Một ngày như phần đông ngày, em trả lại đời tôi Một ngày như hầu như ngày, ta nhấn lời tình cuối Một ngày như hồ hết ngày, đời nhẹ như mây sương Một ngày như hầu như ngày, mang nặng hồn xờ xạc Một ngày như đa số ngày, nhớ mặt trời đầu môi Một ngày như số đông ngày, nhức nặng từng khẩu ca Một ngày như phần nhiều ngày, từng mạch đời trăn trối Một ngày như rất nhiều ngày, đi về một mình tôi phần đa sông trôi lặng lẽ Đám rong rêu xếp hàng số đông mặt mặt đường nằm câm phần đa mặt người bi quan tênh Sóng đong gửi linh hồn tất cả mưa quanh nơi nằm Mãi một đời về ko Trong chập chùng thác mối cung cấp Một ngày như các ngày, đi về 1 mình tôi Một ngày như số đông ngày, xung quanh đời mình thốt nhiên tối Một ngày như các ngày, giọng bi quan lên tiếp tục Một ngày như hầu hết ngày, xe chiến mã về ngủ say Một ngày như hầu như ngày, em trả lại đời tôi Một ngày như đông đảo ngày, xếp vòng tay oan trái Một ngày như phần đa ngày, từng chiều lên hấp hối Một ngày như đầy đủ ngày, nhẵn đổ một mình tôi...

Bạn đang xem: Một ngày như mọi ngày trịnh công sơn

bài xích hát trong album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 17 bài.
Thanh Lan (trước 75)

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 10 Tìm Bạn Bốn Phương Nước Ngoài 1/2022, Tìm Bạn Đời Người Nước Ngoài

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.