Điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư phạm chuyên môn Hưng yên ổn với 21 ngành nghề đã làm được nhà trường ra mắt chính thức, sỹ tử xem bài viết cụ thể dưới đây


Trường Đại học tập Sư phạm chuyên môn Hưng Yên chủ yếu thức ra mắt Điểm chuẩn chỉnh hệ Đại học chính Quy 2022 ví dụ như sau:

*

Điểm chuẩn Đại học tập Sư phạm kỹ thuật Hưng yên 2022 chủ yếu thức

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư Phạm nghệ thuật Hưng lặng Xét Theo học Bạ 2022

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7510303

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 22

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7510202

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp

Mã ngành: 7520118

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510203

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Công nghệ chuyên môn ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 22

Bảo dưỡng công nghiệp

Mã ngành: 7510211

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Điện lạnh lẽo và cân bằng không khí

Mã ngành: 7510210

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Sư phạm Công nghệ

Mã ngành: 7140246

Điểm trúng tuyển học bạ:

Công nghệ may

Mã ngành: 7540209

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Kinh doanh thời trang và dệt may

Mã ngành: 7340123

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Công nghệ nghệ thuật hóa học

Mã ngành: 7510401

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Công nghệ hóa thực phẩm

Mã ngành: 7540103

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Điểm chuẩn Đại học tập Sư Phạm kỹ thuật Hưng yên ổn Xét Theo Điểm Thi 2021

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 18

Khoa học sản phẩm công nghệ tính

Mã ngành: 7480101

Điểm chuẩn: 18

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Điểm chuẩn: 18

Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm chuẩn: 16

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa

Mã ngành: 7510303

Điểm chuẩn: 18

Công nghệ sản xuất máy

Mã ngành: 7510202

Điểm chuẩn: 16

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201

Điểm chuẩn: 16

Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp

Mã ngành: 7520118

Điểm chuẩn: 16

Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7510203

Điểm chuẩn: 16

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm chuẩn: 18

Bảo chăm sóc công nghiệp

Mã ngành: 7510211

Điểm chuẩn: 16

Điện lạnh và ổn định không khí

Mã ngành: 7510210

Điểm chuẩn: 16

Sư phạm công nghệ

Mã ngành: 7140246

Điểm chuẩn: 19

Công nghệ may

Mã ngành: 7540209

Điểm chuẩn: 16

Quản trị khiếp doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 16

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 16

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 16

Công nghệ nghệ thuật hoá học

Mã ngành: 7510401

Điểm chuẩn: 16

Công nghệ hóa thực phẩm

Mã ngành: 7540103

Điểm chuẩn: 16

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 16

Sư phạm giờ đồng hồ Anh

Mã ngành: 7140231

Điểm chuẩn: 19

Lời kết: Trên đó là thông tin list trúng tuyển và điểm chuẩn trường Đại học tập Sư phạm nghệ thuật Hưng Yên bởi Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.