Trong tỷ lệ thống kê việc xác minh độ lệch khớp ứng giữa các mẫu rất tinh tế và cụ thể tuy nhiên vẫn tồn tại xảy ra một trong những nhầm lẫn. Dịp này, bạn hãy dùng hàm STDEV để ước tính độ lệch chuẩn dựa trên chủng loại đó, trong số ấy độ lệch chuẩn chính là số đo độ phân tán của những giá trị so với cái giá trị trung bình. Nội dung bài viết sau đây đang hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm STDEV nhé.

Bạn đang xem: Hàm tính độ lệch chuẩn tương đối trong excel

1. Cấu trúc hàm STDEV

Cú pháp hàm: STDEV(number1;,…)

Trong đó:

Number1: Đối số bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.Number2,…: Đối số tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Bạn có thể thay thế những giá trị riêng lẻ bằng 1 mảng solo hoặc tham chiếu tới 1 mảng.

Lưu ý: 

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương pháp “n-1”.

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Xem thêm: Bảo Hiểm Du Lịch Là Gì? Lợi Ích & Nên Mua Bảo Hiểm Du Lịch Của Hãng Nào

Các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số vào mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản xuất xắc giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong kia x là chủng loại average(number1,number2,…) cùng n là khuôn khổ mẫu.

2. Cách thực hiện hàm STDEV để tính độ lệch chuẩn

Ví dụ: đối chiếu biến động lệch giá trong 3 năm của các sản phẩm sau

*

Ta nhập công thức: =STDEV(C2:E2) tại ô tính độ lệch chuẩn chỉnh doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng

*

Ta thu được độ lệch chuẩn doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng

*

Sao chép công thức xuống những ô dưới để tính độ lệch chuẩn chỉnh doanh thu của các mặt hàng còn lại

*

Từ công dụng trên ta thấy lợi nhuận của Rượu vodka Lạc Hồng là bất biến nhất vì gồm độ lệch chuẩn nhỏ nhất. Doanh thu của Nước khoáng bất ổn nhất do bao gồm độ lệch chuẩn lớn nhất.

Như vậy, nội dung bài viết trên sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm STDEV để tính độ lệch chuẩn trong Excel. Chúc các bạn thành công!