Tiến quả dưng hoa, chú tiểu Đồng tiến quả dâng hoa aaaaa thỉnh mời Cô Đôi xuống ngự tía chén quỳnh Thiên thai là cảnh bồng lai Tấu Cô Đôi Thượng đại tài ai qua Cô sẽ hầu Vua hầu chủng loại trong tòa Hầu Vua hầu mẫu trong tòa danh tiếng lừng lẫy Vua Bà yêu thương Cô Cô ngự về Đồng tiến công phấn soi gương Ngự về Đồng tấn công phấn soi gương Lược ngà chải chuốt khăn bành dây Cô vấn đầu vui chơi quán sở tầng lầu che giá lên chầu Thượng Đế Vua thân phụ Đệ tử Cô vô vàn hằng hà Đệ tử Cô vô vàn hằng hà hút tài tiếp lộc sát xa đến đời Đứng trên nghìn rừng xanh ngan ngát Thấy Cô Đôi về tưởng Phật miếu Quỳnh Lâm Đôi tay Cô lũ miệng hát ca ngâm Tay lũ miệng hát ca ngâm Điểm đa điểm đót bổng trầm nhặt khoan Vượn ru bé trên non muộn phiền Dưới suối ngàn vật nài véo von Cô Đôi vui về tu ngơi nghỉ trên non Cô Đôi vui về, Cô Đôi vui về tu làm việc trên non Cô Mường cô Mán ca ngâm đùa bời Cô mấy hát giờ đầy giờ vơi mấy lã chã Thú hữu tình càng ngự càng vui cha gian thường mát thanh nhàn Ba gian đền rồng mát thanh nhàn Sớm rong sườn núi tối Cô Đôi ngồi đầu non Cô Đôi ca rằng tang tính cách tang Ai ơi bao gồm biết Cô ở trên ngàn thuộc trăng bố bốn bề hưu quạnh vắng vẻ Ba tứ bề hưu quạnh vắng vẻ Măng tre măng nứa trúc xanh đầy ngàn nhỏ chắp hai tay con bái lạy Cô Đôi Ngàn bài xích sai đối triệu Lục Cung thiếu phụ ân người vợ ái vốn dòng sơn trang Tính Cô giỏi măng trúc măng giang Í i a í à à a tuy nhiên Đăng lai, kìa song Đăng Lai thấp thoáng mặt lầu song Đăng có đôi Công chúa múa hầu trên động sơn trang Ánh đăng soi sáng tựa hào quang quẻ Í i a í à à a Đăng soi sáng sủa tựa hào quang song đăng Cô múa dịu dàng khoan bầu Thắt sống lưng đai giọt ngắn giọt lâu năm Á a a á à à a aaaaa sườn lưng đai giọt ngắn giọt nhiều năm Tay nạm đôi đuốc chân đi hài dạo hoa Chạnh niềm xoàn đá người ta Á a a á à à a aaaaa Chắp hai tay bái lậy Cô Đôi ngàn Sơn lâm Công chúa giáng lũ chưng đây thế gian vất vả khôn cố kỉnh Í i í i ì a trần gian vất vả khôn cầm Thỉnh Cô Đôi xuống đền rồng này minh chứng Cô là Công chúa tô tinh Í i í i ì a Cô là Công chúa sơn tinh mặt tròn vành nguyệt má xinh phấn hồng Làn da Cô white tựa tuyết đông Í i í i ì a Làn da trắng tựa tuyết đông Tóc già già biếc lưng ong êm ả dịu dàng Chân Cô đi gửi nhởn đưa nhang Í i í i ì a Chân Cô đi chuyển nhởn chuyển nhang bước nào là bước Tiên phái nữ Nguyệt Nga Cô Đôi chạnh niềm đá quý đá tín đồ ta Í i í i ì i Cô Đôi chạnh niềm tiến thưởng đá bạn ta Chau ngươi quân tử xót xa iêng hùng mỗi năm là một não nùng Í i í i ì i Mỗi một năm a là 1 trong não nùng Dậy chim nhắn cá vặn hùng văn nhân Chứ vẻ nào nhưng mà chẳng thêm xuân Xót xa các nỗi thanh tân nghịch bời tốt tươi nhụy nở hoa cười Á a a á à à a aaaaa xuất sắc tươi ì nhụy nở hoa cười cợt Đáng thanh đáng lịch đáng fan Thần Tiên thanh nữ ân thiếu nữ ái ở mặt Á a a á à à a aaaaa Xa Loan Thánh giá hồi cung