*

Phản sư

Mục Đích:

Người chơi thông qua phản sư hoàn toàn có thể thoát ly môn phái. Đồng thời dấn được bốn cách dấn mình vào 7 phái và quyền lực mới còn lại. Phản bội sư là phương pháp duy nhât để tham gia môn phái khác.

Bạn đang xem: Gia nhập môn phái sau khi phản sư

Điều kiện:

Máy chủ mở nội lực 2.

Không cần là chấp sự, trưởng lão, chưởng môn của môn phái.

Không nên đang tiến hành làm trọng trách xuống núi định kỳ luyện, dịch dung.

Cách lần thoát ly môn phái trước 30 ngày.

Yêu mong nghề: Hành Khất.

Người chơi bao gồm bạn sát cánh không thể phản nghịch sư.

Hình Phạt:

Hủy nội lực bổn môn.

Hủy võ học bổn môn.

Hủy cỗ trấn phái bổn môn.

Hủy tôn hiệu danh phận bổn môn.

Hủy nhiệm vụ phần tử bổn môn.

Bồi thường xuyên phản sư

Người chơi trải qua phản sư bay ly môn phái, đồng thời dấn mình vào môn phái khác, rất có thể nhận được bồi thường khớp ứng với tiềm năng võ học bị hủy, tăng tốc tín đồ chơi tu luyện võ học tập môn phái mới.

Thực hiện:

Tới chạm mặt NPC hướng dẫn Phản Sư (cái bang 537,342) thừa nhận nhiệm vụ


*
*

Sau đó nhận được vật phẩm Hồi Khí Đan cùng Lương Thực, sở hữu vật phẩm Hồi Khí Đan đến mang đến Phùng Lương Lượng (Cái bang 604,408).


*

Sau đó với vật phẩm thực phẩm tới đến Phù Tố (Cái Bang 578,432).


*

Tiến tới cái Bang (585,430) vượt mặt 4 Nhị thiếu Gia Nô.


*

Tới chạm mặt Thạch Tịnh bỏ ra (Cái Bang 552,340) đối thoại.Tiếp tục tới gặp Tiêu Thiên Phóng (Cái Bang 554,335).Nói rõ quyết trung ương phản sư đến Tiêu Thiên Phóng (Cái Bang 554,335) khi này đang nhận được 1 Thẻ bội nghịch Xuất Sư Môn.


Mang thẻ này tới chạm chán NPC chỉ dẫn Phản Sư (Cái Bang 537,342) nhằm tiến hành hoàn thành nhiệm vụ phản bội sư.

Xem thêm: Phương Pháp Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản Có Phụ Đề :, Luyện Nghe Tiếng Anh Có Phụ Đề:


Tới phía trên là kết thúc phản sư, sau này muốn kéo lại chiếc Bang thì tới chạm mặt NPC Lục nhất Cước (Cái Bang 598,452) để nhận khảo nghiệm.

Xuống núi định kỳ luyện

Mục Đích:Thông qua xuống núi lịch luyện rất có thể thoát ly môn phái này, gia nhập gia thế mới, fan chơi không thể dấn mình vào 7 đại môn phái, hình phạt nhẹ nhàng hơn phản sư.

Điều kiện:Máy nhà mở khí công 2.Không phải là chấp sự, trưởng lão, chưởng môn của môn phái.Không buộc phải đang tiến hành làm trách nhiệm phản sư, dịch dung.Thực lực: Đăng Phong chế tác Cực.Yêu ước nghề: Hành Khất.Người nghịch đã bao gồm bạn sát cánh đồng hành không thể hạ sơn.

Hình phạt:Tạm bớt cấp nội khí bổn môn về 30 tầng.Tạm giảm cấp võ học tập bổn môn về 4 tầng.Tạm giảm cấp trấn phái bổn môn về 4 tầng.Hủy Tôn Hiệu Danh Phận bổn môn.Hủy nhiệm vụ bộ phận bổn môn.

Đền bù:Người nghịch xuống núi kế hoạch luyện sau thời điểm trở về môn phái mọi thực lực võ học tập đều phục hồi lại như lúc trước khi xuống núi, trong khi sẽ nhận được 1 số đạo cố gắng quý tặng thêm trong quá trình xuống núi

Thực hiện:Tới gặp NPC hướng dẫn Hạ Sơn kế hoạch Luyện ( chiếc Bang 537;337) dìm nhiệm vụ


Tới chạm mặt Tiêu Thiên Phóng (Cái Bang 554,335)Tiến cho tới tọa độ (696,293) sau đó nói chuyện với NPC Trọng Hạo (Cái Bang 683,269)Tiếp tục cho tới tọa độ (578,546), sau đó sẽ mở ra Cái Bang-Đệ Tử v.i.p đánh bại đảm bảo Trọng Hạo cùng đợi thời gian kết thúc.


Quay về chạm mặt lại NPC Tiêu Thiên Phóng (554,335) trả nhiệm vụSau khi trả nhiệm vụ sẽ có 1 nhiệm vụ yêu mong kiếm 50 Thẻ thực lực, thẻ này còn có được từ bỏ cấm địa Nhạn Môn Quan cùng Thanh Vân Bảo, thông quan liêu thích tiệm cấp gần kề (thích quán cung cấp 1 ko rớt), hoặc làm nhiệm vụ hằng ngày tại hướng dẫn Hạ Sơn lịch Luyện (Cái Bang 537,337).


Sau khi đủ 50 chiếc thì tới gặp gỡ Phạm Đơn (Cái Bang 593,354) nhằm trả trọng trách sẽ nhận được Môn Phái Lệnh bài Thẩm Tra .


Nhận được lệnh bài bác này dứt thì thực hiện chờ vào 24 giờ.


Sau khi không còn 24h tiến hành click yêu cầu vào môn phái Lệnh bài xích Thẩm Tra sẽ nhận thấy Thư Xét Duyệt.