1.1 có mang câu đk là gì?

Trong cuộc sống thường ngày hàng ngày ta vẫn sử dụng không ít câu đk (sử dụng trong ngôn ngữ nói). đưa sử như: “Nếu mai trời mưa tôi đang nghỉ học”, “Nếu tôi được 9 điểm trở lên trên thì tôi được danh hiệu học sinh giỏi” … v.v

Như vậy câu điều kiện ở ngữ điệu nói dùng để làm kiểm tra một khả năng nào đó nếu năng lực đó là đúng thì sự việc sẽ như thế nào, và khả năng đó là không nên thì sự việc sẽ ra sao.

Bạn đang xem: Cấu Trúc Câu Lệnh Điều Kiện If Else Trong C

1.2 Câu đk trong ngôn từ C

Trong ngôn từ C cũng xuất hiện một cấu trúc điều kiện tương tự như câu điều kiện mà thường nhật ta vẫn tuyệt sử dụng. Fan lập trình sẽ hướng đẫn cho một hoặc nhiều đk được đưa ra và việc đánh giá, kiểm tra điều kiện (kiểm tra tính đúng sai) tiến hành bởi chương trình.

Nếu đk đúng sẽ bao hàm những lệnh làm sao được thực thi, nếu điều kiện sai sẽ có những lệnh như thế nào được thực thi.

2. Câu điều kiện if

Dưới đây là sơ đồ làm việc của cấu trúc điều khiếu nại if vào C

*

Cú pháp của câu điều kiện if đó là:

if(condition)  CodeBlock;Trong đó:

Condition là đk cần bình chọn tính trắng đen (true/false)CodeBlock là khối lệnh triển khai khi đk đúng (true)Nếu biểu thức đk được nhận xét là đúng (true) , thì khối lệnh bên phía trong câu lệnh ‘if’ sẽ được thực thi.

Nếu biểu thức điều kiện được đánh giá là false , thì không có đoạn mã làm sao được tiến hành và xong câu điều kiện.

Cùng chăm chú ví dụ bên dưới đây, tôi khai báo hai biến hóa a, b lần lượt có mức giá trị là 5 với 6 tôi thực hiện câu đk để kiểm tra xem a có bé dại hơn b xuất xắc không. Nếu đúng (a int main(){ //khai bao 2 bien a,b lan luot co gia tri la 5,6 int a = 5; int b = 6; //kiem tra dieu kien a

a nho hon b
Một lấy một ví dụ nữa tôi sử dụng toán tử & (toán tử và) để bình chọn a bởi 5 với b bởi 6 giỏi không. Nếu đúng (true) thì tôi hiển thị ra screen “a bằng 5 với b bởi 6”

#include int main() //khai bao 2 bien a,b lan luot teo gia tri la 5,6 int a = 5; int b = 6; //kiem tra dieu kien a == 5 && b == 6 if(a == 5 && b == 6) printf("a bang 5 va b bang 6");

a bang 5 va b bang 6
Bạn đọc hoàn toàn có thể xem lại bài học về toán tử căn bản trong C nhằm hiểu tại sao sử dụng nhị dấu bởi (==) và thực hiện hai dấu và (&&)

3. Câu điều kiện if else

Nếu như câu đk if là câu đk chỉ tiến hành khối lệnh khi điều kiện cần kiểm soát là đúng (true).

Vậy đưa sử tôi cần tiến hành cả khối lệnh khi đk sảy ra là không đúng (false) thì sao?

Để có tác dụng được điều này ta sử dụng cấu trúc câu đk if else.

*

Cấu trúc câu điều kiện if else đó là:

if(condition) CodeBlockTrueelse CodeBlockFalse Trong đó:

Condition là điều kiện cần bình chọn tính đúng sai (true/false)CodeBlockTrue là khối lệnh tiến hành khi đk đúng (true)CodeBlockFalse là khối lệnh triển khai khi điều kiện sai (false)

Nếu biểu thức đk đúng sẽ thực hiện khối lệnh nên thực thi, nếu đk là không đúng thì vẫn thực hiện một khối lệnh nào đó.

Xem thêm: Bieu Hien Cua Bệnh Tay Chân Miệng Trẻ Em Giai Đoạn Toàn Phát

Ta cùng xem ví dụ bên dưới đây, tôi khai báo hai trở thành a, b gia trị 5,6 (như ví dụ như trên). Tôi kiểm tra đk a nhỏ dại hơn b nếu đúng thì tôi hiển thị ra “a bé dại hơn b” trái lại (else) tôi hiển thị ra “a không nhỏ dại hơn b”

#include int main(){ //khai bao 2 bien a,b lan luot teo gia tri la 5,6 int a = 5; int b = 6; //kiem tra dieu kien a

a nho hon b
Tôi sẽ chũm a bởi 7 và triển khai chuong trình:

Khi vậy a bằng 7 thì điều kiện ban đầu không đúng nên khối lệnh trong else được thực hiện.

#include int main(){ //khai bao 2 bien a,b lan luot co gia tri la 5,6 int a = 7; int b = 6; //kiem tra dieu kien a

a khong nho hon b
4. Câu lệnh if else lồng nhauViệc lồng những câu lệnh if else sát vào nhau đề kiểm tra điều kiện là việc cần thiết khi bạn kiểm tra hoàn thành điều kiện đầu tiên và bạn cần kiểm tra đk thứ 2 lúc điều kiện đầu tiên được đánh giá xong.

Cú pháp câu lệnh lồng nhau:

if( condition1) CodeBlock1; if(condition2) CodeBlock2; Trong đó:

Condition1 là đk của if đầu tiênCodeBlock1 là khối lệnh thứ nhất trong đk đầu tiênCondition2 là đk của if thứ 2 nằm trong if đầu tiênCodeBlock2 là khối lệnh trong điều kiện 2

Chú ý : Câu lệnh if thứ hai nằm trong câu lệnh if đầu tiên, ta có thể coi câu lệnh if thứ hai này chính là khối lệnh của câu lệnh if đầu tiên.

Cấu trúc sinh sống trên là trường hợp lồng 2 câu lệnh if vào nhau, tùy nhiên ta rất có thể lồng thêm nhiều những câu lệnh if cùng nhau tùy vào bài toán cần giải quyết.

Để làm rõ hơn về câu lệnh if lồng nhau tôi có ví như sau.

Tôi khai báo một biến đổi a có giá trị do người dùng nhập vào, tôi kiểm tra điều kiện nếu a > 0 thì tôi hiển thị ra “a lớn hơn 0” và kiểm tra tiếp điều kiện thứ 2 ví như a là số chẵn thì tôi hiển thị ra “a là số chẵn và a to hơn 0”.

Giả sử tôi nhập vào quý hiếm số 4 cho biến chuyển a, công dụng là:

#include int main() //khai bao 2 bien a,b lan luot co gia tri la 5,6 int a; printf("Nhap vao so a: "); scanf("%d", &a); //kiem tra dieu kien a > 0 if(a > 0) //in ra a > 0 printf("a lon hon 0 "); //tiep tuc kiem tra dieu kien 2, a la so chan if(a % 2 == 0) //in ra a > 0 va a la so chan printf("a la so chan va a lon hon 0 "); else //truong hop nguoc lai a khong lon hon 0 printf("a khong lon hon 0");

Nhap vao so a: 4

a lon hon 0

a la so chan va a lon hon 0

Trường vừa lòng trên sảy ra khi tôi nhập vào số 4, khi đó số 4 thỏa mãn điều kiện thứ nhất (a >0) và vừa lòng điều khiếu nại 2 (a là số chẵn).

Giả sử tôi nhập vào số 5 thì điều kiện thứ nhất (a > 0) thỏa mãn tuy nhiên điều kiện thứ hai không vừa lòng và công dụng nhận được là:

Nhap vao so a: 5

a lon hon 0

Trường phù hợp cuối cùng, trả sử tôi nhập vào số -5 tức thị số này không thỏa mãn nhu cầu ngay điều kiện thuở đầu vì thế nên sẽ triển khai đoạn mã trong trường phù hợp else. Vày đó kết quả khi triển khai với a bằng – 5 là: