Trên cố giới này còn có một các loại tình yêu xinh tươi là lưỡng tình tương duyệt, vai trung phong linh tương thông.

“Tôi theo xua em lâu như vậy, em có cân nhắc gì?”Hứa Hủ cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập thình thịch vào lồng ngực, tuy nhiên…logic của anh ấy không đúng.“Anh theo đuổi em bao giờ?”Quý Bạch nhướng đôi mắt đen lặng lẽ âm thầm nhìn cô...Mỗi buổi sớm tôi hầu hết tập luyện cùng em, tôi đích thân dạy dỗ em bắn sung, khiến đội hình sự điện thoại tư vấn em là chị dâu…không nên theo xua đuổi em cho nên gì?”…Cô thở hắt ra một tương đối dài, để ổn định nhịp tim trở lại.“Anh không buộc phải theo đuổi em nữa.”Quý Bạch trọn vẹn không ngờ cô nói câu đó. Lòng anh chùng xuống: “Ý em là gì?”Hứa Hủ quan sát vào đôi mắt anh: “Em cũng thích anh, do vậy anh không bắt buộc theo đuổi.”


- Choose -Nếu ốc sên tất cả tình yêu- nếu như ốc sên tất cả tình yêu thương - chương 01- trường hợp ốc sên bao gồm tình yêu - chương 02- ví như ốc sên tất cả tình yêu - chương 03- nếu như ốc sên gồm tình yêu - chương 04-05- trường hợp ốc sên tất cả tình yêu - chương 06- ví như ốc sên có tình yêu - chương 07- nếu ốc sên tất cả tình yêu - chương 08- giả dụ ốc sên có tình yêu thương - chương 09- trường hợp ốc sên bao gồm tình yêu thương - chương 10- ví như ốc sên bao gồm tình yêu - chương 11- nếu ốc sên có tình yêu - chương 12- ví như ốc sên có tình yêu thương - chương 13- ví như ốc sên tất cả tình yêu thương - chương 14- ví như ốc sên có tình yêu - chương 15- nếu như ốc sên có tình yêu thương - chương 16- nếu như ốc sên tất cả tình yêu thương - chương 17- nếu như ốc sên có tình yêu - chương 18- ví như ốc sên có tình yêu - chương 19- ví như ốc sên gồm tình yêu thương - chương 20- ví như ốc sên tất cả tình yêu thương - chương 21- giả dụ ốc sên gồm tình yêu thương - chương 22- giả dụ ốc sên có tình yêu thương - chương 23- giả dụ ốc sên tất cả tình yêu thương - chương 24- giả dụ ốc sên bao gồm tình yêu thương - chương 25- giả dụ ốc sên gồm tình yêu - chương 26- giả dụ ốc sên bao gồm tình yêu - chương 27- nếu ốc sên tất cả tình yêu thương - chương 28- ví như ốc sên gồm tình yêu - chương 29- giả dụ ốc sên tất cả tình yêu - chương 30a- trường hợp ốc sên bao gồm tình yêu - chương 30b- nếu ốc sên bao gồm tình yêu thương - chương 31- trường hợp ốc sên có tình yêu thương - chương 32- nếu ốc sên có tình yêu - chương 33- nếu như ốc sên tất cả tình yêu thương - chương 34- nếu ốc sên có tình yêu - chương 35- giả dụ ốc sên gồm tình yêu - chương 36- nếu ốc sên có tình yêu - chương 37- nếu như ốc sên tất cả tình yêu thương - chương 38- trường hợp ốc sên gồm tình yêu - chương 39- nếu như ốc sên bao gồm tình yêu - chương 40- ví như ốc sên tất cả tình yêu thương - chương 41- nếu như ốc sên bao gồm tình yêu thương - chương 42- giả dụ ốc sên gồm tình yêu - chương 43- trường hợp ốc sên có tình yêu thương - chương 44- nếu ốc sên gồm tình yêu - chương 45- ví như ốc sên có tình yêu thương - chương 46- nếu ốc sên bao gồm tình yêu - chương 47- trường hợp ốc sên tất cả tình yêu thương - chương 48- nếu ốc sên bao gồm tình yêu thương - chương 49- trường hợp ốc sên gồm tình yêu - chương 50- giả dụ ốc sên có tình yêu thương - chương 51- giả dụ ốc sên bao gồm tình yêu thương - chương 52- trường hợp ốc sên bao gồm tình yêu thương - chương 53- nếu ốc sên có tình yêu - chương 54- trường hợp ốc sên bao gồm tình yêu thương - chương 55- ví như ốc sên tất cả tình yêu thương - chương 56- nếu như ốc sên có tình yêu - chương 57- nếu như ốc sên bao gồm tình yêu - chương 58- trường hợp ốc sên tất cả tình yêu thương - chương 59- giả dụ ốc sên bao gồm tình yêu thương - chương 60- trường hợp ốc sên có tình yêu thương - chương 61-62- giả dụ ốc sên gồm tình yêu - chương 63- nếu ốc sên tất cả tình yêu - chương 64- nếu ốc sên gồm tình yêu - chương 65- trường hợp ốc sên có tình yêu thương - chương 66- nếu như ốc sên gồm tình yêu - chương 67 (phần 1)- nếu ốc sên gồm tình yêu thương - chương 67 (phần 2)- nếu ốc sên có tình yêu thương - ngoại truyện 1 (phần 1)- nếu như ốc sên có tình yêu - nước ngoài truyện 1 (phần 2)- ví như ốc sên gồm tình yêu - nước ngoài truyện 1 (phần 3)- trường hợp ốc sên tất cả tình yêu thương - nước ngoài truyện 2 (phần 1)- trường hợp ốc sên bao gồm tình yêu - ngoại truyện 2 (phần 2)- nếu như ốc sên bao gồm tình yêu thương - nước ngoài truyện 2 (phần 3)- giả dụ ốc sên bao gồm tình yêu thương - ngoại truyện 2 (phần 4) (Hết)

Tiếp nhận bạn dạng thảo