STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140214 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp A00; A01; D01; D07 ---
2 52220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; D01; D07 ---
3 52510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 ---
4 52510604 Kinh tế công nghiệp A00; A01; D01; D07 ---
5 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 ---
6 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử A00; A01; D01; D07 ---
7 52510202 Công nghệ sản xuất máy A00; A01; D01; D07 ---
8 52520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 ---
9 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; D07 ---
10 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng A00; A01; D01; D07 ---
11 52520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa A00; A01; D01; D07 ---
12 52520214 Kỹ thuật đồ vật tính A00; A01; D01; D07 ---
13 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; D01; D07 ---
14 52520201 Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử A00; A01; D01; D07 ---
15 52520309 Kỹ thuật đồ dùng liệu A00; A01; D01; D07 ---
16 52520114 Kỹ thuật cơ - điện tử A00; A01; D01; D07 ---
17 52520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 ---
18 52905228 Kỹ thuật Điện - lịch trình tiên tiến A00; A01; D01; D07 ---
19 52905218 Kỹ thuật Cơ khí - công tác tiên tiến A00; A01; D01; D07 ---

*

DTK - Trường đại học kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)

Website chính: www.tnu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0280)3852650; 0280)3852651; (0280)3753041

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

xem trang tổng đúng theo của trường DTK - Trường đh kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)