Sau lần hẹn cuối, em về cùng với người. Còn sót lại tôi suy bốn mãi tình đời. Yêu quý quá nhằm rồi, yêu quá để rồi Thành nụ tình thô héo trên môi. Sau lần hứa hẹn cuối, em về cùng với chồng. Ðể mặc tôi ôm đáng nhớ vào lòng. Em đã từng đi rồi, em đang xa rồi. Nhưng tình này vẫn sống trong tôi. Đường nào vào yêu ko mang các nhung nhớ.Tình như thế nào vào thương không vương vấn hóng chờ. Tình như thế nào vào mơ không biến hóa dang dở ko nức nở em ơi!Sau lần hứa hẹn cuối, nghe lòng nhớ nhiều. Một lần yêu đau thương cả muôn chiều. Duyên kiếp không thành, tay trắng thôi đành quan sát cảnh đời chia cách đôi nơi.

Bạn đang xem: Lời bài hát sau lần hẹn cuối


Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hội Tìm Việc Làm Part Time Cho Sinh Viên Đà Nẵng Lương Cao 2021

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.