Làm cố kỉnh nào nhằm bạn thực hiện cách tính giai thừa trong C? trong lập trinh C ta hoàn toàn có thể thực hiên tính giai vượt trong c theo hai cách thiết yếu sau: sử dụng vòng lặp và thực hiện hàm đệ qui và tạo ra hàm. Hãy cùng tò mò nội dung của từng giải pháp được đề cập mang đến trong bài viết dưới đây nhé!


*
tính giai thừa trong c (1)

1. Giai vượt là gì?

Chương trình giai vượt trong ngôn ngữ lập trình C: Ba phương pháp để tìm kiếm giai thừa, thực hiện vòng lặp for, áp dụng đệ quy và bằng phương pháp tạo hàm. Như các bạn đã biết, trong toán học tập giai vượt được biểu diễn bằng phương pháp sử dụng kí hiệu: ‘!’. Lấy ví dụ vậy năm giai thừa sẽ được viết là (5!), N giai thừa là (n!). Bên cạnh ra, n! = n * (n-1) * (n-2) * (n-3) … 3.2.1 cùng giai thừa 0 được định nghĩa là 1 ví dụ, 0! = 1.

Bạn đang xem: Hàm Tính Giai Thừa Trong C ++

Giai thừa của một trong những ‘n’ là sản phẩm của tất cả các số từ là 1 đến số ‘n’

nó được ký hiệu bởi n !. Lấy ví dụ như n = 5 thì giai quá 5 sẽ là một trong những * 2 * 3 * 4 * 5 = 120. 5! = 120

2. Những cách tính giai thừa trong xây dựng C

Bài tập: Viết một công tác C để tính giai thừa của một số bất kỳ được nhập từ tín đồ dùng

Để tính giai quá trong C có 1 trong những 3 phương pháp sau:

2.1 Tính giai vượt trong C áp dụng vòng lặp for

Ví dụ:

#includeint main(){ int c, n, fact = 1; printf("nhap so de tinh giai thua "); scanf("%d", &n); for (c = 1; c Kết quả hiển thị:

Nhap so de tinh giai chiến bại 6

Giai thua trận cua 6 = 720

2.2 Viết hàm tính giai thừa sử dụng hàm đệ quy

Các cách thực hiện:

Khai báo nguyên mẫu mang lại hàm có tên rec () được thực hiện để giám sát giá trị giai thừa.

Khai báo nhị số nguyên a và thực tế.

Nhắc thông tin để nhập bất kỳ số nào nhằm tính giai thừa.

Cho phép người dùng nhập số bằng scanf ().

Sử dụng hàm rec () nhằm tính quý giá giai thừa bằng phương thức đệ quy và trả về quý hiếm đó.

In cực hiếm trả về cho màn hình bằng lệnh printf ().

Xem thêm: Cách Mở 2 Trang Word Cùng Lúc Trong Word, Cách Mở 2 File Word Cùng Lúc Trên Màn Hình

Ví dụ:

#includelong tinhGiaithua(int n) if (n > 0) return n * tinhGiaithua(n - 1); else return 1; /*** mê say main*/int main() int a = 5; int b = 0; int c = 10; printf("Giai thua cua %d la: %d ", a, tinhGiaithua(a)); printf("Giai thua cua %d la: %d ", b, tinhGiaithua(b)); printf("Giai thua thảm cua %d la: %d", c, tinhGiaithua(c));Kết quả hiển thị:

*
tính giai quá trong c (2)

Phép đệ quy là 1 trong những kỹ thuật trong số ấy một hàm gọi bao gồm nó, ví dụ, vào hàm giai quá trên mã vẫn gọi bao gồm nó. Để giải quyết vấn đề bằng phương pháp sử dụng đệ quy, trước tiên các bạn phải thể hiện phương án của nó ngơi nghỉ dạng đệ quy.

2.3 Viết hàm tính giai vượt không áp dụng đệ quy

Các bước thực hiện:

Khai báo nguyên mẫu đến hàm có tên factorial () được áp dụng để tính toán giá trị giai thừa.

Khai báo nhì số nguyên a cùng thực tế.

Nhắc thông tin để nhập ngẫu nhiên số nào nhằm tính giai thừa.

Cho phép người tiêu dùng nhập số bởi scanf ().

Sử dụng hàm factorial () nhằm tính quý giá giai thừa và trả về cực hiếm đó.

In giá trị trả về cho màn hình bằng lệnh printf ().

Ví dụ: chương trình tính giai thừa trong C ko sử dụng phương thức đệ quy:

#includelong tinhGiaithua(int n) { int i; long giai_thua = 1; if (n == 0 || n == 1) return giai_thua; else { for (i = 2; i