Từ vựng về các chuyển động giải trí, tiêu khiển, sở trường (leisure time, không tính tiền time, hobby, addicted, community centre, hang out,…). Ngữ âm phụ âm kép /br/ với /pr/. Ngữ pháp những động từ chỉ sự mến mộ (liking): like, love, fancy, hate, detest,… . Nên ghi dạng của rượu cồn từ theo sau đều động tự chỉ sự thương yêu (V-ing).

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tiếng anh 8 có đáp án và lời giải chi tiết

Unit 2. Life in the Countryside

Từ vựng về cuộc sống ở nông xóm (cattle, highland, pasture, harvest, cottage,…). Ngữ âm phụ âm kép /bl/, /kl/. Ngữ pháp so sánh hơn của tính từ: S1 + be + so sánh hơn của tính từ bỏ + than + S2 (tính trường đoản cú ngắn -er, more + tính trường đoản cú dài). So sánh hơn của trạng từ: S1 + V + so sánh hơn của trạng tự + than + S2. Yêu cầu ghi nhớ hầu hết trường hợp đối chiếu hơn của tính từ/ trạng từ quánh biệt.

Unit 3. Peoples of Viet Nam

Từ vựng về các dân tộc và mô tả đặc điểm các dân tộc nước ta (ancestor, costume, diverse, ethnic, heritage,…). Ngữ âm những phụ âm kép /sk/, /sp/, /st/. Ngữ pháp các loại câu hỏi: Yes/ No và câu hỏi Wh. Mạo trường đoản cú (articles): ghi nhớ phương pháp sử dụng của các mạo trường đoản cú “a/ an/ the” và đều trường vừa lòng không dùng mạo từ.

Unit 4. Our Customs và Traditions

Từ vựng về những truyền thống cuội nguồn và phong tục của việt nam (custom, tradition, cutlery, generation, oblige, …). Ngữ âm phụ âm kép /spr/ và /str/. Ngữ pháp động từ khuyết thiếu hụt (modals) với should (nên), shouldn’t (không nên) cùng have to (phải). đề nghị phân biệt được cách sử dụng của “must” cùng “have to”.

Unit 5. Festivals in Viet nam giới

Từ vựng về các liên hoan tiệc tùng ở việt nam (anniversary, carnival, ceremony, emperor, lantern,…). Ngữ âm trọng âm của từ có kết thúc là -ion và -ian. Ngữ pháp câu đối kháng (gồm 1 mệnh đề độc lập), câu ghép (gồm 2 hay nhiều mệnh đề độc lập), câu phức (một mệnh đề hòa bình và một mệnh đề phụ thuộc). Buộc phải phân biệt được mệnh đề độc lập và mệnh đề nhờ vào để xác định đúng câu solo (simple sentence), câu ghép (compound sentence), câu phức (complex sentence).

Unit 6. Folk Tales

Từ vựng chỉ các câu chuyện dân gian, cổ tích (folk tales, fairy tales, cruel, cunning, fable, legend,…). Ngữ âm ngữ điệu trong câu cảm thán (xuống giọng sống cuối câu). Ngữ pháp thì thừa khứ đối kháng (Ved/V2) và quá khứ tiếp tục (was/were + V-ing). Buộc phải phân biệt được cách áp dụng thì quá khứ 1-1 (simple past) và quá khứ tiếp nối (past continuous) khi sử dụng kết hợp với nhau trong mệnh đề trạng ngữ thời gian (when, while).

Xem thêm: Soạn Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 6, Văn Lập Luận Giải Thích Hay Nhất

Unit 7. Pollution

Từ vựng về vấn đề ô nhiễm và độc hại môi trường, nguyên nhân, hậu quả và bí quyết khắc phục (pollution, cause, billboard, contaminate, dump, fine,…). Ngữ âm trọng âm của từ gồm đuôi -al cùng -ic. Ngữ pháp ôn tập câu điều kiện loại 1 (conditional type 1: If + S + V (hiện trên đơn), S + will V) cùng câu điều kiện loại 2 (conditional type 2: If + S + Ved/V2, S + would V). Buộc phải ghi nhớ rất nhiều chú ý kết cấu đặc biệt của câu điều kiện loại 1 (diễn tả thực sự hiển nhiên) và các loại 2 (động tự were cho toàn bộ các ngôi).

Unit 8. English Speaking Countries

Từ vựng về các giang sơn nói giờ đồng hồ Anh trên trái đất (aborigine, icon, accent, official, state,…). Ngữ âm trọng âm của từ có tận thuộc -ese cùng -ee. Ngữ pháp thì lúc này đơn (present simple) và cách thực hiện đặc biệt diễn đạt kế hoạch lịch trình ở tương lai.

Unit 9. Natural Disasters

Từ vựng về các loại thiên tai, hậu quả và bí quyết khắc phục (natural disasters, collapse, bury, dangerous, damage,…). Ngữ âm trọng âm của trường đoản cú có xong là -logy cùng -graphy. Ngữ pháp câu thụ động (passive voice): be + Ved/P2. Nên ghi nhớ công việc chuyển câu chủ động sang bị động. Thì quá khứ ngừng (past perfect) cấu trúc, cách thực hiện và dấu hiệu nhận biết. Cần ghi nhớ kết cấu kết thích hợp giữa thì thừa khứ kết thúc và vượt khứ đối kháng trong mệnh đề trạng ngữ thời hạn (before, after, hardly…when, no sooner…than).

Unit 10. Communication

Từ vựng chỉ các cách thức giao tiếp (communication, toàn thân language, chat room, face-to-face, interact,…). Ngữ âm trọng âm của từ có tận cùng -ity với -itive. Ngữ pháp thì tương lai tiếp tục (future continuous) cấu trúc, cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết. Phần nhiều động từ được theo sau bởi to V (to infinitive).

Unit 11. Science and Technology

Từ vựng về công nghệ và công nghệ (science, technology, biologist, designer, reality,…). Ngữ âm trọng âm từ gồm chứa chi phí tố un-, im-. Ngữ pháp ôn tập các thì tương lai solo (simple future, future continuous, future perfect, future perfect continuous). Cần chú ý ghi ghi nhớ cấu trúc, cách sử dụng, vết hiệu nhận thấy và biệt lập sự khác biệt giữa những thì. Trần thuật câu trần thuật (reported statements): chú ý công việc khi chuyển câu nói trực tiếp sang gián tiếp, thay đổi ngôi, lùi thì, đổi trạng từ thời hạn và vị trí chốn.

Unit 12. Life on Other Planets

Từ vựng chỉ cuộc sống trên những hành tinh khác (planet, alien, adventure, flying saucer, galaxy,…). Ngữ âm trọng âm của các từ có hoàn thành là -ful, -less. Ngữ pháp tường thuật câu hỏi (reported questions) và động từ khuyết thiếu hụt (may, might). Cần lưu ý đổi ngôi, lùi thì, đổi trạng từ thời gian và nơi chốn khi chuyển câu hỏi trực tiếp sang loại gián tiếp.