STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 28.25
2 52310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01 ---
3 52340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01 ---
4 52340120 Kinh doanh quốc tế D01 21.25
5 52340201 Tài bao gồm – Ngân hàng A01 ---
6 52340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng D01 21
7 52340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng A00 23.5
8 52380107 Luật tởm tế A00; A01 ---
9 52380107 Luật tởm tế D01 21
10 52340115T Marketing (Quản trị yêu quý hiệu) A01 ---
11 52340115T Marketing (Quản trị yêu thương hiệu) D01 21.5
12 52340115T Marketing (Quản trị yêu quý hiệu) A00 22.25
13 52340115C Marketing (Marketing yêu mến mại) A01 ---
14 52340115C Marketing (Marketing yêu đương mại) D01 22
15 52340115C Marketing (Marketing mến mại) A00 23
16 52340103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành A00; A01 ---
17 52340103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành D01 20.75
18 52340107 Quản trị khách hàng sạn A00; A01 ---
19 52340107 Quản trị khách sạn D01 21
20 52340101QT Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung yêu thương mại) A00; A01; D04 ---
21 52340101Q Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) A01 ---
22 52340101Q Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp yêu mến mại) D03 21
23 52340101Q Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp yêu mến mại) A00 21.25
24 52340101A Quản trị kinh doanh A01 ---
25 52340101A Quản trị khiếp doanh D01 21.25
26 52340101A Quản trị ghê doanh A00 22.75
27 52340405 Hệ thống tin tức quản lý D01 ---
28 52340405 Hệ thống thông tin quản lý A01 20.5
29 52340405 Hệ thống thông tin quản lý A00 21.75
30 52340199 Thương mại năng lượng điện tử* D01 ---
31 52340199 Thương mại điện tử* A01 21.25
32 52340199 Thương mại năng lượng điện tử* A00 23
33 52340404 Quản trị nhân lực D01 ---
34 52340404 Quản trị nhân lực A01 20.75
35 52340404 Quản trị nhân lực A00 22.5
36 52340301 Kế toán D01 ---
37 52340301 Kế toán A01 21.5
38 52340301 Kế toán A00 23.5
39 52310101 Kinh tế D01 ---
40 52310101 Kinh tế A01 21.5
41 52310101 Kinh tế A00 23

*

TMA - Trường đh thương mại

Website chính: tmu.edu.vn/