Nếu bạn đang mất gốc giờ đồng hồ Anh và không biết ban đầu từ đâu thì ở nội dung bài viết này, nambaongu.com.vn English vẫn giúp các bạn “xóa mù” giờ đồng hồ Anh với suốt thời gian 10 ngày tự học tập ngữ pháp. Kiến thức sẽ được giới thiệu từ mức cơ bản đến nâng cao để bạn cũng có thể dễ nắm bắt và áp dụng.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh cho người mất gốc

*

Trong phần 1 của bài xích viết, hãy cùng khám phá 2 công ty điểm ngữ pháp nền tảng: 12 thì của đụng từ với Câu bị động:

NGÀY 1: 12 THÌ CỦA ĐỘNG TỪ CƠ BẢN - 12 VERB TENSES

1. HIỆN TẠI ĐƠN - PRESENT SIMPLE

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + V + O

Câu che định: S+ Do/Does + not + V(inf) +O

Câu hỏi:  Do/Does + S + V(inf) + O ?

Cách dùng:

nói về một sự thật hiển nhiên, một chân lý.

Ex: The sun rises in the East và sets in the West.

miêu tả 1 thói quen , một hành vi thường xảy ra ở hiện tại tại. 

Ex: He often gets up early every morning.

diễn đạt 1 hành vi diễn ra dài lâu

Ex: She lives in the city centre.

Để nói lên kỹ năng của một người 

Ex: Trang plays the piano very well.

nói đến một thời hạn biểu, chương trình, định kỳ trình…trong sau này

Ex: The last train leaves at 4:45

Dấu hiệu dìm biết:

Trong câu thường có những tự sau: Every, always, often, usually, rarely, generally, frequently, seldom, sometimes, never, once a week, twice a week,...

2. HIỆN TẠI TIẾP DIỄN - PRESENT CONTINUOUS

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + am/ is/ are + V-ing + O

Câu đậy định: S + am/ is/ are + not + V-ing + O

Câu hỏi: Am/ is/ are+S + V-ing + O ?

Cách dùng:

biểu đạt 1 hành vi đang ra mắt ở thời điểm nói

Ex: They are doing their assignment now.

diễn đạt 1 hành vi xảy ra xung quanh thời khắc nói

Ex: We are revising for the final exams.

dùng làm đề nghị, cảnh báo, bổn phận

Ex: Be quiet! The baby is sleeping.

miêu tả hành đụng được lên kế hoạch thực hiện trong tương lai gần

Ex: I am having a farewell các buổi party next week.

diễn tả 1 hành động nhất thời, cần sử dụng với today, this week, this month, these days.

Ex: What is your daughter doing these days?

miêu tả sự ko hài lòng, phàn nàn về việc gì đó khi vào câu có “always”

Ex: She is always coming late.

Dấu hiệu thừa nhận biết:

Các trạng từ chỉ thời gian: now, right now, at the moment, at present, for the present time, for the time being, today, this week,...

Các cụm từ mệnh lệnh: Look!, Listen!, Be quiet!, Keep silent!,...

Lưu ý: 

Không dùng thì hiện tại tại tiếp nối với những động trường đoản cú chỉ tri giác, thừa nhận thức  như : khổng lồ be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like , want , glance, think, smell, love, hate… 

Ex: He wants khổng lồ go for a cinema at the moment.

3. HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + have/ has + PII + O

Câu phủ định: S + have/ has + NOT + PII + O

Câu hỏi: Have/ has + S + PII + O ?

Cách dùng:

nói đến một hành vi xảy ra trong vượt khứ, kéo dài đến hiện tại tại, có thể xảy ra sau đây

Ex: My friend has lived in London since 2012.

Nói về hành động xảy ra trong quá khứ nhưng mà không khẳng định được thời gian, và tập trung vào công dụng

Ex: I have seen this film.

diễn tả hành cồn vừa mới xảy ra, kèm theo trạng từ “just”

Ex: She has just finished her work.

mô tả hành động xẩy ra trong vượt khứ, hiệu quả còn lưu lại đến lúc này

Ex: He has washed his car. It looks clean.

nói đến trải nghiệm cuộc sống

Ex: I have never visited this palace. 

Dấu hiệu dìm biết:

Trong câu thông thường có những từ sau: Already, (not) yet, just, ever, never, since, for, recently, before, lately, so far, until now,...

4. HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + have/ has + been + V-ing + O

Câu đậy định: S + haven’t/ hasn’t + been + V-ing

Câu hỏi: Have/ Has + S + been + V-ing ?

Cách dùng:

miêu tả hành động diễn ra liên tục từ vượt khứ đến lúc này và tiếp diễn trong sau này

Ex: I have been working for more than 8 hours.

Dấu hiệu dấn biết:

Trong câu thông thường có những trường đoản cú sau: all day/week, for, since, so far, up till now, up lớn now, up to present, recently, almost every day this week, in recent years,...

5. QUÁ KHƯ ĐƠN - SIMPLE PAST

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + V-ed / PII + O

Câu che định: S + did + not + V(inf) + O

Câu hỏi: Did + S + V(inf) + O ?

Cách dùng:

mô tả 1 hành vi đã xảy ra và hoàn toàn trong vượt khứ

Ex: Minh started his job a month ago.

diễn tả 1 thói quen, một lặp đi tái diễn trong thừa khứ

Ex: My father often got up at 5 o’clock when he was young.

diễn đạt 1 hành động lâu hơn ở quá khứ (không còn ra mắt ở hiện tại)

Ex: We worked for that company for 5 years.

nhắc lại một chuỗi hành vi xảy ra thường xuyên trong quá khứ

Ex: Last night, she stayed at home, watched a movie và chatted with her boyfriend.

Dấu hiệu dấn biết:

Trong câu thường sẽ có những từ bỏ sau: yesterday, ago, last night/week/month/year, in the past, in 2009,...

6. QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + was/were + V-ing + O

Câu tủ định: S + was/were + not + V-ing + O

Câu hỏi: Was/were + S + V-ing + O ?

Cách dùng:

biểu đạt 1 hành vi đang diễn ra tại 1 thời điểm trong thừa khứ

Ex: This time last week, I was watching a film on TV.

biểu đạt 1 hành vi đang ra mắt trong thừa khứ thì có một hành đụng khác xen vào

Ex: When we were playing football, it started khổng lồ rain..

mô tả 2 hay những hành động ra mắt song song trong vượt khứ

Ex: While he was sleeping, the children were playing noisily.

diễn tả hành động ra mắt tạm thời sinh hoạt quá khứ

Ex: I was doing my research those days.

mô tả điều bực bản thân trong quá khứ

Ex: He was always coming late.

Dấu hiệu nhấn biết:

Trong câu thường có những từ sau: while, at that time, at the very moment, at 8 o’clock this morning, at this time (last week), all day/week/month, those days,...

7. QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH - PAST PERFECT

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + had + PII + O

Câu bao phủ định: S + had + not + PII + O

Câu hỏi: Had + S + PII + O ?

Cách dùng:

mô tả 1 hành vi xảy ra với hoàn tất trước một thời điểm sinh sống quá khứ

Ex: By the end of last week, they had completed their project.

biểu đạt 1 hành động xảy ra cùng hoàn tất trước 1 hành vi khác trong thừa khứ. 

Ex: Before I went khổng lồ school, I had had breakfast.

Dấu hiệu thừa nhận biết:

Trong câu thông thường có những tự sau: already, ever, never, after, before, as soon as, by the time, up to lớn then, when,...

8. QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PAST PERFECT CONTINUOUS

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + had + been + V-ing + O

Câu bao phủ định: S + had + not + been + V-ing

Câu hỏi: Had + S + been + V-ing ?

Cách dùng:

nhấn mạnh tính liên tiếp của một hành động cho tới khi một hành động khác xảy ra trong quá khứ

Ex: When she arrived, I had been waiting for three hours.

Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu thông thường có những từ bỏ sau: until then, by the time, for, since, when, prior lớn that time,...

9. TƯƠNG LAI ĐƠN - SIMPLE FUTURE

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + shall/will + V + O

Câu lấp định: S + shall/will + not + V + O

Câu hỏi: Shall/will+S + V + O ?

Cách dùng:

mô tả 1 hành vi sẽ xảy ra sau đây

Ex: We will buy a oto next week.

biểu đạt 1 ra quyết định được chỉ dẫn ngay tại thời gian nói

Ex: It’s cold. I will shut the window.

Xem thêm: ❤ Thư Viện Bài Giảng Giáo Án Điện Tử Môn Khoa Học Lớp 4 Môn Khoa Học Cả Năm

Dự đoán, miêu tả 1 chủ ý về 1 việc sẽ xảy ra về sau (không có căn cứ)

Ex: It will probably rain this afternoon. 

Đưa ra lời hứa, đề nghị, yêu ước

Ex Will you help me with my work?: 

Dấu hiệu dìm biết:

Trong câu thường có những từ bỏ sau: next month/week/…, in 3 days, tomorrow, soon, in the future, tonight,...

10. TƯƠNG LAI GẦN - NEAR FUTURE

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + am/ is/ are + going + to V

Câu lấp định: S + am/is/are + not + going + lớn V

Câu hỏi: Is/ Are/ Am + S + going + lớn V ?

Cách dùng:

miêu tả 1 hành động diễn ra ở tương lai dựa trên thực tế, có địa thế căn cứ ở lúc này

Ex: Look at the dark clouds in the sky. It is going to rain.

miêu tả dự định nghỉ ngơi tương lai (đã được ra quyết định hoặc có kế hoạch từ trước)

Ex: I have saved enough money. I am going to lớn buy a house.

Dấu hiệu dìm biết:

Trong câu thông thường sẽ có những từ bỏ sau: next month/week/.., tomorrow, in 3 days, soon, in the future, tonight,...

11. TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN - FUTURE CONTINUOUS

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + shall/will + be + V-ing + O

Câu che định: S + shall/will + not + be + V-ing

Câu hỏi: Shall/Will + S + be + V-ing ?

Cách dùng:

miêu tả 1 hành vi đang xảy ra tại một thời điểm trong tương lai

Ex: At 10 AM tomorrow, I will be doing my final kiểm tra on economics.

biểu đạt 1 hành động có kế hoạch diễn ra vào thời điểm ví dụ trong sau này

Ex: She will be having a class at 9.30 on Sunday morning. 

diễn đạt 2 tuyệt nhiều hành vi sẽ xảy ra đồng thời sau đây

Ex: This time tomorrow, I will be going to Hanoi and you will be sitting for the test. 

Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu thường có những tự sau: in the future, this time next week/month/year/.., at + giờ cụ thể + thời hạn ở sau này (at 9 am tomorrow),...

12. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH - FUTURE PERFECT

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + shall/will + have + PII

Câu đậy định: S + shall/will + not + have + PII

Câu hỏi: Shall/Will + S + have + PII ?

Cách dùng:

miêu tả 1 hành vi sẽ hoàn tất trước 1 thời điểm sau này

Ex: By the kết thúc of next week, I will have completed my first book. 

miêu tả 1 hành động sẽ hoàn toàn trước 1 hành động khác vào tương lai 

Ex: Before you come back, she will have written this letter.

Dấu hiệu dấn biết:

Trong câu thường có những trường đoản cú sau: by the time, by then, by the kết thúc of, prior to the time, before, after, when,...

NGÀY 2: CÂU BỊ ĐỘNG

Câu bị động được dùng trong số những trường đúng theo nào? khi không cần nhắc tới tác nhân gây hành động (do trường hợp đã quá cụ thể hoặc không quan trọng)

Ex: The road has been repaired.

lúc ta đo đắn hoặc quên người thực hiện hành vi

Ex: The money was stolen.

Khi chúng ta quan trung khu đến bạn dạng thân hành vi hơn là người thực hiện hành động. 

Ex: This book was published in Vietnam. 

Cách chuyển câu chủ động sang bị động:

S + V + O => S + BE + PII + (BY…)

Ex: They will finish this work tomorrow.

=> This work will be finished (by them) tomorrow.

Cấu trúc câu bị động ở những thì: Hiện trên đơn: 

S + am/is/are + PII

Ex: I do my work with care => My work is done with care.

Hiện trên tiếp diễn: 

S + am/is/are + being + PII

Ex: Trang is making a cake => A cake is being made by Trang.

Hiện tại hoàn thành: 

S + have/has + been + PII

Ex: They have finished the test => The demo has been finished (by them).

Quá khứ đơn: 

S + was/were + PII

Ex: The man bought a new car => A new oto was bought by the man.

Quá khứ tiếp diễn: 

S + was/were + being + PII

Ex: She was marking the papers => The papers were being marked by her.

Quá khứ trả thành: 

S + had been + PII

Ex: We had repaired the car => The car had been repaired by us.

Tương lai đơn: 

S + will/shall + be + PII

Ex: David will clean the floor => The floor will be cleaned by David.

Tương lai gần: 

S + am/is/are + going lớn be + PII

Ex: They are going lớn rent a house => A house is going to be rented.

Tương lai trả thành: 

S + will/shall + have been + PII

Ex: He will have done the cleaning => The cleaning will have been done.

Các kết cấu bị động đặc biệt: S + modal verb + be + PII

Dùng nhằm chỉ hành động xảy ra trong vượt khứ, lúc này và tương lai.

Ex: I must do this homework => This homework must be done.

S + modal verb + have been + PII

Dùng nhằm chỉ những hành động cần cần làm hoặc đáng lẽ phải xẩy ra trong quá khứ hoặc những hành vi được suy đoán chắc hẳn rằng đã xẩy ra trong quá khứ.

Ex: We should have read this book => This book should have been read.

Thể dựa vào bảo: S + have/get + something + PII

Dùng khi miêu tả 1 hành vi mà chúng ta không trường đoản cú làm nhưng để tín đồ khác làm.

Ex: I had my house redecorated last year.

Với rượu cồn từ: need/ want/ require/ deserve

S + need/ want/ require/ deserve + V-ing => S + need/… + khổng lồ be + PII

Ex: My shoes need polishing => My shoes need to lớn be polished.

The floor wants cleaning => The floor wants lớn be cleaned.

 These vases require careful handling => These vases requires khổng lồ be carefully handled.

The article deserves reading => The article deserves khổng lồ be read.

Cấu trúc: It’s your duty to lớn V => You are supposed khổng lồ V

Ex: It’s your duty to lock all the doors => You are supposed to lock all the doors.

Câu mệnh lệnh: V + O + (Adv) => Let + O + be + PII

Ex: Write your name on this sheet of paper

=> Let your name be written on this sheet of paper.

Cấu trúc: S + want/ like/ expect… + sb + to lớn V=> S + want/ like/ expect… + sth + lớn be + PII

=> The teacher wants our lessons to lớn be prepared carefully.Ex: The teacher wants us to lớn prepare our lessons carefully.

Cấu trúc: S + begin/ start/ continue… + khổng lồ V => S + begin/ start/ continue… + to lớn be + PII

=> Clothes began lớn be sold at Christmas.Ex: They began to sell clothes at Christmas.

Với động từ “let/make” 

S + let/make + O + V => S + be allowed/ permitted/ made + khổng lồ V

Ex: They don’t let reporters enter this room.

=> Reporters aren’t allowed khổng lồ enter this room.

My teacher made me vì chưng a lot of homework.

=> I was made to bởi vì a lot of homework by my teacher.

nambaongu.com.vn mong rằng bài viết này để giúp đỡ bạn nắm được cách áp dụng 12 thì trong tiếng Anh một cách bao gồm hệ thống. Hãy ôn luyện thật các để cố kỉnh chắc kiến thức các bạn nhé. Hẹn gặp gỡ lại các bạn trong phần sau!

Bạn gồm thể xem những phần tiếp theo của trong suốt lộ trình 10 ngày học tập ngữ pháp tại đây:

Phần 2: Lộ Trình Học Ngữ pháp Ngày 3 - 4 - 5 - 6

Phần 3: Lộ Trình Học Ngữ pháp Ngày 7 - 8

Phần 4: Lộ Trình Học Ngữ pháp Ngày 9 - 10

-----------------------------------------

Tìm gọi thêm những khóa học tập tại GLN / nambaongu.com.vn English - hệ thống Trung tiếng Anh với Luyện Thi IELTS uy tín tốt nhất tại Hà Nội và hcm :

Hệ Thống Trung tâm Anh Ngữ GLN / nambaongu.com.vn:

Hà Nội: (024) 6652 6525 TP. HCM: (028) 7301 5555 nambaongu.com.vn: Số 4, ngõ 54 Nguyễn Thị Định, hà thành nambaongu.com.vn: Số 27 è Đại Nghĩa, hà nội thủ đô nambaongu.com.vn: biệt thự hạng sang B8, ngõ 128 Thụy Khuê, hà nội thủ đô nambaongu.com.vn: Số 7, con đường số 2, Cư Xá Đô Thành, Q.3, tp.hcm nambaongu.com.vn: Số 2, tầng 1, tòa C2, vinhomes riverside Central Park, Q. Bình Thạnh, tp hcm GLN: Tầng 1 và 12, Tòa nhà Handico Phạm Hùng, Mễ Trì, từ Liêm, tp hà nội GLN: Tầng 1 & 8, Tòa bên Coalimex 33 Tràng Thi, trả Kiếm, tp. Hà nội