Đề nambaongu.com.vn test THPT đất nước môn Hóa - thpt chuyên Đại học tập Vinh năm 2016, những em xem thêm dưới đây:

Câu 1: dung dịch 37 – 40% fomanđehit vào nước gọi là fomon được dùng để ngâm xác hễ vật, nằm trong da, tẩy uế, khử trùng ... Cách làm hóa học tập của fomanđehit là

A. CH3CHO B. HCHO C. CH2=CHCHO D. OHC-CHO

Câu 2: Số đồng phân anken đều phải có công thức phân tử C4H8 là

A. 4 B. 3 C. 5 D. 2

Câu 3: Nitơ trong hóa học nào sau đây vừa gồm tính oxi hóa, vừa tất cả tính khử?

A. NH4Cl B. NH3 C. N2 D. HNO3

Câu 4: sắt kẽm kim loại không tan trong hỗn hợp HNO3 đặc, nguội là

A. Mg B. Al C. Zn D. Cu

Xem đáp án cụ thể tại đây: http://nambaongu.com.vn.com/khoa-98-de-nambaongu.com.vn-thu-thpt-quoc-gia-mon-hoa-hay-nhat-cua-cac-truong-chuyen-tren-toan-quoc-nam-2016-k160.html

nambaongu.com.vn.com - Theo Denambaongu.com.vn.violet

Bạn đang xem: Đề thi test môn hóa năm 2016 violet

Đề nambaongu.com.vn thử giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 - tất cả các môn

Đề nambaongu.com.vn thử tốt nghiệp thpt môn Hóa 2021


Bạn đang xem: Giải chi tiết đề thi thpt quốc gia môn hóa 2016 violet

*

*

*

*

Xem thêm: Các Bài Hát Song Ca Hay Khi Đi Karaoke, Những Bài Hát Song Ca Hay Nhất

*

Đề nambaongu.com.vn thử tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 - tất cả các môn

Đề nambaongu.com.vn thử giỏi nghiệp trung học phổ thông môn Hóa 2021

Viết bình luận: Đề nambaongu.com.vn demo THPT nước nhà môn Hóa - thpt chuyên Đại học tập Vinh năm năm 2016

Các tin bắt đầu nhất

Đang quan lại tâm

Tin tức new nhất

Gửi bài tập - gồm ngay lời giải!
TIN TỨC nambaongu.com.vn.COM ĐIỂM nambaongu.com.vn
Bài viết coi nhiều