Hỗn hợp tất cả 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức cùng 0,1 mol muối của axit kia với sắt kẽm kim loại kiềm có tổng trọng lượng là 15,8 gam. Thương hiệu của axit trên là


Bạn đang xem: Hỗn Hợp Gồm 0 1 Mol Một Axit Cacboxylic Đơn Chức Và 0

Giả sử axit bên trên là RCOOH => muối là RCOOM (M là sắt kẽm kim loại kiềm)

15,8 = 0,1.(R + 45) + 0,1.(R + 44 + M)

=> R = 34,5 – 0,5M

Với M = 23 => R = 23 (loại)

Với M = 39 (K) => R = 15 (CH3)

=> axit etanoic


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi số nguyên tử C vào phân tử của các axit thuộc hàng đồng đẳng của axit fomic tăng lên thì tính axit của chúng


Cho axit oxalic phản nghịch ứng trọn vẹn với dung dịch KMnO4 vào H2SO4 loãng thì tổng các hệ số nguyên buổi tối giản của phương trình này là


Axit malic là hợp chất hữu cơ tạp chức, có mạch C ko phân nhánh, là lý do chính tạo ra vị chua của quả táo. Biết rằng 1 mol axit malic bội phản ứng với buổi tối đa 2 mol NaHCO3. Axit malic là


Để trung hòa - nhân chính 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), bắt buộc dùng 200 gam hỗn hợp NaOH 2,24%. Công thức của Y là


Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đối kháng chức X chức năng hoàn toàn với 500 ml dung dịch tất cả KOH 0,12M với NaOH 0,12M. Cô cạn hỗn hợp thu được 8,28 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là


Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic là đồng đẳng tiếp nối nhau phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M cùng KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y, chiếm được 31,1 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức của 2 axit trong X là


Hỗn thích hợp X tất cả hai axit cacboxylic đơn chức, đồng đẳng kế tiếp. đến 5,4 gam X bội nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaHCO3dư, thu được 2,24 lít khí CO2(đktc). Cách làm của hai axit trong X là


Nhỏ đàng hoàng dung dịch Na2CO3 dư vào dung dịch chứa 20,1 gam X tất cả hai axit no, đối kháng chức là đồng đẳng tiếp tục nhau được 3,36 lít khí đktc. CTPT của 2 axit đó là


Xem thêm: Eq Là Gì? Iq, Aq Là Gì? Chỉ Số Eq Trung Bình Của Người Việt Nam

Cho 0,04 mol một các thành phần hỗn hợp X tất cả CH2=CH-COOH, CH3COOH và CH2=CH-CHO làm phản ứng toàn vẹn với dung dịch chứa 6,4 gam brom. Phương diện khác, để trung hoà 0,04 mol X bắt buộc dùng toàn diện 40 ml dung dịch NaOH 0,75 M. Cân nặng của CH2=CH-COOH trong X là


Hỗn hợp có 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối bột của axit đó với sắt kẽm kim loại kiềm gồm tổng trọng lượng là 15,8 gam. Tên của axit bên trên là


Hỗn hòa hợp Z có hai axit cacboxylic đơn chức X cùng Y (MX > MY) có tổng khối lượng là 8,2 gam. Cho Z công dụng vừa đủ với hỗn hợp NaOH, thu được dung dịch cất 11,5 gam muối. Phương diện khác, nếu cho Z tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, nhận được 21,6 gam Ag. Công thức và phần trăm trọng lượng của X trong Z là


Hỗn thích hợp X có 2 axit solo chức, mạch hở tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng. đem m gam X mang lại phản ứng cùng với 75 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau bội phản ứng yêu cầu dùng 25 ml dung dịch HCl 0,2M nhằm trung hoà kiềm dư, cô cạn hỗn hợp được 1,0425 gam hỗn hợp muối. CTPT của 2 axit là


Khi cho một hỗn hợp tất cả 2 axit (A đối chọi chức, B nhì chức đa số no, mạch hở) có trọng lượng là 16,4 gam tác dụng với mãng cầu vừa đủ, sau phản bội ứng nhận được 3,36 lít khí H2. Lượng muối hạt thu được là


Hỗn đúng theo X tất cả axit axetic, propan-1-ol. Cho 1 lượng X làm phản ứng hoàn toản với na thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) với m gam chất rắn Y. Giá trị của m là


Cho 3,38 gam các thành phần hỗn hợp Y có CH3OH, CH3COOH, C6H5OH chức năng vừa đầy đủ với na thấy thoát ra 672 ml khí (đktc) và m gam các thành phần hỗn hợp rắn Z. Quý hiếm của Z là


Hỗn thích hợp X bao gồm một axit no, đơn chức, mạch hở và 2 axit không no, 1-1 chức, mạch hở bao gồm một nối đôi trong cội hiđrocacbon E và F (ME F). Chia X làm cho 3 phần bằng nhau. Phần 1 cho công dụng vừa đủ với 300 ml hỗn hợp NaOH 0,2M, chiếm được 5,56 gam hỗn hợp muối. Phần 2 được đốt cháy trọn vẹn thu được tổng trọng lượng CO2 với H2O là 10 gam. Hidro hóa hoàn toàn phần 3 (H2, Ni, to) chiếm được 3 axit là đồng đẳng kế tiếp. Số mol F trong hỗn hợp X ban sơ là:


Axit cơ học X gồm vị đặc trưng là chua và chát. X được kiếm tìm thấy nhiều trong những loại thực phẩm rau, củ, trái mà chúng ta hấp thu hằng ngày như khế, me, củ cải đường, cải bó xôi...

Đốt cháy hoàn toàn a mol axit cơ học X được 2a mol CO2. Khía cạnh khác, để th-nc a mol X buộc phải vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu trúc thu gọn của X là:


Axit citric (hay axit limonic) có không ít trong trái chanh tất cả công thức dưới đây:

*

Lấy 2 trái chanh, ép mang nước tiếp đến pha loãng được 50,0 ml dung dịch X. đến 20,0 ml X phản nghịch ứng với dung dịch NaHCO3 dư nhận được 67,2 ml khí CO2 làm việc đktc (giả sử trong nước chanh cốt chỉ tất cả axit citric bội phản ứng với NaHCO3 tạo nên CO2). độ đậm đặc mol/l của axit citric trong dung dịch X là:


Khi đồ dùng bằng đồng bị gỉ xanh (là hỗn hợp rắn Cu(OH)2 cùng CuCO3), hoàn toàn có thể dùng khăn tẩm dung dịch nào sau đây để lau chùi và vệ sinh vật sáng rất đẹp như mới?