cm 6cm = 36cm

Cạnh miếng bìa là: 36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích miếng bìa là: 9 x 9 = 81 (cm)

Bài 21: có 8 bao gạo đựng tất cả 448kg gạo. Hỏi gồm 5 bao gạo như vậy nặng bao nhiêu kg?

Đáp án: 

Mỗi bao đựng số gạo là: 448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là: 56 x 5 = 280 (kg)

Bài 22: Một siêu thị có 6 thùng nước mắm hệt nhau chưa tổng cộng 54 lít. Siêu thị đã bán hết 36 lít. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.

Đáp án:

Mỗi thùng không số nước mắm là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa mặt hàng đã bán hết số thùng nước mắm là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Cửa hàng còn lại số thùng nước mắm là: 6 – 4 = 2 (thùng)

Bài 23: lúc đầu có 5 té tải chở tổng số 210 bao con đường vào kho, kế tiếp có thêm 3 xe pháo nửa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao con đường được chở vào kho? (Biết các xe sở hữu chở số bao đường bằng nhau)

Đáp án:

Mỗi xe chở số bao đường là: 210 : 5 = 45 (bao)

3 xe cộ chở được số bao là: 3 x 45 = 135 (bao)

Số bao đường được chở vào kho là: 210 + 135 = 345 (bao)

Bài 24: Hùng có 56 nghìn đồng cài đặt được 8 quyển truyện, Dũng có thấp hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng download được bao nhiêu quyển truyện tranh?

Đáp án:

1 quyển truyện có mức giá là: 56: 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng có số tiền là: 56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Dũng cài đặt được số quyển chuyện tranh là: 35: 7 = 5 (quyển)

Đáp án: 5 quyển truyện tranh

Bài 25: tất cả một tổ học sinh tham gia trồng rừng, fan ta giao cứ 5 học viên thì trồng 25 cây, nhưng thực tế mỗi học viên lại trồng nhiều hơn thế nhiệm vụ được giao 2 cây phải tổng số cây xanh được là 238 cây. Hỏi tổ học sinh đó gồm bao nhiêu em?

Đáp án:

Theo trọng trách mỗi em trông số lượng km là:

25 : 5 = 5 (cây)

Thực tế từng em trồng số lượng kilomet là:

5 + 2 = 7 (cây)

Tổ học viên đó có số em là:

238 : 7 = 34 (em)

Đáp số: 34 em

Bài 26: Hai thùng tất cả 58 lít dầu, nếu chế tạo thùng nhất 5 lít thì thùng trước tiên có số dầu hèn thùng vật dụng hai 2 lần. Hỏi từng thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

Nếu cấp dưỡng thùng nhất 5 lít thì toàn bô dầu gồm trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (lít)

Coi số dầu vào thùng trước tiên lúc sau là một trong những phần số dầu thùng sản phẩm công nghệ hai là 2 phần.

Tổng số phần cân nhau là: 1+ 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng máy hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (lít)

Số dầu sống thùng đầu tiên là: 58 – 42 = 16 (lít)

Bài 27: Để sẵn sàng cho một hội nghìn tín đồ ta kê 9 hàng ghế đủ chỗ cho 81 người ngồi. Trên thực tế có đến 108 tín đồ đến dự họp. Hỏi bắt buộc kê thêm mấy sản phẩm ghế nữa mới đủ chỗ?

Đáp án:

Mỗi sản phẩm ghế có số vị trí là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số sản phẩm ghế cần kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 28: 7 bao xi-măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như thế có trọng lượng xi măng là từng nào kilogam?

Đáp án:

Đổi 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng có cân nặng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như thế chưa trọng lượng xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 29: Một vườn cửa cây nạp năng lượng quả bao gồm 5 sản phẩm cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và tất cả 9 mặt hàng cây táo, mỗi hàng 18 cây. Hỏi sân vườn cây nạp năng lượng quả kia có tất cả bao nhiêu cây?

Đáp án:

Số cây hồng xiêm trong sân vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo bị cắn dở là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn uống quả có tất cả số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 30: Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày thiết bị hai bán tốt gấp 3 lần ngày máy nhất. Cả nhì ngày bán được số gạo là bao nhiêu?