*

nambaongu.com.vn - Ngày 29/7, Tổng cục bao gồm trị CAND đã ra mắt điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đh CAND năm 2017.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học cảnh sát nhân dân 2017


Vào ngày 29/7, Tổng cục thiết yếu trị CAND đã ra mắt điểm trúng tuyển những trường CAND mau chóng hơn khối hệ thống trường đh dân sự, chế tạo ra điều kiện cho những trường bên phía ngoài khối tất cả đủ tin tức và thêm các đại lý để lọc làm hồ sơ ảo.

Dưới đấy là điểm trúng tuyển của các trường ĐH CAND:

1. Học viện chuyên nghành Chính trị CAND

Tổ đúng theo C03 - phái nam phía Bắc đem 26.0. Trong những 06 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 04 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn từ bỏ 23.6 điểm.

Tổ thích hợp D01 - nam giới phía Bắc đem 26.0.

Tổ vừa lòng C03 - nữ giới phía Bắc mang 28.25.

Tổ phù hợp D01 - phái nữ phía Bắc lấy 29.0.

Tổ thích hợp C03 - nam giới phía Nam đem 24.25 trong số 02 thí sinh thuộc mức 24.25 đem 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 23.85 điểm.

Tổ hợp D01 - phái mạnh phía Nam mang 23.75.

Tổ hòa hợp C03 - phái nữ phía Nam rước 26.0.

Tổ phù hợp D01 - bạn nữ phía Nam đem 25.75.

2. Học tập viện an toàn nhân dân

Tổ vừa lòng A01 - nam ngành Nghiệp vụ an toàn lấy 27.75. Trong các 08 thí sinh thuộc mức 27.75 mang 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn từ 27.2 điểm; 01 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4.

Tổ hợp C03 - nam giới ngành Nghiệp vụ an ninh lấy 25.5. Trong số 29 thí sinh thuộc mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 24.95 với môn Văn đạt 8.25.

Tổ phù hợp D01 - phái nam ngành Nghiệp vụ an toàn lấy 26.25.

Tổ thích hợp A01 - con gái ngành Nghiệp vụ bình an lấy 29.5.

Tổ đúng theo C03 - phái nữ ngành Nghiệp vụ bình yên lấy 28.0. Trong số 03 thí sinh thuộc mức 28.0 rước 02 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn từ 26.6.

Tổ vừa lòng D01 - đàn bà ngành Nghiệp vụ bình yên lấy 29.0. Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 đem 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn không làm tròn đạt 25.5 với điểm giờ đồng hồ Anh đạt 8.2.

Tổ hòa hợp A01 - phái nam ngành an toàn thông tin mang 23.5.

Tổ hòa hợp D01 - nam ngành an ninh thông tin rước 19.75.

Tổ vừa lòng A01 - phụ nữ ngành an toàn thông tin lấy 27.75.

Tổ thích hợp D01 - phái nam ngành ngôn từ Anh đem 27.25. Trong số 05 thí sinh thuộc mức 27.25 rước 04 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ bỏ 25.16.

Tổ vừa lòng D01 - con gái ngành ngôn từ Anh lấy 30.5.

3. Học viện Cảnh cạnh bên nhân dân

Tổ hợp A01 - Nam mang 28.0. Trong những 10 thí sinh thuộc mức 28.0 rước 07 thí sinh: 06 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn tự 27.1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 cùng môn Toán đạt 9.4 điểm.

Tổ hòa hợp C03 - Nam lấy 25.75. Trong số 44 thí sinh thuộc mức 25.75 lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn trường đoản cú 23.15; 02 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn là 22.85 với môn văn đạt 7.75 điểm.

Tổ đúng theo D01 - Nam rước 26.25.

Tổ thích hợp A01 - phái nữ lấy 29.5.

Tổ phù hợp C03 - nàng lấy 28.25.

Tổ thích hợp D01 - con gái lấy 28.75. Trong các 04 thí sinh thuộc mức 28.25 lấy 02 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn tự 27.3.

4. Ngôi trường Đại học an toàn nhân dân

Tổ đúng theo A01 - Nam lấy 26.75. Trong số 05 thí sinh thuộc mức 26.75 rước 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ bỏ 25.75 điểm.

Tổ hợp C03 - Nam rước 25.0. Trong số 20 thí sinh cùng mức 25.0 mang 01 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95.

Tổ phù hợp D01 - Nam đem 24.75. Trong số 02 thí sinh thuộc mức 24.75 rước 01 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 24.3.

Tổ vừa lòng A01 - nữ giới lấy 28.5. Trong những 02 thí sinh thuộc mức 28.5 mang 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn là 27.1.

Xem thêm: Cách Học Thuộc Từ Mới Tiếng Anh Nhanh Nhất, Mười Cách Giúp Bạn Học Từ Vựng Tiếng Anh Hiệu Quả

Tổ thích hợp C03 - nữ lấy 26.25. Trong các 06 thí sinh cùng mức 26.25 mang 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn trường đoản cú 24.75.

Tổ phù hợp D01 - phái nữ lấy 27.25.

5. Trường Đại học CSND

Tổ vừa lòng A01 - Nam rước 26.25. Trong số 13 thí sinh cùng mức 26.25 rước 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn trường đoản cú 26.2 điểm.

Tổ hợp C03 - Nam mang 25.5. Trong những 59 thí sinh thuộc mức 25.5 rước 03 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn không làm tròn trường đoản cú 24.5.

Tổ phù hợp D01 - Nam rước 26.0. Trong số 04 thí sinh cùng mức 26.0 rước 02 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn là 25.55; 01 thí sinh gồm tổng điểm không làm tròn là 24.4 với điểm giờ đồng hồ Anh 9.8.

Tổ vừa lòng A01 - phụ nữ lấy 28.75.

Tổ vừa lòng C03 - cô bé lấy 26.5. Trong các 05 thí sinh thuộc mức 26.5 đem 03 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm tròn trường đoản cú 25.4.

Tổ đúng theo D01 - người vợ lấy 27.25. Trong số 04 thí sinh thuộc mức 27.25 rước 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn trường đoản cú 25.85.

6. Trường Đại học tập Phòng cháy chữa trị cháy

Tổ vừa lòng A00 - phái nam phía Bắc rước 28.25. Trong số 16 thí sinh thuộc mức 28.25 mang 06 thí sinh: 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.35 điểm với môn Toán đạt 9.6.

Tổ vừa lòng A00 - cô gái phía Bắc rước 30.25. Trong các 04 thí sinh cùng mức 30.25 rước 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 28.35 điểm.

Tổ thích hợp A00 - phái mạnh phía Nam đem 27.0. Trong số 18 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 05 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt từ 26.55 điểm; 02 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn 26.0 điểm với môn Toán đạt 9.0.

Tổ thích hợp A00 - bạn nữ phía Nam lấy 28.5. Trong số 06 thí sinh thuộc mức 27.0 lấy 03 thí sinh: 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn 27.4 điểm với môn Toán đạt 9.47.

7. Ngôi trường Đại học Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dânT

Tổ đúng theo A01 - phái nam phía Bắc lấy 23.75.

Tổ thích hợp D01 - phái nam phía Bắc rước 23.25.

Tổ phù hợp A01 - nữ phía Bắc rước 27.5.

Tổ đúng theo D01 - phái nữ phía Bắc mang 27.5.

Tổ hợp A01 - phái nam phía Nam lấy 24.0. Trong những 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn trường đoản cú 23.0 điểm.