Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn vào trường đợt 1 năm 2016, được nambaongu.com.vn.com cập nhật chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn đợt 1 vào Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng 2016

 

STT

Mã trường Ngành

TÊN TRƯỜNG

Tên ngành

Điểm trúng tuyển ngành

 

Ghi chú

Đang xem: điểm chuẩn trường đại học kinh tế đà nẵng 2016

 

DDQ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

 

1

D310101

Kinh tế

20.50

 

2

D310205

Quản lý Nhà nước

19.50

 

3

D340101

Quản trị kinh doanh

20.25

 

4

D340103

Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

20.00

 

5

D340107

Quản trị khách sạn

21.00

 

6

D340115

Marketing

20.75

 

7

D340120

Kinh doanh quốc tế

21.75

 

8

D340121

Kinh doanh thương mại

19.00

 

9

D340201

Tài chính – Ngân hàng

18.25

 

 

STT

Mã trường Ngành

TÊN TRƯỜNG

Tên ngành

Điểm trúng tuyển ngành

 

Ghi chú

10

D340301

Kế toán

20.75

 

11

D340302

Kiểm toán

19.75

 

12

D340404

Quản trị nhân lực

20.00

 

13

D340405

Hệ thống thông tin quản lý

19.25

 

14

D380101

Luật

20.50

 

15

D380107

Luật kinh tế

21.25

 

16

D460201

Thống kê

19.50

 

HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

 

STT

Mã trường Ngành

TÊN TRƯỜNG

Tên ngành

Điểm trúng tuyển ngành

 

Ghi chú

II

DDQ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

 

16

D340103LT

Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành (Liên thông)

16.50

 

17

D340121LT

Kinh doanh thương mại (Liên thông)

15.25

 

18

D340201LT

Tài chính – Ngân hàng (Liên thông)

15.75

 

19

D340301LT

Kế toán (Liên thông)

15.25

 

20

D340405LT

Hệ thống thông tin quản lý (Liên thông)

15.00

 

Ghi chú:

– Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên;

– Các ngành đánh dấu * có nhân hệ số môn nambaongu.com.vn.

nambaongu.com.vn.com

Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng

Điểm chuẩn đại học năm 2021

*
*
*
*
*
*
*
*

Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng

Điểm chuẩn đại học năm 2021

Viết bình luận: Điểm chuẩn đợt 1 vào trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng 2016

Xem thêm:

Các tin mới nhất

Đang quan tâm

Tin tức mới nhất

Gửi bài tập – Có ngay lời giải!

*

*

TIN TỨC
nambaongu.com.vn.COM

Xem thêm:

ĐIỂM nambaongu.com.vn

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *