GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ Đơn vị tính năng Khoa và bộ môn Trung trung khu ĐT ĐÀO TẠO Sau đại học Đại học bao gồm quy Đại học tập liên thông NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VĂN BẢN

hiện nay nay, Khoa có 3 bộ môn trực trực thuộc gổm bộ môn ghê tế, bộ môn kinh doanh quốc tế và cỗ môn quy định Kinh tế.

Bạn đang xem: Khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế


*

Đội ngũ cán bộ, giảng viên:23 cán bộ, giảng viên, trong đó: 02 Tiến sĩ; 01 phân tích sinh; 19 Thạc sĩ với 01 cử nhân

Chức năng:

Tham mưu mang lại Hiệu trưởng vể công tác đào tạo, bổi dưỡng, NCKH trực thuộc ngành kinh tế và ngành kinh doanh quốc tế. Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức những chuyên ngành thuộc Khoa quản lý. Làm chủ công tác trình độ và cai quản sinh viên thuộc trọng trách và thẩm quyển của Khoa.

Nhiệm vụ:

gây ra chương trình, văn bản môn học, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, theo dõi và quan sát và làm chủ chương trình, tiến độ huấn luyện và giảng dạy của từng học tập phần; triển khai công tác soạn giáo trình, đề cương bài bác giảng, bank đề thi, quản lý đề cương và văn bản của môn học tập thuộc nghành do Khoa quản ngại lý. Làm chủ và lưu giữ trữ tác dụng học tập, bài kiểm tra theo quy định. Làm chủ các tứ liệu, tài liệu chuyên ngành trực thuộc Khoa. Phối kết phù hợp với phòng ban với giảng viên để làm chủ sinh viên theo phạm vi thẩm quyền của Khoa.

Các ngành, chăm ngành đào tạo:

Khoa kinh tế tài chính và kinh doanh quốc tế được giao nhiệm vụ thống trị 02 ngành đào tạo: kinh tế và kinh doanh quốc tế cùng với 03 chăm ngành: làm chủ kinh tế; ghê tế- Luật; thương mại dịch vụ quốc tế.

Xem thêm: Các Gói Cước Đăng Ký Gọi Của Viettel Tháng, Ngày 20K, 30K, 50K

Kết quả đào tạo, nghiên cứu và phân tích khoa học:

những ngành học được huấn luyện và giảng dạy theo phương châm đào tạo và giảng dạy theo triết lý ứng dụng, lýthuyết gắn thêm với thực tế. Với mỗi ngành học, sinh viên phần nhiều được đi thực tế một số học phẩn chuyên ngành tại các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn ngay từ khi ngồi trên ghế công ty trường.

những cán bộ, giảng viên trong Khoa đã tích cực NCKH. Đến nay, Khoa đã xong và nghiệm thu sát hoạch được 01 vấn đề NCKH cấp cơ sở, tổ chức triển khai thành công 01 hội thảo khoa học tập quốc gia, biên soạn 03 giáo trình với 03 nhằm cương bài giảng. Những giảng viên trực thuộc Khoa tích cực và lành mạnh tham gia nhằm tài NCKH cấp cho Bộ, tỉnh.

Thành tích đạt được:

Năm học2018-2019, Khoa được cỗ Tài chính tặng ngay danh hiệu "Tập thể lao đụng xuất sắc" theo ra quyết định số 214/QĐ-BTC ngày 12 mon 02 năm 2020.

Định phía phát triển:

phía bên trong chiến lược phát triển chung trong phòng trường, các triết lý phát triển đa phần của Khoa kinh tế tài chính và marketing quốc tế bao gồm: không ngừng mở rộng các mô hình đào tạo đối với các chuyên ngành của Khoa; đẩy mạnh công tác NCKH; trở nên tân tiến thêm một trong những chuyên ngành bắt đầu thuộc các ngành nhưng mà Khoa vẫn đào tạo; sẵn sàng các đk để rất có thể đào tạo ra sau đại học đối với các ngành trực thuộc Khoa. Phấn đấu mang lại năm 2025, Khoa được giao trọng trách đào tạo chuyên môn thạc sĩ ngành gớm tế.