tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hai khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài đều nhau . Quần thể A có diện tích s 112 564 mét vuông và chiều rộng 263 mét . Khu B có chiều rộng lớn 362 mét . Tính diện tích khu B


*

Hai khu đất nền hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau. Quần thể A có diện tích s 112564 mét vuông và chiều rộng 263 mét. Khu vực B gồm chiều rộng lớn 362 mét. Tính diện tích khu B.

Bạn đang xem: Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng


*

chiều dài của tất cả hai khu vực A cùng B là :

112564 : 263 = 428 (m)

diện tích khu B là :

428 x 362 = 154936 (m2)

đáp số : 154936 m2


2 khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều đều nhau . Khu vực A có diện tích s 112564 m2 và chiều rộng lớn 263 mét . Khu B gồm chiều rộng lớn 362. Tính diện tích khu b


Chiều dài khu đất nền A với B là

112564:263=428(m)

Diện tích khu đất nền B là

428x362=154936(m2)

Đáp số 154936 m2


Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bởi nhau. Khu A có diện tích 112 564 m2 và chiều rộng có 263m. Khu B tất cả chiều rộng 362m. Tính diện tích khu B.

Xem thêm:


Tóm tắt

Skhu A = 112 564 (m2)

Chiều rộng khu vực A = 263 m

Chiều rộng khu vực B = 362 m

Chiều rộng khu vực B = Chiều nhiều năm khu A

Skhu B = ?

Bài giải

Chiều dài khu đất A là:

112 564 : 263 = 428 (m)

Theo đề bài chiều dài khu đất nền A bởi chiều dài khu đất B suy ra chiều dài khu đất B là:

428 362 = 154936 (m2)


hai khu đất nền hcn có chiều dài bởi nhau. Khu A có diện tích s 112 564 m2 và chiều rộng 263 m, quần thể B có chiều rộng lớn 362 m. Tính diện tích khu B?

Làm nhanh nha! mình cảm ơn.


chiều dài của khu đất B là:

112564:263=428m

diện tích khu vực đất B là:

428x362=154936m2

đáp số:1549336m2


hai khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài đều bằng nhau khu A có diện tích s 112564 m 2 và chiều rộng lớn 263 m khu vực B có chiều rộng 362 tính diện tích khu b


Chiều dài khu đất A và B là:

112564 : 263 = 428 (m)

Diện tích khu vực B:

428 x 362 = 154936 (m2)

tick nha bn


Vì chiều dài khu đất nền A bằng chiều dài khu đất nền B nên ta gồm , chiều dài phổ biến của 2 khu đất nền là:

112564 : 263 = 428 ( m)

Vậy chiều rộng khu B cũng là 428 m. Ta có:

Diện tích quần thể B là:

428 x 362 = 154936 (cm2 )

Đ/S: 154936 cm2


Hai khu đất hình chữ nhật gồm chiều dài bởi nhau. Khu A có diện tích 112 564m2 với chiều rộng 263m. Khu vực B gồm chiều rộng 362m. Tính diện tích khu B 


một khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài 3 km chiều rộng lớn bằng 1 phần ba chiều dài. Tính diện tích khu đất đó

bài 2 một khu đất hình chữ nhật tất cả diện tích là một km vuông chiều rộng lớn là 500 mét . Tính chiều lâu năm của khu đất nền đó


bài 1

Chiều rộng khu vực đất là : 3 : 3 = 1 ( km )

Diện tích khu đất nền là : 3 x 1 = 3 ( km vuông )

Đ/S : 3 km vuông

bài 2

Đổi : 1 km vuông = 1000000 mét vuông

Chiều dài khu đất là : 1000000 : 500 = 2000 ( mét ) 

Đ/S : 2000 mét

*


Bài 1: bài giải:

diện tích s khu khu đất hình chữ nhật là:

3 x (3 :3) = 9 ( km2 )

Đáp số: 9 km vuông

Bài 2: bài xích giải:

Đổi: 1 km2 = 1000000 mét vuông

Chiều dài khu đất nền đó là:

1000000 : 500 = 2000 ( m )

Đáp số: 2000 m


Người ta phân tách một khu đất nền thành 3 mảnh hình chữ nhật có diện tích bằng nhau biết rằng các chiều rộng 5 mét 6 mét với 10 mét; chiều nhiều năm của mảnh gồm chiều rộng ngắn duy nhất hơn chiều lâu năm của mảnh bao gồm chiều rộng lớn số 1 hơn là 12m .Tính chiều dài của mảnh và ăn diện tích khu vực đất??


Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bởi nhau. Quần thể A có diện tích s 112564m vuông cùng chiều rộng 263m. Khu B gồm chiều rộng lớn 362m. Tính diện tích khu B.