tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Các tứ giác sau gồm bao nhiêu trục đối xứng, từng nào tâm đối xứng?

Tứ giác: ___ trục đối xứng, ___ trung khu đối xứng

Hình thang: ___ trục đối xứng, ___ trung khu đối xứng

Hình thang cân: ___ trục đối xứng, ___ trung khu đối xứng

Hình binh hành: ___ trục đối xứng, ___ tâm đối xứng

Hình chữ nhật: ___ trục đối xứng, ___ trung khu đối xứng

Hình thoi: ___ trục đối xứng, ___ trung tâm đối xứng

Hình vuông: ___ trục đối xứng, ___ trọng điểm đối xứng


*

Tứ giác: 0 trục, 0 tâm

Hình thang 0 trục, 0 tâm

Hình thang cân 1 trục 0 tâm

Hình bình hành 0 trục 1 tâm

Hình chữ nhật 2 trục 1 tâm

Hình thoi 2 trục 1 tâm

Hình vuông 4 trục 1 tâm


chọn câu sai 

A, Chữ e là hình vừa có trục đối xứng vừa bao gồm tâm đối xứng

B chữ Z là hình bao gồm tâm đối xứng và ko gồm trục đối xứng

C chữ O là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng

D chữ a là hình tất cả trục đối xứng và ko bao gồm tâm đối xứng


chọn câu sai 

A, Chữ e là hình vừa bao gồm trục đối xứng vừa gồm tâm đối xứng

B chữ Z là hình tất cả tâm đối xứng và ko gồm trục đối xứng

C chữ O là hình vừa bao gồm trục đối xứng vừa có tâm đối xứng

D chữ a là hình có trục đối xứng và ko tất cả tâm đối xứng


Trong các hình sau hình nào gồm tâm đối xứng mà lại ko có trục đối xứng ?

A.Hình bình hành

B.Hình thang cân 

C. Hình chữ nhật 

D.Hình thoi


chọn câu sai 

A, Chữ E là hình vừa gồm trục đối xứng vừa gồm tâm đối xứng

B chữ Z là hình bao gồm tâm đối xứng với ko tất cả trục đối xứng

C chữ O là hình vừa tất cả trục đối xứng vừa tất cả tâm đối xứng

D chữ A là hình bao gồm trục đối xứng với ko tất cả tâm đối xứng

giúp với sáng sủa mai mik cần nộp rồi


1) trong những hình: Hình vuông, hình bình hành, hình tròn, hình thang cân, hình thoi.

Bạn đang xem: Hình chữ nhật có bao nhiêu trục đối xứng

a) Hình như thế nào chỉ bao gồm tâm đối xứng

b) Hình làm sao chỉ gồm trục đối xứng c) Hình làm sao vừa bao gồm tâm đối xứng, vừa gồm trục đối xứng

2) Một sàn nhà hình chữ nhật có chiều rộng lớn 4m, chiều dài gấp tía chiều rộng. A) Tính diện tích

b) nếu như lát sàn nhà bằng các viên gạch hình vuông vắn có cạnh 40cm thì nên bao nhiêu tiền gạch ốp biết mỗi viên gạch có giá 18 000 đồng


Câu 2:

(a,) Chiều lâu năm là (4.3=12(m))

Diện tích là (4.12=48(m^2))

(b,48(m^2)=480000(cm^2))

Số viên gạch đề xuất để lát là (480000:(40.40)=300( extviên gạch))

Vậy cần (300.18000=5400000(đồng))


Chọn câu sai.

A. Chữ H là hình vừa có trục đối xứng, vừa gồm tâm đốixứng

B. Chữ N là hình bao gồm tâm đối xứng và không tồn tại có trục đốixứng.

C. Chữ O là hình vừa có trục đối xứng vừa bao gồm tâm tất cả tâm đốixứng.

D. Chữ I là hình bao gồm trục đối xứng và không có tâm đốixứng.

Xem thêm: Mái Nhà Chung Của 146 Cụ Già Neo Đơn Ở Sài Gòn, Chia Sẻ Yêu Thương Cho Người Già Neo Đơn Tại


Số tuyên bố sai:

a) Phép đối xứng trục là một trong phép dời hình

b) Đường trực tiếp d được hotline là trục đối xứng của hình (H) nếu như phép đối xứng trục Đd biến hình (H) thành thiết yếu nó.

c) Một hình hoàn toàn có thể có một hay nhiều trục đối xứng, hoàn toàn có thể không có trục đối xứng.

d) Qua phép đối xứng trục, đoạn trực tiếp AB biến thành đoạn thẳng song song và bởi nó.

e) Qua phép đối xứng trục Đa, con đường tròn bao gồm tâm nằm ở a sẽ trở thành chính nó.

f) Qua phép đối xứng trục Đa, tam giác có một đỉnh nằm tại a sẽ trở thành chính nó

g) Qua phép đối xứng trục Đa, hình ảnh của đường thẳng vuông góc cùng với a là chính nó

h) Nều phép đối xứng trục biến hóa đường trực tiếp a thành mặt đường thẳng b giảm a thì giao điểm của a cùng b nằm tại trục đối xứng

i) Hình chữ nhật gồm 4 trục đối xứng

A. 3

B.5 

C. 7 

D.9


Lớp 11 Toán
1
0
Gửi bỏ

Đáp án A

Nhữngphát biểu sai: d; f; i

d) Qua phép đối xứng trục, đoạn trực tiếp AB biến thành đoạn thẳng tuy nhiên song và bằng nó hoặc là chủ yếu nó.

f) Qua phép đối xứng trục Đa, tam giác tất cả một đỉnh vị trí a sẽ trở thành chính nó ( chỉ vào trường phù hợp tam giác mọi hoặc tam giác cân cóđỉnh nằm ở trục đối xứng)

i) Hình chữ nhật tất cả 2 trục đối xứng


Đúng 0

comment (0)

Nhóm những hình tất cả trục đối xứng là:A. Tam giác đều, hình chữ nhậtB. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhậtC. Hình chữ nhật, hình bình hànhD.Hinhf chữ nhật, hình thang


Lớp 8 Toán
2
0
Gửi bỏ

C. Hình chữ nhật, hình bình hành


Đúng 1

comment (0)

chọn B

 


Đúng 2
comment (0)

Lớp học tập trực con đường

đồ dùng lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
nambaongu.com.vn