Đề đánh giá 1 huyết Đại số 7 Chương 1 trường trung học cơ sở Liên Vị năm 2019 - 2020 bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận gồm đáp án, là tài liệu bổ ích cho thầy cô tham khảo ra đề cũng tương tự cho những em học sinh ôn tập và lấy điểm cao trong những bài khám nghiệm sắp tới.

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 7 trường trung học cơ sở Liên Vị năm 2019 - 2020 nằm trong bộ đề kiểm soát 1 huyết lớp 7 vày nambaongu.com.vnsưu tầm và đăng tải. Đề thi tất cả cả giải đáp và ma trận, giúp những em ôn tập và làm quen với rất nhiều dạng đề không giống nhau, tự đó bao gồm sự sẵn sàng tốt tuyệt nhất cho bài kiểm tra tới đây của mình. Chúc các em học tốt.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết đại số 7 chương 1


Đề khám nghiệm 45 phút môn Toán lớp 7 tất cả đáp án

I. Ma trận Đề soát sổ 1 huyết Đại số 7 II. Đề khám nghiệm chương 1 Đại số 7 III. Đáp án bài bác kiểm tra 45 phút Toán 7

TRƯỜNG thcs LIÊN VỊ

TỔ KHTN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn : Đại số 7

Năm học tập : 2019 – 2020

I. Ma trận Đề khám nghiệm 1 ngày tiết Đại số 7

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Mức thấp

Mức cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. So sánh. Cộng, trừ, nhân, chia, số hữu tỉ. Giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số hữu tỉ.

Biết được số hữu tỉ, các phép toán đối với số hữu tỉ, giá bán trị tuyệt đối của một trong những hữu tỉ

Câu I.1; I.3

Hiểu được các phép toán so với số hữu tỉ, giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một vài hữu tỉ

Câu I.2; câu 7a

Thực hiện tại thành thạo những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ. Biết tra cứu số hữu tỉ trong đẳng thức.

Xem thêm: Hệ Văn Bằng 2 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2021, Văn Bằng 2, Liên Thông Chính Quy

Câu 7b,c; Câu 8a,b,c

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

1.0

10%

1

0.5

5%

1

1.0

10%

5

5

50%

9

7,5

75%

2. Lũy thữa của một số hữu tỉ

Biết được bí quyết nhân, phân chia hai lũy thừa thuộc số mũ

Câu I.5; I.6

Vận dụng tính các phép tính dễ dàng về lũy thừa, việc tìm x.

Câu I.4

Vận dụng đặc thù của lũy thừa, chứng minh tính chia hết của tổng.

Câu 4

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

1.0

10%

1

0.5

5%

1

1.0

10%

4

2,5

25%

Tổng số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4

2.0

20%

2

1,5

15%

6

5,5

55%

1

1.0

10%

13

10

100%

II. Đề bình chọn chương 1 Đại số 7

Phần I: Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Vào tập hợp những số hữu tỉ thì:

A. Số hữu tỉ dương lớn hơn số hữu tỉ âm

B. Số 0 là số hữu tỉ dương

C. Số hữu tỉ dương bé dại hơn số từ bỏ nhiên

D. Số hữu tỉ âm là số nguyên âm

Câu 3: Số hữu tỉ âm lớn nhất viết bởi cha chữ số một là

A. -111 B. -1,11 C. -11,1 D.

*

A. N= 0 B. N= 1 C. N= 3 D. N= -3

A. 1 B. 10 C. 100 D. 1000000

A. -3 B. 81 C. -81 D. -12

Phần II: tự luận (7 điểm)

III. Đáp án bài xích kiểm tra 45 phút Toán 7

Phần 1: trắc nghiệm rõ ràng (3,0 điểm) mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

A

D

C

A

B

Phần 2: từ bỏ luận (7 điểm)