Ai biết ai vày đời cùng ngược xuôi phổ biến lối mòn Ngày anh nhì mươi tuổi, em song tám trăng tròn Đêm lạnh lẽo còn chăn solo gối lẻ Chưa bi thảm khi canh vắng vẻ khép song mi. Cho tới hơn một lần tuổi trẻ con như qua mất rồi Ngày tim báo cáo gọi xui tôi quí một fan Tâm tình chiều nao trên phố nhỏ dại Khi về quyến luyến mãi phút hứa hẹn hò. <ĐK:> Bao thương nhớ từ độ anh vui bước quân hành, nửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằng: đang về phố phường. Mừng rơi nước mắt ướt thư fan tôi mến Tôi mang lại nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng đổ Bàn tay thanh mảnh ngón nhỏ đan tay rắn sông hồTa nhẹ dìu nhau như giờ thở. Yêu đương này thương cho bỏ lúc hóng chờ.

Bạn đang xem: Lời Bài Hát Bóng Nhỏ Đường Chiều


Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Nhận Làm Giấy Khám Sức Khỏe Ở Hà Nội, Dịch Vụ Giấy Khám Sức Khỏe Hà Nội

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.