Trình độ chuẩn đối cùng với GV giảng dạy ANQP

Để được giảng dạy quốc phòng an ninh phải thỏa mãn nhu cầu một trong các điều kiện sau:

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 13/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH bỏ ra TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ ANNINH

Căn cứ biện pháp tổ chức chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật giáo dục quốc chống vàan ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Theo ý kiến đề nghị của bộ trưởng Bộ Quốcphòng,

Chính phủ ban hành Nghị định quy địnhchi huyết và phương án thi hành Luật giáo dục quốc phòngvà an ninh.

Bạn đang xem: Luật giáo dục quốc phòng và an ninh 2014

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thihành: Điều 17, Khoản 3 Điều 23, Khoản 3 Điều 24, Khoản 4 Điều29, Khoản 4 Điều 30 của Luật giáo dục và đào tạo quốc phòng và an ninh; xây dựng, phêduyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng cùng an ninh; thẩm quyền nguyên tắc mẫugiấy ghi nhận và làm chủ giấy bệnh nhận xong xuôi chương trình tu dưỡng kiếnthức quốc phòng cùng an ninh.

Điều 2. Thẩm quyềntriệu tập đối tượng bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng và an ninh

1. Đối tượng trong cơ quan, tổ chức củaNhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - buôn bản hội.

a) quản trị Hội đồng giáo dụcquốc chống và bình yên Trung ương đưa ra quyết định triệu tập đối tượng người tiêu dùng thuộc diện BộChính trị, Ban túng bấn thư cai quản lý, bạn được Thủ tướng chính phủ bổ nhiệm giữ chứcvụ, đại biểu chính phủ theo kế hoạch được Thủ tướng chính phủ phê duyệt;

Đối tượng hiện tượng tại Điểm này gọilà đối tượng 1;

b) chủ tịch Hội đồng giáo dục quốcphòng và bình an quân khu quyết định triệu tập đối tượng thuộc diện Ban Thườngvụ thức giấc ủy, thành ủy trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp cho tỉnh) cai quản lý, cánbộ lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ và tương tự thuộc cơ quan, tổ chức triển khai của Nhànước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội,doanh nghiệp công ty nước tất cả trụ sở trên địa phận quân khu, đại biểu Hội đồng nhândân cấp tỉnh theo chiến lược được bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt;

Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòngvà an toàn thành phố thành phố hà nội quyết định triệu tập đối tượng người tiêu dùng thuộc diện Ban Thườngvụ thành ủy quản lí lý, đại biểu Hội đồng nhân dân tp Hà Nội; cán bộ lãnh đạo,quản lý cung cấp cục, vụ và tương tự thuộc cơ quan, tổ chức trong phòng nước, tổchức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - thôn hội, doanh nghiệp nhà nướccó trụ sở trên địa bàn thành phố thủ đô theo kế hoạch được bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòngphê duyệt;

Đối tượng điều khoản tại đặc điểm đó gọilà đối tượng người tiêu dùng 2;

c) quản trị Hội đồng giáo dục đào tạo quốcphòng và bình an cấp tỉnh đưa ra quyết định triệu tập đối tượng người sử dụng thuộc diện Ban Thườngvụ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thức giấc (gọi phổ biến làcấp huyện) quản lý, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp cho huyện; cán bộ lãnh đạo, quảnlý cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức ở trong nhà nước, tổ chức triển khai chínhtrị, tổ chức chính trị - làng hội của tỉnh và của tw có trụ sở trên địabàn cung cấp tỉnh theo chiến lược được chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh phê duyệt;

Đối tượng phép tắc tại đặc điểm đó gọilà đối tượng người tiêu dùng 3;

d) quản trị Hội đồng giáo dục quốcphòng và bình an cấp thị xã quyết định tập trung cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên Đảng cộng sản vn trong cơ quan, tổ chức triển khai thuộc huyện,đại biểu Hội đồng quần chúng xã, phường, thị xã (gọi chunglà cấp cho xã) theo kế hoạch được quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho huyện phê duyệt;

đ) chủ tịch Hội đồng giáo dục quốcphòng và an ninh cấp xã quyết định tập trung cán bộ, công chức cấp cho xã, nhữngngười hoạt động không chăm trách ở cấp xã; trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn,phum, sóc, tổ dân phố (gọi chung là thôn); trưởng những đoànthể ngơi nghỉ thôn, đảng viên Đảng cùng sản vn không thuộc đốitượng lý lẽ tại những Điểm a, b, c với d Khoản này theo planer được chủ tịch Ủyban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

e) bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai củaNhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - buôn bản hội của Trung ương, tỉnh giấc cótrụ sở trên địa phận cấp thị xã quyết định tập trung cán bộ, công chức, viên chứcquản lý, đảng viên Đảng cộng sản việt nam thuộc quyềnkhông thuộc đối tượng người sử dụng quy định tại các Điểm a, b, c, d vàđ Khoản này theo chiến lược được quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

Đối tượng luật tại các Điểm d, đvà e Khoản này hotline là đối tượng người dùng 4;

g) bộ trưởng Bộ Quốc chống quy địnhthẩm quyền triệu tập bồi dưỡng kiến thức quốc chống và an toàn cho sĩ quan liêu cấptá, cấp úy, người làm chủ doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đảng viên Đảng cộng sảnViệt nam trong Quân đội nhân dân không thuộc đối tượng quy định tại những Điểm a,b cùng c Khoản này;

h) bộ trưởng liên nghành Bộ Công an quy định thẩmquyền tập trung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cùng an ninhcho sĩ quan cấp tá, cung cấp úy, người thống trị doanh nghiệp,đơn vị sự nghiệp, đảng viên Đảng cùng sản vn trong Công an nhân dân khôngthuộc đối tượng người sử dụng quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này.

2. Đối tượng trong doanh nghiệp lớn ngoàikhu vực bên nước, đơn vị chức năng sự nghiệp ngoài công lập

a) chủ tịch Hội đồng giáo dục quốcphòng và an ninh cấp tỉnh quyết định triệu tập người thống trị doanh nghiệp ngoàikhu vực bên nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chính sách tại Điểma Khoản 1 cùng Khoản 2 Điều 15 Luật giáo dục quốc phòng và bình yên (tươngđương đối tượng 3) theo kế hoạch được quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) quản trị Hội đồng giáo dục quốcphòng và bình an cấp huyện quyết định triệu tập người cai quản doanh nghiệpngoài quanh vùng nhà nước phép tắc tại những Điểm b, c Khoản 1 Điều15 Luật giáo dục quốc chống và bình yên (tương đương đối tượng người dùng 4) theo kế hoạchđược chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho huyện phê duyệt.

3. Đối tượng làcá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong xã hội dân cư

a) quản trị Hội đồng giáo dụcquốc phòng và bình an cấp tỉnh quyết định tập trung bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốcphòng và bình an cho member Hội đồng chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ươngGiáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sưcủa đạo Phật; member Ban hay vụ, nhà tịch những Ủy ban Hội đồng Giám mụcViệt Nam, Hồng y, Tổng giám mục, Giám mục, Giám mục phó, Giám mục phụ tá, Giámquản và tín đồ đứng đầu những dòng tu của đạo Công giáo; member Ban Trị sựTrung ương của những hội thánh Tin lành; member Hội đồng Chưởng quản, Hội đồngHội thánh, Ban thường trực Hội thánh, Phối sư với chức sắc tương tự trở lên củacác hội thánh Cao đài; thành viên Ban Trị sự tw Giáo hội Phật giáo HòaHảo; đều chức vụ, phẩm trơ tráo tương đương của những tổ chức tôn giáo khác; ngườiđứng đầu các trường huấn luyện những fan chuyên hoạt động tôn giáo không thuộc đốitượng lao lý tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này; các nhà hoạt động văn hóa, làng mạc hội,khoa học, thẩm mỹ trên địa phận theo planer được quản trị Ủy ban quần chúng cấptỉnh phê duyệt;

b) quản trị Hội đồng giáo dụcvà bình yên cấp huyện triệu tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an toàn cho chứcviệc tôn giáo, già làng, trưởng bọn họ tộc trên địa bàn theo kế hoạch được chủ tịchỦy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Điều 3. Cơ sở bồi dưỡng kiến thứcquốc phòng cùng an ninh

1. Học viện Quốc phòng tu dưỡng kiếnthức quốc chống và bình an cho đối tượng người tiêu dùng 1.

2. Học viện chuyên nghành Chính trị bồi dưỡngkiến thức quốc phòng và bình yên cho đối tượng người tiêu dùng 2 trực thuộc bộ, ngành trung ương trênđịa bàn thành phố Hà Nội; trường quân sự chiến lược quân khu vực bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốcphòng và an toàn cho đối tượng 2 trên địa phận quân khu; Trường quân sự chiến lược Bộ tứ lệnhThủ đô tp hà nội bồi dưỡng kiến thức quốc chống và an ninh cho đối tượng người sử dụng 2, đối tượng3 và tương đương của thành phố Hà Nội.

3. Trường quân sự chiến lược cấp thức giấc bồidưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống và bình yên cho đối tượng người tiêu dùng 3 và tương đương trên địabàn.

4. Trung tâm bồi dưỡng chính trịcấp thị trấn bồi dưỡng kiến thức quốc chống và an toàn cho đối tượng 4 trực thuộc cơquan, tổ chức của huyện và tương đương, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp cho xã, chứcviệc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc trên địa bàn theo chiến lược được nhà tịchỦy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Địa điểm bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng và an ninhcho đối tượng người tiêu dùng 4 của xóm theo kế hoạch được chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp huyệnphê duyệt.

Địa điểm bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng và an ninhcho đối tượng 4 trong cơ quan, tổ chức ở trong nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị - buôn bản hội có trụ sở trên địa phận xã theo kế hoạch được quản trị Ủy bannhân dân cung cấp huyện phê duyệt.

5. Trường thiết yếu trị cấp tỉnh bồidưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng người dùng quy định tại Điểm a Khoản 3Điều 2 Nghị định này.

6. Bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng pháp luật cơ sở bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống và an toàn cho sĩquan cấp cho tá, cấp cho úy, người làm chủ doanh nghiệp, đơn vị chức năng sự nghiệp, đảng viên ĐảngCộng sản nước ta trong Quân đội dân chúng không thuộc đối tượng người dùng quy định tạicác Điểm a, b với c Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

7. Bộ trưởng liên nghành Bộ Công an cách thức cơ sở bồi dưỡng kiến thức quốc chống và an toàn cho sĩ quan tiền cấptá, cấp cho úy, người làm chủ doanh nghiệp, đơn vị chức năng sự nghiệp, đảng viên Đảng cộng sảnViệt nam giới trong Công an nhân dân không thuộc đối tượng quy định tại những Điểm a,b với c Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

Điều 4. Chế tạo và phê chăm chút kếhoạch bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng với an ninh

1. Trình tự tạo ra và phê chuẩn y kếhoạch

a) hằng năm hoặc giai đoạn, cơ quanThường trực của Hội đồng giáo dục quốc chống và bình yên Trung ương nhà trì, phốihợp cùng với cơ quan công dụng của Ban tổ chức Trung ương, cỗ Nội vụ, cơ quan, tổ chức,địa phương liên quan, giúp bộ trưởng Bộ Quốc phòng sản xuất kế hoạch bồi dưỡngkiến thức quốc chống và bình an cho đối tượng người tiêu dùng 1 năm sau hoặc giai đoạn, trìnhThủ tướng chính phủ nước nhà phê duyệt trong tháng 7; lãnh đạo Học viện Quốc chống xây dựngkế hoạch bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống và an ninh từng khóa trình chủ tịch Hộiđồng giáo dục đào tạo quốc phòng và bình an Trung ương phê chăm chút và tổ chức triển khai thực hiện.

b) Hằng năm, cơ quan sở tại củaHội đồng giáo dục và đào tạo quốc phòng và an toàn quân khu công ty trì,phối hợp với cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan, giúp bốn lệnh quân khu xâydựng planer bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và bình an cho đối tượng người dùng 2 trên địabàn quân quần thể năm sau, trình bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng phê duyệt hồi tháng 6; chỉđạo trường quân sự chiến lược quân khu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng vàan ninh từng khóa trình chủ tịch Hội đồng giáo dục và đào tạo quốc phòng và an ninh quânkhu phê coi sóc và tổ chức thực hiện.

Hằng năm, cơ quan thường trực Hội đồnggiáo dục quốc phòng và an toàn thành phố thành phố hà nội chủ trì, phối hợp với cơ quanchức năng của bộ, ngành trung ương có trụ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội,giúp tư lệnh cỗ Tư lệnh Thủ đô hà nội thủ đô xây dựng chiến lược bồi dưỡng kỹ năng quốcphòng và an ninh cho đối tượng người tiêu dùng 2 ở trong bộ, ngành tw năm sau, trình Bộtrưởng bộ Quốc phòng phê duyệt trong tháng 6; phối hợp với Học viện thiết yếu trị xâydựng planer từng khóa trình trưởng phòng ban thường trực Hội đồng giáo dục quốcphòng và an ninh Trung ương phê trông nom và tổ chức thực hiện.

Hằng năm, cơ quan sở tại Hội đồnggiáo dục quốc chống và bình an thành phố hà nội chủ trì, phối hợp với cơ quanchức năng của Ban tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, cơ quan, tổ chức triển khai liên quan, giúpTư lệnh cỗ Tư lệnh Thủ đô tp hà nội xây dựng planer bồi dưỡng kiến thức quốcphòng và bình an đối tượng 2 của thành phố thủ đô hà nội năm sau, trình bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống phê duyệt trong tháng 6; lãnh đạo trường quân sự Bộ tứ lệnhThủ đô tp hà nội xây dựng kế hoạch bồi dưỡng từng khóa trình quản trị Hội đồnggiáo dục quốc chống và bình an thành phố tp hà nội phê coi xét và tổ chức triển khai thực hiện.

c) Hằng năm, cơ sở Thường trựcHội đồng giáo dục và đào tạo quốc chống và bình yên cấp tỉnh nhà trì, phối hợp với cơ quanchức năng của Ban tổ chức cấp ủy cùng cấp, Sở Nội vụ, cơ quan, tổ chức liênquan tạo ra kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốc chống và bình yên cho đối tượng3 và tương tự của tỉnh, đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 2 Nghị địnhnày và phối phù hợp với cơ quan, tổ chức trong phòng nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chứcchính trị - làng mạc hội của trung ương có trụ sở trên địa phận tỉnh chế tạo kế hoạchbồi dưỡng kiến thức quốc chống và an toàn cho đối tượng người tiêu dùng 3 thuộc Bộ, ngành Trungương năm sau, trình quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh phê duyệt vào thời điểm tháng 7; chỉđạo trường quân sự chiến lược địa phương, phối hợp với trường bao gồm trị cấp tỉnh xây dựngkế hoạch tu dưỡng từng khóa trình quản trị Hội đồng giáo dục quốc phòng với anninh cung cấp tỉnh phê chuyên chú và tổ chức thực hiện.

d) Hằng năm, phòng ban Thường trựcHội đồng giáo dục đào tạo quốc phòng và bình an cấp huyện công ty trì, phối hợp với Ban Tổchức cấp ủy cùng cấp, phòng Nội vụ, cơ quan, tổ chức liên quan tạo ra kế hoạchbồi dưỡng kiến thức quốc chống và an toàn cho đối tượng người dùng 4 và tương đương, chứcviệc tôn giáo, già làng, trưởng chúng ta tộc của huyện, đại biểu Hội đồng quần chúng. # cấpxã năm sau, trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt vào thời điểm tháng 7; phốihợp với trung tâm tu dưỡng chính trị cung cấp huyện phát hành kế hoạch từng khóatrình quản trị Hội đồng giáo dục và đào tạo quốc phòng và bình yên cấp thị trấn phê chăm chú và tổchức thực hiện.

Hằng năm, Hội đồng giáo dục quốcphòng và bình an cấp xã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng với anninh cho đối tượng 4 của thôn (trừ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã) năm sau,trình quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp huyện phê duyệt vào thời điểm tháng 7, thi công kế hoạchtừng khóa trình chủ tịch Hội đồng giáo dục đào tạo quốc chống và bình an cấp thị xã phêduyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Hằng năm, tín đồ đứng đầu cơ quan, tổchức trong phòng nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - làng hội của Trungương, của tỉnh bao gồm trụ sở trên địa phận huyện thành lập kế hoạch bồi dưỡng kiến thứcquốc phòng và bình yên cho đối tượng người sử dụng 4 ở trong quyền (trừ đại biểu Hội đồng nhândân cung cấp xã) năm sau, trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê phê chuẩn vàotháng 7; xây dừng kế hoạch từng khóa trình quản trị Hội đồng giáo dục quốcphòng và bình yên cấp thị trấn phê để mắt và tổ chức thực hiện.

đ) bộ trưởng Bộ Quốc chống quy địnhviệc tạo và phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng cùng an ninhcho sĩ quan cấp cho tá, cấp úy, người làm chủ doanh nghiệp, đơn vị chức năng sự nghiệp, đảngviên Đảng cộng sản vn trong Quân đội nhân dân không thuộc đối tượng người tiêu dùng quy địnhtại các Điểm a, b, c với d Khoản 1 Điều 2 Nghị định này;

e) bộ trưởng liên nghành Bộ Công an qui định việcxây dựng và phê duyệt chiến lược bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng và an ninh cho sĩquan cung cấp tá, cấp úy, người cai quản doanh nghiệp, đơn vị chức năng sự nghiệp, đảng viên ĐảngCộng sản vn trong Công an dân chúng không thuộc đối tượng người dùng quy định trên cácĐiểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

2. Ngôn từ kế hoạch gồm: Mục đích,yêu cầu, văn bản chương trình, thành phần, đối tượng người sử dụng bồi dưỡng, thời gian, địađiểm, điều kiện bảo đảm và tổ chức thực hiện.

Điều 5. Chủng loại giấychứng dấn và làm chủ giấy hội chứng nhận dứt chương trình tu dưỡng kiến thứcquốc phòng và an ninh

1. Bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống quy địnhmẫu giấy hội chứng nhận ngừng chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống vàan ninh mang đến các đối tượng người dùng trên phạm vi cả nước.

2. Thống trị giấy bệnh nhận

a) Giám đốc học viện chuyên nghành Quốc chống quyếtđịnh việc in, cấp, cấp cho lại, thu hồi, hủy vứt giấy triệu chứng nhận ngừng chươngtrình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1;

b) Giám đốc học viện Chính trị, hiệutrưởng trường quân sự quân khu ra quyết định việc in, cấp, cấp lại, thu hồi, bỏ bỏgiấy chứng nhận ngừng chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng cùng anninh cho đối tượng 2;

c) tứ lệnh cỗ Tư lệnh Thủ đô hà nội thủ đô bảođảm giấy chứng nhận xong chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng vàan ninh cho đối tượng 2, 3, 4, người cai quản doanh nghiệpngoài quanh vùng nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp không tính công lập, cá thể tiêu biểu, ngườicó đáng tin tưởng trong cộng đồng dân cư của thành phố Hà Nội; Hiệu trưởng ngôi trường quânsự cỗ Tư lệnh Thủ đô hà nội quyết định câu hỏi cấp, cấp lại, thu hồi, hủy vứt giấychứng nhận xong xuôi chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng cùng an ninhcho đối tượng người dùng 2 của tp Hà Nội;

d) bốn lệnh bộ Tư lệnh thành phố HồChí Minh, chỉ huy trưởng Bộ chỉ đạo quân sự cấp tỉnh đảm bảo an toàn giấy bệnh nhậnhoàn thành lịch trình bồi dưỡng kỹ năng quốc chống và bình yên cho đối tượng3, 4, người quản lý doanh nghiệp ngoài khoanh vùng nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp ngoàicông lập, cá nhân tiêu biểu, người dân có uy tín trong xã hội dân cư trên địabàn;

đ) người đứng đầucơ sở bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống và bình yên quy định tại các Khoản 3, 4, 5Điều 3 Nghị định này ra quyết định việc cấp, cấp lại, thu hồi, hủy quăng quật giấy chứngnhận dứt chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc chống và bình yên cho cácđối tượng theo thẩm quyền;

e) tín đồ đứng đầucơ quan, tổ chức trong phòng nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hộiquyết định bài toán cấp, cung cấp lại, thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận xong xuôi chươngtrình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng và bình an cho đối tượng người sử dụng 4 tại xã cùng cơquan tổ chức.

3. Điều kiện cấp, cấp cho lại, hủy bỏ,thu hồi giấy triệu chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòngvà bình an thực hiện tại theo chế độ của điều khoản về văn bằng, chứng chỉ.

Điều 6. Trình độchuẩn giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh; thời gian, lộ trìnhhoàn thành

1. Giáo viên bắt buộc có 1 trong các cáctrình độ chuẩn sau đây:

a) Có bởi cử nhân giáo dục quốcphòng với an ninh;

b) bao gồm bằng xuất sắc nghiệp đh chuyênngành không giống và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục và đào tạo quốc phòng với anninh;

c) tất cả văn bằng 2về siêng ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên giáo dục đào tạo quốc phòng với an ninh.

2. Giảng viên đề nghị có một trong cáctrình độ chuẩn chỉnh sau đây:

a) Có bằng cử nhân giáo dục quốcphòng và an ninh trở lên;

b) Cán cỗ quân đội, công an có bằng tốtnghiệp đại học trở lên;

c) gồm bằng tốt nghiệp đại học trở lênchuyên ngành không giống và chứng chỉ đào tạo và giảng dạy giáo viên, giảng viên giáo dục và đào tạo quốcphòng và bình yên và chứng chỉ bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm.

3. Thời gian, lộ trình trả thành

Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất chủ trì, phốihợp với cỗ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức triển khai liên quan tiền xây dựng, điều chỉnh đề ánđào sản xuất giáo viên, giảng viên giáo dục đào tạo quốc chống và an toàn bảo đảm:

a) Đến hết năm năm 2016 có trên 70%, hếtnăm 2020 gồm trên 90% giáo viên giáo dục đào tạo quốc phòng và bình yên được huấn luyện và giảng dạy đạttrình độ chuẩn;

b) Đến không còn năm2016 gồm trên 50%, hết năm 2020 gồm trên70% giảng viên giáo dục quốc phòng và an toàn được giảng dạy đạt trình độ chuẩn.

Điều 7. Điều kiệnđể cơ sở giáo dục đào tạo đại học, ngôi trường của lực lượng vũ trang quần chúng được đào tạogiáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh

Cơ sở giáo dục và đào tạo đại học, ngôi trường của lựclượng trang bị nhân dân gồm đủ những điều kiện sau đây thì được Bộ giáo dục và đào tạo và Đàotạo chu đáo mở ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên, giảng viên giáo dục và đào tạo quốc phòng cùng an ninh:

1. Bao gồm đội ngũ giảng viên cơ hữu đảmnhận đào tạo tối thiểu 70% trọng lượng của lịch trình đào tạo, trong những số đó cóít duy nhất 01 giảng viên có chuyên môn tiến sĩ với 03 giảng viên có chuyên môn thạc sĩđúng ngành đăng ký.

2. Có chương trình huấn luyện và giảng dạy giáo viên,giảng viên giáo dục quốc chống và an toàn do Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ban hành.

3. Có mặt bằng, kết cấu hạ tầng, giảngđường, thao trường, bãi tập, phòng học chăm dùng, các đại lý vật chất bảo vệ giảngdạy, học tập tập, rèn luyện, sinh hoạt tập trung theo nếp sốngquân sự mang lại sinh viên.

4. Tất cả thư viện, chống tra cứu vớt thôngtin, có phần mềm và những trang thiết bị giao hàng cho câu hỏi mượn, tra cứu vớt tài liệu;có đủ nguồn tin tức tư liệu: sách, giáo trình, bài bác giảng của các học phần/mônhọc, những tài liệu liên quan, gồm tạp chí vào và xung quanh nước đáp ứng yêu cầu đàotạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng với an ninh.

5. Có đơn vị quảnlý siêng trách thỏa mãn nhu cầu yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt cồn đào tạotrình độ đại học giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

Điều 8. Nguồnkinh giá thành cho giáo dục quốc phòng với an ninh

1. Túi tiền trung ương đảm bảo an toàn nội dung chi cho giáo dục và đào tạo quốc chống và bình yên của các Bộ,ngành.

2. Ngân sách chi tiêu địa phương đảm bảo nộidung chi cho giáo dục đào tạo quốc chống và bình yên của địa phương.

Xem thêm: Chồng Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ Tịch Quốc Hội Là Ai, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân

3. Kinh phí đầu tư của doanh nghiệp, solo vịsự nghiệp chi cho giáo dục và đào tạo quốc phòng và an ninh.

4. Các khoản đầu tư, tài trợ của tổchức, cá thể và các khoản thu hòa hợp pháp khác bỏ ra cho giáo dục quốc phòng cùng anninh theo chế độ của pháp luật.

Điều 9. Văn bản chi của bộ Quốcphòng

1. Tạo ra văn bản quy phi pháp luật,chương trình, kế hoạch, đề án, văn phiên bản chỉ đạo, trả lời về giáo dục và đào tạo quốc chống và bình an theo thẩm quyền; biên soạn, in giáotrình, tài liệu; giấy bệnh nhận ngừng chương trình bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốcphòng và an ninh.

2. Bảo đảm an toàn bồi dưỡng kiến thức quốcphòng và an ninh cho đối tượng người dùng 1, đối tượng người dùng 2, sĩ quan cấp cho tá, cấp cho úy, người quảnlý doanh nghiệp, đơn vị chức năng sự nghiệp, đảng viên trong Quân đội nhân dân.

3. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, bảođảm chế độ, quyền lợi cho giáo viên, giảng viên; chế độ,quyền lợi cho báo cáo viên giáo dục quốc chống và an toàn thuộc quyền theo phương tiện củapháp luật.

4. Bảo đảm an toàn vũ khí, vật liệu nổ quân dụng,trang bị kỹ thuật, thiết bị dạy học quân dụng siêng dùng phục vụ dạy với họcmôn giáo dục quốc chống và bình an cho những cơ sở giáo dục trên phạm vi cả nước;bảo đảm phương tiện, vật hóa học về giáo dục đào tạo quốc phòng và bình yên cho cơ quan,đơn vị, đơn vị trường quân nhóm được giao nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh;bảo đảm bộ đồ dùng chung cho sinh viên học hành tại các trung trung ương giáo dụcquốc phòng với an ninh.

5. Bảo đảm an toàn hoạt hễ của Hội đồng, cơquan thường trực Hội đồng giáo dục quốc chống và bình yên Trung ương, quân khu, cơ quan, đơn vị thuộc quyền được giao trọng trách giáodục quốc phòng với an ninh.

6. Quy hoạch, xây dựng, nâng cấptrung tâm giáo dục quốc chống và an toàn thuộc đơn vị trường quân đội, cửa hàng bồidưỡng kỹ năng và kiến thức quốc chống và bình yên cho đối tượng người sử dụng 1, đối tượng người sử dụng 2, đối tượng 3.

7. Phân tích khoa học, hợp tác và ký kết quốctế, học tập ở quốc tế về nghành nghề dịch vụ giáo dục quốc phòng cùng an ninh.

8. Chuyển động công tác đảng, công tácchính trị, tuyên truyền, phổ cập về giáo dục quốc phòng và an ninh; kiểm tra,thanh tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, xử lý khiếu nại, tố cáo, xử lývi bất hợp pháp luật về giáo dục đào tạo quốc chống và an ninh theo thẩm quyền.

9. Những khoản bỏ ra khác cho giáo dục quốcphòng và an toàn theo chế độ của pháp luật.

Điều 10. Nộidung bỏ ra của địa phương

1. Tạo văn bản quy phạm pháp luật,chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản chỉ đạo, giải đáp về giáo dục và đào tạo quốcphòng với an ninh; in giấy triệu chứng nhận dứt chương trình tu dưỡng kiến thứcquốc chống và an toàn theo thẩm quyền.

2. Bồi dưỡng, tập huấn, bảo vệ chế độ,quyền lợi mang đến tuyên truyền viên, giáo viên, giảng viên; chế độ, quyền lợi và nghĩa vụ chobáo cáo viên giáo dục quốc chống và an toàn thuộc quyền theo luật của phápluật.

3. Tiến hành giáo dục quốc phòng vàan ninh trong các trường từ trung học phổ quát đến đại học của địa phương; bồidưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống và an ninh cho các đối tượngthuộc thẩm quyền tập trung của chủ tịch Hội đồng giáo dục và đào tạo quốc phòng cùng an ninhcấp tỉnh, cung cấp huyện, cấp cho xã; tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và anninh mang đến nhân dân địa phương.

4. Bảo đảm phương tiện, đồ chất,giáo trình, tài liệu giáo dục đào tạo quốc phòng và an ninh cho các cơ quan, đơn vị, cơsở giáo dục và đào tạo của địa phương.

5. đảm bảo hoạt rượu cồn của Hội đồnggiáo dục quốc phòng cùng an ninh, cơ quan sở tại Hội đồng giáo dục đào tạo quốcphòng và an toàn cấp tỉnh, cung cấp huyện; Hội đồng giáo dục và đào tạo quốc phòng và an ninh cấpxã.

6. Quy hoạch, xây dựng, nâng cấp côngtrình ship hàng trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng, phổ cập kiếnthức quốc chống và bình an của địa phương.

7. Kiểm tra,thanh tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lývi phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và bình an theo thẩm quyền.

8. Các khoản đưa ra khác cho giáo dục và đào tạo quốcphòng và an ninh theo dụng cụ của pháp luật.

Điều 11. Nộidung bỏ ra của cơ quan ở trong nhà nước

1. Kiến thiết văn phiên bản quy phi pháp luật,chương trình, kế hoạch, đề án, văn phiên bản chỉ đạo, gợi ý về giáo dục và đào tạo quốc phòng và bình an theo thẩm quyền.

2. Triển khai giáo dục, bồi dưỡng,tuyên truyền, phổ cập kiến thức quốc chống và bình yên theo chính sách của phápluật.

3. Bảo đảm an toàn phương tiện, đồ vật chất,sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu về giáo dục đào tạo quốc chống và an toàn cho cơquan, 1-1 vị, cơ sở giáo dục thuộc quyền.

4. Xây dựng, tăng cấp công trình phụcvụ trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng, phổ cập kiến thức quốc phòng và bình yên thuộccơ quan trong phòng nước quản lý.

5. Kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổngkết, khen thưởng, xử lý khiếu nại, tố cáo, xử trí viphạm quy định về giáo dục đào tạo quốc chống và bình an theo thẩm quyền.

6. Những khoản bỏ ra khác cho giáo dục quốcphòng và an toàn theo vẻ ngoài của pháp luật.

Điều 12. Nộidung bỏ ra của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - xóm hội

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, vănbản chỉ đạo, chỉ dẫn về giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩmquyền.

2. Triển khai giáo dục, bồi dưỡng,tuyên truyền, thịnh hành kiến thức quốc phòng và an toàn theo giải pháp của phápluật.

3. đảm bảo an toàn phương tiện, đồ gia dụng chất,sách giáo khoa, giáo trình, tư liệu về giáo dục đào tạo quốc phòng và an ninh cho cơquan, đối chọi vị, cơ sở giáo dục thuộc quyền.

4. Xây dựng, upgrade cơ sở giáo dục,bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng và an toàn thuộc tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị - làng mạc hội.

5. Gia nhập kiểm tra, thanh tra; thựchiện sơ kết, tổng kết, tâng bốc về giáo dục quốc chống và an toàn theo thẩmquyền.

6. Các khoản chi khác cho giáo dục quốcphòng và bình yên theo công cụ của pháp luật.

Điều 13. Nộidung chi của doanh nghiệp ngoài khoanh vùng nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp kế bên công lập

1. Bảo đảm an toàn chế độ, nghĩa vụ và quyền lợi cho đốitượng bồi dưỡng kỹ năng quốc chống và an toàn quy định trên Khoản2 Điều 18 của Luật giáo dục quốc phòng cùng an ninh.

2. Tuyên truyền, phổ cập kiến thứcquốc chống và an toàn cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều22 của Luật giáo dục và đào tạo quốc phòng cùng an ninh.

3. Các khoản bỏ ra khác cho giáo dục và đào tạo quốcphòng và an toàn theo cách thức của pháp luật.

Điều 14. Hiệu lựcvà trách nhiệm thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 10 tháng tư năm 2014.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng, bộ trưởngBộ Công an nguyên tắc chi tiết, giải đáp thi hành những điều, khoản được giaotrong Nghị định này.

3. Cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức và cánhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận: - Ban túng thiếu thư tw Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - các Bộ, cơ quan ngang Bộ, phòng ban thuộc CP; - HĐND, UBND những tỉnh, TP trực nằm trong TW; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - công sở Tổng túng bấn thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủy ban của Quốc hội; - công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân nhân dân tối cao; - Viện Kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban đo lường và tính toán tài bao gồm Quốc gia; - Ngân hàng chế độ xã hội; - Ngân hàng trở nên tân tiến Việt Nam; - UBTW mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - phòng ban Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTGP, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (3b).

Bài viết liên quan