Chuyển thay đổi Đô la Mỹ (USD) và vn Đồng (VNĐ)

Tỷ giá chỉ Đô la Mỹ lúc này là 1 USD = 23.404 VND. Tỷ giá bán trung bình USD được xem từ tài liệu của 40 ngân hàng (*) có cung ứng giao dịch Đô la Mỹ.


(*) những ngân hàng gồm những: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) trên 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá bán Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.Ở bảng đối chiếu tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ khớp ứng với giá bán cao nhất; màu đỏ tương xứng với giá chỉ thấp nhất vào cột.


Ngân hàngMua chi phí mặtMua đưa khoảnBán tiền mặtBán gửi khoản
ABBank23.25523.27523.54523.851
ACB23.30023.32023.72023.520
Agribank23.26023.27023.550
Bảo Việt23.29523.29523.515
BIDV23.29023.29023.570
CBBankwebgiá.comnambaongu.com.vnweb giá
Đông Áwebgiá.comwebgiá.comnambaongu.com.vnweb giá
Eximbanknambaongu.com.vnnambaongu.com.vnweb giá
GPBankwebgiá.comxem trên nambaongu.com.vnxem trên nambaongu.com.vn
HDBanknambaongu.com.vnnambaongu.com.vnwebgiá.com
Hong Leongnambaongu.com.vnxem tại nambaongu.com.vnwebgiá.com
HSBCweb giánambaongu.com.vnxem trên nambaongu.com.vnwebgiá.com
Indovinaweb giáxem trên nambaongu.com.vnnambaongu.com.vn
Kiên Longweb giánambaongu.com.vnwebgiá.com
Liên Việtweb giánambaongu.com.vnnambaongu.com.vn
MSBwebgiá.comwebgiá.comweb giánambaongu.com.vn
MBnambaongu.com.vnnambaongu.com.vnnambaongu.com.vnwebgiá.com
Nam Ánambaongu.com.vnnambaongu.com.vnnambaongu.com.vn
NCBweb giáwebgiá.comxem tại nambaongu.com.vnweb giá
OCBweb giánambaongu.com.vnxem trên nambaongu.com.vnwebgiá.com
OceanBankweb giánambaongu.com.vnxem trên nambaongu.com.vn
PGBankwebgiá.comnambaongu.com.vnwebgiá.com
PublicBankxem trên nambaongu.com.vnwebgiá.comwebgiá.comxem trên nambaongu.com.vn
PVcomBankweb giáweb giáxem tại nambaongu.com.vnweb giá
Sacombanknambaongu.com.vnxem trên nambaongu.com.vnwebgiá.comnambaongu.com.vn
Saigonbankxem tại nambaongu.com.vnnambaongu.com.vnwebgiá.com
SCBnambaongu.com.vnweb giáweb giáxem trên nambaongu.com.vn
SeABankweb giáxem tại nambaongu.com.vnxem trên nambaongu.com.vnnambaongu.com.vn
SHBnambaongu.com.vnwebgiá.comnambaongu.com.vn
Techcombankxem tại nambaongu.com.vnnambaongu.com.vnxem trên nambaongu.com.vn
TPBweb giáweb giáweb giá
UOBxem trên nambaongu.com.vnnambaongu.com.vnnambaongu.com.vn
VIBweb giáxem tại nambaongu.com.vnxem tại nambaongu.com.vn
VietABankwebgiá.comweb giánambaongu.com.vn
VietBankwebgiá.comnambaongu.com.vnnambaongu.com.vn
VietCapitalBanknambaongu.com.vnwebgiá.comwebgiá.com
Vietcombanknambaongu.com.vnnambaongu.com.vnnambaongu.com.vn
VietinBankxem trên nambaongu.com.vnnambaongu.com.vnnambaongu.com.vn
VPBankxem trên nambaongu.com.vnxem tại nambaongu.com.vnxem trên nambaongu.com.vn
VRBweb giánambaongu.com.vnxem trên nambaongu.com.vn

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá bán USD trên 40 ngân hàng ở trên, nambaongu.com.vn xin bắt tắt tỷ giá bán theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân mặt hàng mua Đô la Mỹ (USD)

+ ngân hàng SCB đang download tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.030 VND

+ ngân hàng SCB vẫn mua giao dịch chuyển tiền Đô la Mỹ với giá bèo nhất là: 1 USD = 23.030 VND

+ ngân hàng HSBC đang cài tiền mặt Đô la Mỹ cùng với giá cao nhất là: 1 USD = 23.344 VND

+ bank HSBC vẫn mua chuyển khoản qua ngân hàng Đô la Mỹ cùng với giá cao nhất là: 1 USD = 23.344 VND

Ngân sản phẩm bán Đô la Mỹ (USD)

+ bank Đông Á hiện tại đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá bèo nhất là: 1 USD = 23.280 VND

+ bank Đông Á sẽ bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá tốt nhất là: 1 USD = 23.280 VND

+ bank Saigonbank hiện tại đang bán tiền khía cạnh Đô la Mỹ cùng với giá cao nhất là: 1 USD = 23.890 VND

+ ngân hàng ABBank sẽ bán chuyển khoản qua ngân hàng Đô la Mỹ cùng với giá tối đa là: 1 USD = 23.851 VND