TPO – vừa qua Trường ĐH Khoa Học tự nhiên và thoải mái thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm xét tuyển hoài vọng 2 so với thí sinh ở trong nhóm đối tượng người sử dụng 3, khu vực 3

(Điểm gián đoạn giữa những nhóm đối tượng người tiêu dùng là 1,0 điểm cùng giữa các khoanh vùng ưu tiên là 0,5 điểm).Bạn vẫn xem: Điểm chuẩn chỉnh đại học tập khoa học tự nhiên và thoải mái tphcm 2012


*

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1:

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển NV1

Hệ đại học

2800

1

Toán học

D460101

A, A1

300

15,0

2

Vật lý

D440102

A

250

14,5

3

Kỹ thuật phân tử nhân

D520402

A

50

18,5

4

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A, A1

200

16,0

5

Nhóm ngành công nghệ thông tin

D480201 D480101 D480102 D480103 D480104

A, A1

550

17,5

6

Hoá học

D440112

A

150

17,0

B

100

19,5

7

Địa chất

D440201

A

75

14,5

B

75

16,5

8

Khoa học tập môi trường

D440301

A

80

15,5

B

70

20,0

9

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

A

60

15,5

B

60

18,0

10

Khoa học đồ liệu

D430122

A

90

14,0

B

90

17,5

11

Hải dương học

D440228

A

50

14,5

B

50

15,0

12

Sinh học

D420101

B

300

16,0

13

Công nghệ sinh học

D420201

A

70

18,5

B

130

21,5

Hệ cao đẳng ngành technology thông tin

C480201

A

700

10,0

XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2:

1) các ngành xét tuyển ước muốn 2: cho toàn bộ thí sinh vẫn dự thi đại học năm 2012

TT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm xét tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú

Hệ đại học

1

Vật lý

D440102

A

15,0

80

2

Hải dương học

D440228

A

15,0

30

3

Khoa học đồ vật liệu

D430122

A

14,5

30

Hệ cao đẳng

1

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

10,0

500

Kết quả kỳ thi ĐH 2012

2) ước vọng Cao đẳng công nghệ thông tin: Thí sinh đăng ký xét tuyển chọn NV2 một ngành đại học khối A, A1 được đăng ký thêm một ước muốn vào hệ Cao đẳng technology Thông tin của trường. Trường phù hợp này, thí sinh tự ghi thêm vào tầm khoảng trống phía bên trái của phần giành cho TS đk xét tuyển dịp 2 như sau: “Nếu ko được trúng tuyển chọn NV2 hệ Đại học tập tôi xin được đk xét tuyển vào hệ Cao đẳng”.Bạn sẽ xem: đại học khoa học tự nhiên và thoải mái tphcm 2012

3) thời hạn nhận hồ sơ:

Hồ sơ xét tuyển gồm:

4) công dụng xét tuyển:

Căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký và tiêu chuẩn nguyện vọng 2, ngôi trường xét tuyển chọn theo hình thức lấy điểm thi trường đoản cú cao đến thấp.

1) thí sinh trúng tuyển hoài vọng 1 mang đến trường làm thủ tục nhập học:

2) rất nhiều thí sinh có kết quả thi (không tính ưu tiên) lớn hơn hoặc bằng 26,0 được trao học bổng bằng chi phí khóa học một năm học tại trường.