*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

Ủy ban thường vụ Quốc Hội phát hành Nghị Quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị chức năng hành chủ yếu và phân loại đơn vị chức năng hành chính
*
*

1. Về phân loại đơn vị chức năng hành thiết yếu theo khung điểm

Theo nghị quyết về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị chức năng hành chính, điểm phân loại đơn vị chức năng hành chính các cấp là tổng cộng điểm đạt được của những tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị chức năng hành bản lĩnh thuộc, trình độ cải tiến và phát triển kinh tế- thôn hội và những yếu tố đặc điểm của đơn vị hành chính đó.

Bạn đang xem: Đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1

Đơn vị hành bao gồm cấp tỉnh, cấp cho huyện, cung cấp xã được phân một số loại I khi có tổng số điểm giành được từ 75 điểm trở lên; Đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cung cấp xã được phân nhiều loại II khi gồm tổng số điểm đã có được từ 50 điểm đến lựa chọn dưới 75 điểm; Đơn vị hành thiết yếu cấp tỉnh, cung cấp huyện, cấp xã không đạt size điểm khẳng định loại I, một số loại II thì được phân một số loại III.

Xem thêm: Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính Đại Học Bách Khoa, Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính

2. Về thẩm quyền ra quyết định phân loại đơn vị hành chính

Thủ tướng chính phủ sẽ phân loại đơn vị hành thiết yếu cấp tỉnh một số loại I, một số loại II và nhiều loại III; bộ trưởng Bộ Nội vụ phân loại đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp huyện nhiều loại I, nhiều loại II, các loại III; chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh phân loại đơn vị chức năng hành thiết yếu cấp xã loại I, nhiều loại II, một số loại III.

Đây đang là đại lý pháp lý nhằm mục tiêu xác định, phân loại đơn vị hành chính cũng giống như phân một số loại đô thị. Đồng thời, vấn đề phân các loại này sẽ tương quan đến một mục tiêu rất lớn để quy hoạch cải tiến và phát triển kinh tế- thôn hội, tổ chức bộ máy chính quyền của từng địa phương vào từng giai đoạn.